główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 maja 2013r.

Uchwała Nr XXV/208/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2013r.

Uchwała Nr XXV/209/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2013-2023

Uchwała Nr XXV/210/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013

Uchwała Nr XXV/211/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie za rok 2012

Uchwała Nr XXV/212/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Strawczynie za rok 2012

Uchwała Nr XXV/213/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/203/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr XXV/214/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 maja 2013r. w sprawie dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkanych na terenie sołectwa Promnik

Uchwała Nr XXV/215/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia

Uchwała Nr XXV/216/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/180/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia części odcinka drogi z użytkowania w miejscowości Korczyn

Uchwała Nr XXV/217/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/181/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia części odcinka drogi z użytkowania w miejscowości Niedźwiedź

Protokół

Załączniki:
Protokół 262 KB
Uchwała Nr XXV/217/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/181/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia części odcinka drogi z użytkowania w miejscowości Niedźwiedź 157 KB
Uchwała Nr XXV/216/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/180/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia części odcinka drogi z użytkowania w miejscowości Korczyn 157 KB
Uchwała Nr XXV/215/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia 163 KB
Uchwała Nr XXV/214/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 maja 2013r. w sprawie dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkanych na terenie sołectwa Promnik 155 KB
Uchwała Nr XXV/213/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/203/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości 313 KB
Uchwała Nr XXV/208/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2013r. 876 KB
Uchwała Nr XXV/212/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Strawczynie za rok 2012 717 KB
Uchwała Nr XXV/211/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie za rok 2012 MB
Uchwała Nr XXV/210/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 181 KB
Uchwała Nr XXV/209/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2013-2023 MB
artykuł nr 2

Projekty uchwał Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 22 maj 2013r.

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2013-2023

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2013r.

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie za rok 2012

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Strawczynie za rok 2012

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/203/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkanych na terenie sołectwa Promnik

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/181/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia części odcinka drogi z użytkowania w miejscowości Niedźwiedź

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/180/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia części odcinka drogi z użytkowania w miejscowości Korczyn

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Strawczynku

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013

Załączniki:
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2013r MB
rojekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2013-2023 MB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 181 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Strawczynku 121 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia 131 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/180/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia części odcinka drogi z użytkowania w miejscowości Korczyn  167 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/181/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia części odcinka drogi z użytkowania w miejscowości Niedźwiedź 166 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkanych na terenie sołectwa Promnik 57 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/203/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości 309 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Strawczynie za rok 2012 MB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie za rok 2012 MB