główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały podjęte na sesji w dniu 28 luty 2014 roku

Uchwała Nr XXXIV/257/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Strawczyn

Uchwała Nr XXXIV/258/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie

Uchwała Nr XXXIV/259/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strawczyn

Uchwała Nr XXXIV/260/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Chełmce na terenie gminy Strawczyn

Uchwała Nr XXXIV/261/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Hucisko na terenie gminy Strawczyn

Uchwała Nr XXXIV/262/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Korczyn na terenie gminy Strawczyn

Uchwała Nr XXXIV/263/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kuźniaki na terenie gminy Strawczyn

Uchwała Nr XXXIV/264/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgór na terenie gminy Strawczyn

Uchwała Nr XXXIV/265/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niedźwiedź na terenie gminy Strawczyn

Uchwała Nr XXXIV/266/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Małogoskie na terenie gminy Strawczyn

Uchwała Nr XXXIV/267/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgorek na terenie gminy Strawczyn

Uchwała Nr XXXIV/268/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Promnik na terenie gminy Strawczyn

Uchwała Nr XXXIV/269/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ruda Strawczyńska na terenie gminy Strawczyn

Uchwała Nr XXXIV/270/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Strawczyn na terenie gminy Strawczyn

Uchwała Nr XXXIV/271/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Strawczynek na terenie gminy Strawczyn

Uchwała Nr XXXIV/272/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2017

Uchwała Nr XXXIV/273/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020

Uchwała Nr XXXIV/274/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie podniesienia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

Uchwała Nr XXXIV/275/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Protokół

Załączniki:
Protokół 417 KB
Uchwała Nr XXXIV/275/2014 Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 luty 2014 roku w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 89 KB
Uchwała Nr XXXIV/274/2014 Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 luty 2014 roku w sprawie podniesienia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych 92 KB
Uchwała Nr XXXIV/273/2014 Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 luty 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020 184 KB
Uchwała Nr XXXIV/272/2014 Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 luty 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2017 224 KB
Uchwała Nr XXXIV/271/2014 Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 luty 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Strawczynek na terenie gminy Strawczyn 616 KB
Uchwała Nr XXXIV/270/2014 Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 luty 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Strawczyn na terenie gminy Strawczyn 570 KB
Uchwała Nr XXXIV/269/2014 Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 luty 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ruda Strawczyńska na terenie gminy Strawczyn 709 KB
Uchwała Nr XXXIV/268/2014 Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 luty 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Promnik na terenie gminy Strawczyn 743 KB
Uchwała Nr XXXIV/267/2014 Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 luty 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgorek na terenie gminy Strawczyn 626 KB
Uchwała Nr XXXIV/266/2014 Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 luty 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Małogoskie na terenie gminy Strawczyn 577 KB
Uchwała Nr XXXIV/265/2014 Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 luty 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niedźwiedź na terenie gminy Strawczyn 513 KB
Uchwała Nr XXXIV/264/2014 Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 luty 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgór na terenie gminy Strawczyn 492 KB
Uchwała Nr XXXIV/263/2014 Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 luty 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kuźniaki na terenie gminy Strawczyn 525 KB
Uchwała Nr XXXIV/262/2014 Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 luty 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Korczyn na terenie gminy Strawczyn 452 KB
Uchwała Nr XXXIV/261/2014 Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 luty 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Hucisko na terenie gminy Strawczyn 629 KB
Uchwała Nr XXXIV/260/2014 Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 luty 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Chełmce na terenie gminy Strawczyn 971 KB
Uchwała Nr XXXIV/259/2014 Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 luty 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strawczyn MB
Uchwała Nr XXXIV/258/2014 Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 luty 2014 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie 117 KB
Uchwała Nr XXXIV/257/2014 Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 luty 2014 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Strawczyn 26 KB
artykuł nr 2

Projekty Uchwał Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 luty 2014 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 luty 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Chełmce na terenie gminy Strawczyn

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 luty 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Hucisko na terenie gminy Strawczyn

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 luty 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Korczyn na terenie gminy Strawczyn

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 luty 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kuźniaki na terenie gminy Strawczyn

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 luty 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Małogoskie na terenie gminy Strawczyn

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 luty 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niedźwiedź na terenie gminy Strawczyn

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 luty 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgór na terenie gminy Strawczyn

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 luty 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgorek na terenie gminy Strawczyn

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 luty 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Promnik na terenie gminy Strawczyn

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 luty 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ruda Strawczyńska na terenie gminy Strawczyn

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 luty 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Strawczyn na terenie gminy Strawczyn

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 luty 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Strawczynek na terenie gminy Strawczyn

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 luty 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strawczyn

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 luty 2014 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Strawczyn

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 luty 2014 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 luty 2014 roku w sprawie utworzenia Gimnazjum Nr 4 w Korczynie

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 luty 2014 roku w sprawie podniesienia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 luty 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 luty 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 luty 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2017

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 luty 2014 roku zmianiającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2014 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 luty 2014 roku w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 luty 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2014-2024

Załączniki:
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 luty 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2014-2024 MB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 luty 2014 roku w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 120 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 luty 2014 roku zmianiającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2014 rok MB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 luty 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2017 209 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 luty 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego 117 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 luty 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020 143 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 luty 2014 roku w sprawie podniesienia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych 125 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 luty 2014 roku w sprawie utworzenia Gimnazjum Nr 4 w Korczynie 332 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 luty 2014 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie 118 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 luty 2014 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Strawczyn 20 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 luty 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strawczyn MB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 luty 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Strawczynek na terenie gminy Strawczyn 610 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 luty 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Strawczyn na terenie gminy Strawczyn 564 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 luty 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ruda Strawczyńska na terenie gminy Strawczyn 702 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 luty 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Promnik na terenie gminy Strawczyn 737 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 luty 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgorek na terenie gminy Strawczyn 617 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 luty 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgór na terenie gminy Strawczyn 485 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 luty 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niedźwiedź na terenie gminy Strawczyn 504 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 luty 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Małogoskie na terenie gminy Strawczyn 570 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 luty 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kuźniaki na terenie gminy Strawczyn 516 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 luty 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Korczyn na terenie gminy Strawczyn 446 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 luty 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Hucisko na terenie gminy Strawczyn 623 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 28 luty 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Chełmce na terenie gminy Strawczyn 968 KB