artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy - 29 lipiec 2004r.

Uchwała Nr XVII/149/04 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małogoskie” w Gminie Strawczyn w latach 2005-2006

Uchwała Nr XVII/150/04 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chełmce k. Misiarczyka” w Gminie Strawczyn w latach 2005-2006

Uchwała Nr XVII/151/04 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Oblęgorek-Pętaki” w Gminie Strawczyn w latach 2005-2006

Uchwała Nr XVII/152/04 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Oblęgór - Sieniów Odcinek I” w Gminie Strawczyn w latach 2005-2006

Uchwała Nr XVII/153/04 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Oblęgór-Sieniów Odcinek II” w Gminie Strawczyn w latach 2005-2006

Uchwała Nr XVII/154/04 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strawczynie” w Gminie Strawczyn w roku 2005

Uchwała Nr XVII/155/04 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Korczynie” w Gminie Strawczyn w latach 2005-2006

Uchwały Nr XVII/156/04 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji w miejscowości Chełmce – Etap I, Etap II, Etap III” w Gminie Strawczyn w latach 2005-2006

Uchwały Nr XVII/157/04 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji w miejscowości Ruda Strawczyńska-Kuźniaki” w Gminie Strawczyn w latach 2005-2006

Uchwała Nr XVII/158/04 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji w miejscowości Korczyn” w Gminie Strawczyn w latach 2005-2006

Uchwała Nr XVII/159/04 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania p.n. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej dla potrzeb Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w m. Oblęgorek” w Gminie Strawczyn w latach 2005-2006

Uchwała Nr XVII/160/04 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Budowa Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w miejscowości Strawczynek” w Gminie Strawczyn w latach 2005-2006

Uchwała Nr XVII/161/04 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Modernizacja ścieżki dojścia do Kaplicy Św. Rozalii na terenie rezerwatu geologiczno-przyrodniczego „Perzowa Góra” w miejscowości Hucisko, Nr ewid. 671 południowy skłon Góry Perzowej” w Gminie Strawczyn w roku 2005

Uchwała Nr XVII/162/04 w sprawie poparcia stanowiska Rady Powiatu w Kielcach określonego w uchwale Nr XVI/38/04 z dnia 29 czerwca 2004 roku

Uchwała Nr XVII/163/04 w sprawie zaopiniowania i uzgodnienia projektu Planu Ochrony Zespołu Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich

Protokół

Załączniki
Uchwała Nr XVII/149/04 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małogoskie” w Gminie Strawczyn w latach 2005-2006   31.825 KB
Uchwała Nr XVII/150/04 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chełmce k. Misiarczyka” w Gminie Strawczyn w latach 2005 -2006   31.858 KB
Uchwała Nr XVII/151/04 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Oblęgorek-Pętaki” w Gminie Strawczyn w latach 2005-2006   31.896 KB
Uchwała Nr XVII/152/04 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Oblęgór - Sieniów Odcinek I” w Gminie Strawczyn w latach 2005-2006   31.885 KB
Uchwała Nr XVII/153/04 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Oblęgór-Sieniów Odcinek II” w Gminie Strawczyn w latach 2005-2006   31.916 KB
Uchwała Nr XVII/154/04 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strawczynie” w Gminie Strawczyn w roku 2005   31.837 KB
Uchwała Nr XVII/155/04 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Korczynie” w Gminie Strawczyn w latach 2005-2006   31.810 KB
Uchwały Nr XVII/156/04 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji w miejscowości Chełmce – Etap I, Etap II, Etap III” w Gminie Strawczyn w latach 2005-2006   31.869 KB
Uchwały Nr XVII/157/04 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji w miejscowości Ruda Strawczyńska-Kuźniaki” w Gminie Strawczyn w latach 2005-2006   32.126 KB
Uchwała Nr XVII/158/04 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji w miejscowości Korczyn” w Gminie Strawczyn w latach 2005-2006   31.814 KB
Uchwała Nr XVII/159/04 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania p.n. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej dla potrzeb Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w m. Oblęgorek” w Gminie Strawczyn w latach 2005-2006   31.353 KB
Uchwała Nr XVII/160/04 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Budowa Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w miejscowości Strawczynek” w Gminie Strawczyn w latach 2005-2006   31.839 KB
Uchwała Nr XVII/161/04 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Modernizacja ścieżki dojścia do Kaplicy Św. Rozalii na terenie rezerwatu geologiczno-przyrodniczego „Perzowa Góra” w miejscowości Hucisko, Nr ewid. 671 południowy skłon Góry Perzowej” w Gminie Strawczyn w roku 2005   32.515 KB
Uchwała Nr XVII/162/04 w sprawie poparcia stanowiska Rady Powiatu w Kielcach określonego w uchwale Nr XVI/38/04 z dnia 29 czerwca 2004 roku   18.249 KB
Uchwała Nr XVII/163/04 w sprawie zaopiniowania i uzgodnienia projektu Planu Ochrony Zespołu Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich   19.606 KB
Protokół   101.091 KB