artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2012r.

Uchwała Nr XXI/164/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Korczynie

Uchwała Nr XXI/165/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Hucisko na terenie gminy Strawczyn

Uchwała Nr XXI/166/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kuźniaki na obszarze gminy Strawczyn

Uchwała Nr XXI/167/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2012 rok

Uchwała Nr XXI/168/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2022

Uchwała Nr XXI/169/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała Nr XXI/170/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXI/171/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXI/172/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Strawczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013

Protokół

Załączniki
Uchwała Nr XXI/164/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Korczynie   156.999 KB
Uchwała Nr XXI/165/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Hucisko na terenie gminy Strawczyn    1.463 MB
Uchwała Nr XXI/166/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kuźniaki na obszarze gminy Strawczyn   5.352 MB
Uchwała Nr XXI/167/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2012 rok   959.737 KB
Uchwała Nr XXI/168/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2022   1.597 MB
Uchwała Nr XXI/169/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego   156.500 KB
Uchwała Nr XXI/170/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości   164.089 KB
Uchwała Nr XXI/171/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych   168.261 KB
Uchwała Nr XXI/172/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Strawczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013   527.172 KB
Protokół   209.041 KB
artykuł nr 2

Projekty Uchwał Rady Gminy na sesję w dniu 29 listopada 2012

Załączniki
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022   1.530 MB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Strawczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013   618.877 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2012 rok   1.567 MB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Korczynie   163.939 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kuźniaki na obszarze gminy Strawczyn   5.316 MB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Hucisko na terenie gminy Strawczyn    1.434 MB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego   167.895 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości   179.432 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych   199.732 KB