główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy - 29 lipiec 2004r.

Uchwała Nr XVII/149/04 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małogoskie” w Gminie Strawczyn w latach 2005-2006

Uchwała Nr XVII/150/04 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chełmce k. Misiarczyka” w Gminie Strawczyn w latach 2005-2006

Uchwała Nr XVII/151/04 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Oblęgorek-Pętaki” w Gminie Strawczyn w latach 2005-2006

Uchwała Nr XVII/152/04 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Oblęgór - Sieniów Odcinek I” w Gminie Strawczyn w latach 2005-2006

Uchwała Nr XVII/153/04 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Oblęgór-Sieniów Odcinek II” w Gminie Strawczyn w latach 2005-2006

Uchwała Nr XVII/154/04 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strawczynie” w Gminie Strawczyn w roku 2005

Uchwała Nr XVII/155/04 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Korczynie” w Gminie Strawczyn w latach 2005-2006

Uchwały Nr XVII/156/04 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji w miejscowości Chełmce – Etap I, Etap II, Etap III” w Gminie Strawczyn w latach 2005-2006

Uchwały Nr XVII/157/04 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji w miejscowości Ruda Strawczyńska-Kuźniaki” w Gminie Strawczyn w latach 2005-2006

Uchwała Nr XVII/158/04 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji w miejscowości Korczyn” w Gminie Strawczyn w latach 2005-2006

Uchwała Nr XVII/159/04 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania p.n. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej dla potrzeb Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w m. Oblęgorek” w Gminie Strawczyn w latach 2005-2006

Uchwała Nr XVII/160/04 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Budowa Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w miejscowości Strawczynek” w Gminie Strawczyn w latach 2005-2006

Uchwała Nr XVII/161/04 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Modernizacja ścieżki dojścia do Kaplicy Św. Rozalii na terenie rezerwatu geologiczno-przyrodniczego „Perzowa Góra” w miejscowości Hucisko, Nr ewid. 671 południowy skłon Góry Perzowej” w Gminie Strawczyn w roku 2005

Uchwała Nr XVII/162/04 w sprawie poparcia stanowiska Rady Powiatu w Kielcach określonego w uchwale Nr XVI/38/04 z dnia 29 czerwca 2004 roku

Uchwała Nr XVII/163/04 w sprawie zaopiniowania i uzgodnienia projektu Planu Ochrony Zespołu Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich

Protokół

Załączniki:
Protokół 101 KB
Uchwała Nr XVII/163/04 w sprawie zaopiniowania i uzgodnienia projektu Planu Ochrony Zespołu Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich 20 KB
Uchwała Nr XVII/162/04 w sprawie poparcia stanowiska Rady Powiatu w Kielcach określonego w uchwale Nr XVI/38/04 z dnia 29 czerwca 2004 roku 18 KB
Uchwała Nr XVII/161/04 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Modernizacja ścieżki dojścia do Kaplicy Św. Rozalii na terenie rezerwatu geologiczno-przyrodniczego „Perzowa Góra” w miejscowości Hucisko, Nr ewid. 671 południowy skłon Góry Perzowej” w Gminie Strawczyn w roku 2005 33 KB
Uchwała Nr XVII/160/04 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Budowa Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w miejscowości Strawczynek” w Gminie Strawczyn w latach 2005-2006 32 KB
Uchwała Nr XVII/159/04 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania p.n. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej dla potrzeb Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w m. Oblęgorek” w Gminie Strawczyn w latach 2005-2006 31 KB
Uchwała Nr XVII/158/04 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji w miejscowości Korczyn” w Gminie Strawczyn w latach 2005-2006 32 KB
Uchwały Nr XVII/157/04 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji w miejscowości Ruda Strawczyńska-Kuźniaki” w Gminie Strawczyn w latach 2005-2006 32 KB
Uchwały Nr XVII/156/04 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji w miejscowości Chełmce – Etap I, Etap II, Etap III” w Gminie Strawczyn w latach 2005-2006 32 KB
Uchwała Nr XVII/155/04 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Korczynie” w Gminie Strawczyn w latach 2005-2006 32 KB
Uchwała Nr XVII/154/04 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strawczynie” w Gminie Strawczyn w roku 2005 32 KB
Uchwała Nr XVII/153/04 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Oblęgór-Sieniów Odcinek II” w Gminie Strawczyn w latach 2005-2006 32 KB
Uchwała Nr XVII/152/04 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Oblęgór - Sieniów Odcinek I” w Gminie Strawczyn w latach 2005-2006 32 KB
Uchwała Nr XVII/151/04 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Oblęgorek-Pętaki” w Gminie Strawczyn w latach 2005-2006 32 KB
Uchwała Nr XVII/150/04 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chełmce k. Misiarczyka” w Gminie Strawczyn w latach 2005 -2006 32 KB
Uchwała Nr XVII/149/04 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małogoskie” w Gminie Strawczyn w latach 2005-2006 32 KB