artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 października 2012r.

Załączniki
Uchwała Nr XX/158/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/144/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Małogoskie na obszarze gminy Strawczyn   68.335 KB
Uchwała Nr XX/159/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/146/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgór na obszarze gminy Strawczyn   69.628 KB
Uchwała Nr XX/160/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/147/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Strawczyn na obszarze gminy Strawczyn   68.836 KB
Uchwała Nr XX/161/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2012 rok   498.188 KB
Uchwała Nr XX/162/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 października 2012r. w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego   120.176 KB
Uchwała Nr XX/163/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału gminy Strawczyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych   123.716 KB
Protokół   213.460 KB
artykuł nr 2

Projekty uchwał Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 26 października