artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 października 2013

Załączniki
Uchwała Nr XXXI/238/2013 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2013 rok   1.696 MB
Uchwała Nr XXXI/239/2013 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2013-2023   1.553 MB
Uchwała Nr XXXI/240/2013 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego   116.435 KB
Uchwała Nr XXXI/241/2013 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego   116.752 KB
Uchwała Nr XXXI/242/2013 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Strawczyn   120.477 KB
Uchwała Nr XXXI/243/2013 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013   182.973 KB
Uchwała Nr XXXI/244/2013 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/234/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 19 września 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie gminy Strawczyn oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania   92.452 KB
Uchwała Nr XXXI/245/2013 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego   113.341 KB
Protokół   275.746 KB
artykuł nr 2

Projekty Uchwał Rady Gminy w Strawczynie na sesję 30 października 2013

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Strawczyn

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/234/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 19 września 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie gminy Strawczyn oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2013 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2013-2023

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

Załączniki
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego   117.284 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego   118.914 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego   118.062 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego   118.961 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Strawczyn   120.433 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013   181.695 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/234/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 19 września 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie gminy Strawczyn oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania   96.445 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2013 rok   2.672 MB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2013-2023   1.388 MB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego   116.380 KB