główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy - 04 grudnia

Uchwała Nr X/81/03 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stacji paliw w obrębie wsi Strawczyn na obszarze gminy Strawczyn

Uchwała Nr X/82/03 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok

Uchwała Nr X/83/03 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa do obliczania podatku rolnego

Uchwała Nr X/84/03 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny

Uchwała Nr X/85/03 w sprawie przyjęcia średniej ceny drewna jako podstawa do obliczenia podatku leśnego

Uchwała Nr X/86/03 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny

Uchwała Nr X/87/03 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku

Uchwała Nr X/88/03 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości

Uchwała Nr X/89/03 w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i zasad jej poboru

Uchwała Nr X/90/03 w sprawie określania wysokości stawek podatku od posiadania psów, określenia zasad poboru, terminów płatności i zwolnień

Uchwała Nr X/91/03 w sprawie określania wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr X/92/03 w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2003 roku zatwierdzonego uchwałą Nr IV/20/03 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 lutego 2003 roku

Uchwała Nr X/93/03 w sprawie udziału Gminy Strawczyn w tworzeniu Regionalnego Biura Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli

Uchwała X/94/03 w sprawie przyjęcia do realizacji zadań p.n. ,,Modernizacja ścieżki- dojścia do kapliczki Św. Rozalii na terenie rezerwatu geologiczno- przyrodniczego ,,Perzowa Góra” w m. Hucisko, gm. Strawczyn, pow. Kielecki”

Uchwała X/95/03 w sprawie zmian w Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie

Uchwała Nr X/96/03 w sprawie zwiększenia przychodów i wydatków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie

Uchwała Nr X/97/03 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie na terenie gminy Strawczyn

Załączniki:
Uchwała Nr X/97/03 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie na terenie gminy Strawczyn 34 KB
Uchwała Nr X/96/03 w sprawie zwiększenia przychodów i wydatków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie 22 KB
Uchwała X/95/03 w sprawie zmian w Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie 22 KB
Uchwała X/94/03 w sprawie przyjęcia do realizacji zadań p.n. ,,Modernizacja ścieżki- dojścia do kapliczki Św. Rozalii na terenie rezerwatu geologiczno- przyrodniczego ,,Perzowa Góra” w m. Hucisko, gm. Strawczyn, pow. Kielecki” 33 KB
Uchwała Nr X/93/03 w sprawie udziału Gminy Strawczyn w tworzeniu Regionalnego Biura Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli 20 KB
Uchwała Nr X/92/03 w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2003 roku zatwierdzonego uchwałą Nr IV/20/03 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 lutego 2003 roku 32 KB
Uchwała Nr X/91/03 w sprawie określania wysokości stawek podatku od środków transportowych 64 KB
Uchwała Nr X/90/03 w sprawie określania wysokości stawek podatku od posiadania psów, określenia zasad poboru, terminów płatności i zwolnień 9 KB
Uchwała Nr X/89/03 w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i zasad jej poboru 23 KB
Uchwała Nr X/88/03 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości 124 KB
Uchwała Nr X/87/03 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku 32 KB
Uchwała Nr X/86/03 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny 112 KB
Uchwała Nr X/85/03 w sprawie przyjęcia średniej ceny drewna jako podstawa do obliczenia podatku leśnego 23 KB
Uchwała Nr X/84/03 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny 183 KB
Uchwała Nr X/83/03 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa do obliczania podatku rolnego 25 KB
Uchwała Nr X/82/03 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok 37 KB
Uchwała Nr X/81/03 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stacji paliw w obrębie wsi Strawczyn na obszarze gminy Strawczyn 92 KB