główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2012r.

Uchwała Nr XXI/164/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Korczynie

Uchwała Nr XXI/165/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Hucisko na terenie gminy Strawczyn 

Uchwała Nr XXI/166/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kuźniaki na obszarze gminy Strawczyn

Uchwała Nr XXI/167/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2012 rok

Uchwała Nr XXI/168/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2022

Uchwała Nr XXI/169/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała Nr XXI/170/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXI/171/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXI/172/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Strawczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013

Protokół

Załączniki:
Protokół 209 KB
Uchwała Nr XXI/172/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Strawczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 527 KB
Uchwała Nr XXI/171/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 168 KB
Uchwała Nr XXI/170/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 164 KB
Uchwała Nr XXI/169/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 157 KB
Uchwała Nr XXI/168/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2022 MB
Uchwała Nr XXI/167/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2012 rok 960 KB
Uchwała Nr XXI/166/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kuźniaki na obszarze gminy Strawczyn MB
Uchwała Nr XXI/165/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Hucisko na terenie gminy Strawczyn  MB
Uchwała Nr XXI/164/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Korczynie 157 KB
artykuł nr 2

Projekty Uchwał Rady Gminy na sesję w dniu 29 listopada 2012

Załączniki:
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 200 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 179 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 168 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Hucisko na terenie gminy Strawczyn  MB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kuźniaki na obszarze gminy Strawczyn MB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Korczynie 164 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2012 rok MB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Strawczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 619 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022 MB