główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 lutego 2013r.

Uchwała Nr XXIII/186/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/164/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Korczynie

Uchwała Nr XXIII/187/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Korczyn na obszarze gminy Strawczyn

Uchwała Nr XXIII/188/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgorek na terenie gminy Strawczyn

Uchwała Nr XXIII/189/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Promnik na terenie gminy Strawczyn

Uchwała Nr XXIII/190/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ruda Strawczyńska na terenie gminy Strawczyn

Uchwała Nr XXIII/191/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Strawczyn

Uchwała Nr XXIII/192/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie

Uchwała Nr XXIII/193/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2013 rok

Uchwała Nr XXIII/194/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2013-2023

Uchwała Nr XXIII/195/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/121/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Strawczyn

Uchwała Nr XXIII/196/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie ustanowienia Święta Gminy pn. STRAWCZYNADA

Protokół

Załączniki:
Protokół 280 KB
Uchwała Nr XXIII/196/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie ustanowienia Święta Gminy pn. STRAWCZYNADA 122 KB
Uchwała Nr XXIII/195/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/121/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Strawczyn 354 KB
Uchwała Nr XXIII/194/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2013-2023 MB
Uchwała Nr XXIII/193/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2013 rok 599 KB
Uchwała Nr XXIII/192/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie 112 KB
Uchwała Nr XXIII/191/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Strawczyn 315 KB
Uchwała Nr XXIII/187/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Korczyn na obszarze gminy Strawczyn MB
Uchwała Nr XXIII/186/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/164/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Korczynie 120 KB
artykuł nr 2

Projekty uchwał na sesję Rady Gminy w dniu 21 lutego

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2013-2023

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2013 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie określenia wysokości diet za udział w pracach Rady Gminy i zespołu doradczego Wójta oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Strawczyn

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/164/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Korczynie

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie ustanowienia Święta Gminy pn. STRAWCZYNADA

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ruda Strawczyńska na terenie gminy Strawczyn

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Korczyn na obszarze gminy Strawczyn>

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgorek na terenie gminy Strawczyn

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Promnik na terenie gminy Strawczyn