artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2014r.

Uchwała Nr V/9/2014 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2015-2024

Uchwała Nr V/10/2014 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2015 rok

Uchwała Nr V/11/2014 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/258/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie

Uchwała Nr V/12/2014 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie gminy Strawczyn oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Uchwała Nr 19/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały Nr V/12/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr V/13/2014 Rady Gminy w Strawczynie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2014 rok

Uchwała Nr V/14/2014 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2014-2024

Uchwała Nr V/15/2014 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na rok

Uchwała Nr V/16/2014 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Strawczyn

Protokół

Załączniki
Uchwała Nr V/9/2014 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2015-2024   2.628 MB
Uchwała Nr V/10/2014 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2015 rok   3.875 MB
Uchwała Nr V/11/2014 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/258/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie   115.442 KB
Uchwała Nr V/12/2014 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie gminy Strawczyn oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania   342.885 KB
Uchwała Nr V/13/2014 Rady Gminy w Strawczynie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2014 rok   897.420 KB
Uchwała Nr V/14/2014 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2014-2024   2.446 MB
Uchwała Nr V/15/2014 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na rok   30.895 KB
Uchwała Nr V/16/2014 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Strawczyn   120.077 KB
Protokół   340.181 KB
Uchwała Nr 19/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały Nr V/12/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2014 roku   1.067 MB
artykuł nr 2

Projekty Uchwał Rady Gminy

Załączniki
Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2015-2024   2.428 MB
Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/258/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie   124.520 KB
Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na rok   1.524 MB
Założenia polityki społeczno-gospodarczej Gminy Strawczyn na 2015 rok   1.455 MB
Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Strawczyn   80.043 KB
Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2014 rok   5.759 MB
Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2014-2024   2.321 MB
Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie gminy Strawczyn oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania   289.054 KB