główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy 25 luty 2004

Uchwała Nr XII/102/04 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Uchwała Nr XII/104/04 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Strawczyn publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Uchwała Nr XII/109/04 w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Publicznego Przedszkola w Promniku

Uchwała Nr XII/110/04 w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Strawczynie

Uchwała Nr XII/111/04 w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Promniku

Uchwała Nr XII/112/04 w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku

Uchwała Nr XII/113/04 w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Szkoły Podstawowej w Chełmcach

Uchwała Nr XII/114/04 w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Szkoły Podstawowej w Korczynie

Uchwała Nr XII/115/04 w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu

Uchwała Nr XII/116/04 w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej

Uchwała Nr XII/117/04 w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie

Uchwała Nr XII/118/04 w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Promniku

Uchwała Nr XII/119/04 w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Strawczyn

Uchwała Nr XII/120/04 w sprawie zwolnienia z opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Uchwała Nr XII/121/04 w sprawie opłaty administracyjnej, określenia jej wysokości i zasad poboru

Uchwała Nr XII/122/04 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Strawczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2004

Protokół

Załączniki:
Protokół MB
Uchwała Nr XII/122/04 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Strawczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2004 36 KB
Uchwała Nr XII/121/04 w sprawie opłaty administracyjnej, określenia jej wysokości i zasad poboru 24 KB
Uchwała Nr XII/120/04 w sprawie zwolnienia z opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej 23 KB
Uchwała Nr XII/119/04 w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Strawczyn 22 KB
Uchwała Nr XII/118/04 w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Promniku 122 KB
Uchwała Nr XII/116/04 w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie 122 KB
Uchwała Nr XII/116/04 w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej 143 KB
Uchwała Nr XII/115/04 w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu 140 KB
Uchwała Nr XII/114/04 w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Szkoły Podstawowej w Korczynie 201 KB
Uchwała Nr XII/113/04 w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Szkoły Podstawowej w Chełmcach 28 KB
Uchwała Nr XII/112/04 w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku 175 KB
Uchwała Nr XII/111/04 w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Promniku 24 KB
Uchwała Nr XII/110/04 w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Strawczynie 152 KB
Uchwała Nr XII/109/04 w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Publicznego Przedszkola w Promniku 28 KB
Uchwała Nr XII/104/04 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Strawczyn publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 26 KB
Uchwała Nr XII/102/04 31 KB