artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 marca 2014 roku

Uchwała Nr XXXV/276/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 marca 2014 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2014 rok

Uchwała Nr XXXV/277/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2014-2020

Uchwała Nr XXXV/278/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego

Uchwała Nr XXXV/279/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Strawczyn środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XXXV/280/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Strawczyn w 2014 r.

Uchwała Nr XXXV/281/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Strawczyn

Uchwała Nr XXXV/282/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok i ich części

Protokół

Załączniki
Uchwała Nr XXXV/276/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 marca 2014 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2014 rok   1.157 MB
Uchwała Nr XXXV/277/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2014-2020   2.047 MB
Uchwała Nr XXXV/278/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego   153.240 KB
Uchwała Nr XXXV/279/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia (niewyrażenia) zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Strawczyn środków stanowiących fundusz sołecki   160.049 KB
Uchwała Nr XXXV/280/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Strawczyn w 2014 r.   197.242 KB
Uchwała Nr XXXV/281/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Strawczyn   95.312 KB
Uchwała Nr XXXV/282/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok i ich części   99.521 KB
Protokół   3.108 MB
artykuł nr 2

Projekty uchwał Rady Gminy na sesję w dniu 28 marca 2014 roku

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 marca 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2014-2020

AUTOPOPRAWKA Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 marca 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2014-2020

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 marca 2014 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2014 rok

AUTOPOPRAWKA Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 marca 2014 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2014 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 marca 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia (niewyrażenia) zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Strawczyn środków stanowiących fundusz sołecki

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 marca 2014 roku w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Strawczyn w 2014 r.,

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 marca 2014 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Strawczyn

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 marca 2014 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok i ich części

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 marca 2014 roku w sprawie utworzenia Gimnazjum Nr 4 w Korczynie

Załączniki
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 marca 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2014-2020   1.890 MB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 marca 2014 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2014 rok   5.750 MB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 marca 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego   117.049 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia (niewyrażenia) zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Strawczyn środków stanowiących fundusz sołecki   165.344 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 marca 2014 roku w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Strawczyn w 2014 r.,   202.864 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 marca 2014 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Strawczyn   105.329 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 marca 2014 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok i ich części   130.718 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 marca 2014 roku w sprawie utworzenia Gimnazjum Nr 4 w Korczynie   334.884 KB
AUTOPOPRAWKA Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 marca 2014 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2014 rok   2.440 MB
AUTOPOPRAWKA Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 marca 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2014-2020   1.943 MB