artykuł nr 1

Wykaz aktów prawa miejscowego

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO

Wykaz ten jest aktualizowany. Stan na 19.11.2018r.

L.p.Numer uchwałyData podjęcia Tytuł i treść uchwały Data publ. w Dz. Urz. (Nr i poz.) Zmiany, uchylenia
1XXXX/84/8422.03.1984w sprawie wprowadzenia ulic w sołectwie StrawczynNie publikowana
28/33/9127.09.1991w sprawie nadania nazw ulicom oraz numeracji nieruchomości we wsi PromnikNie publikowana
3II/21/9718.04.1997w sprawie herbu Gminy Strawczyn
4I/17/9926.02.1999w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 1 w StrawczynieDz. Urz. z dn. 23.04.1999r. Nr 21 poz. 478
5I/18/9926.02.1999w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 2 w OblęgorkuDz. Urz. z dn. 23.04.1999r. Nr 21 poz. 479
6I/19/9926.02.1999w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 3 w PromnikuDz. Urz. z dn. 23.04.1999r. Nr 21 poz. 480
7I/20/9926.02.1999w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w OblęgorkuDz. Urz. z dn. 23.04.1999 r., Nr 21 poz. 481
8I/21/9926.02.1999w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w PromnikuDz. Urz. z dn. 23.04.1999 r., Nr 21 poz. 482
9I/22/9926.02.1999w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w StrawczynieDz. Urz. z dn. 23.04.1999 r., Nr 21 poz. 483
10I/23/9926.02.1999w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w KorczynieDz. Urz. z dn. 23.04.1999 r., Nr 21 poz. 484
11I/24/9926.02.1999w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w ChełmcachDz. Urz. z dn. 23.04.1999 r., Nr 21 poz. 485
12I/25/9926.02.1999w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w NiedźwiedziuDz. Urz. z dn. 23.04.1999 r., Nr 21 poz. 486
13I/26/9926.02.1999w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Rudzie StrawczyńskiejDz. Urz. z dn. 23.04.1999 r., Nr 21 poz. 487
14III/19/0203.06.2002w sprawie podziału gminy Strawczyn na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy w Strawczynie przeprowadzonych w 2002 rokuDz. Urz. z dn. 25.07.2002r. Nr 111, poz. 1312Uchwała Nr XXXII/282/06 z dn. 30.06.2006r. Dz. Urz. z dn. 19.09.2006r. Nr 244 poz. 2827
15IV/21/0223.08.2002

w sprawie przyjęcia "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Strawczyn

Załącznik

Dz. Urz. z dn. 04.10.2002r. Nr 143, poz. 1755
16IV/34/0223.08.2002w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedażyDz. Urz. z dn. 25.10.2002r. Nr 153, poz. 1902uchylona uchwałą Nr XLIV/344/2018
17VII/59/0327.06.2003w sprawie Aktu Założycielskiego Zespołu Placówek Oświatowych w StrawczynieDz. Urz. z dn. 14.08.2003r., Nr 199 poz. 1819
18VII/60/0327.06.2003w sprawie Aktu Założycielskiego Zespołu Placówek Oświatowych w OblęgorkuDz. Urz. z dn. 14.08.2003r., Nr 199 poz. 1820
19VII/61/0327.06.2003w sprawie Aktu Założycielskiego Zespołu Placówek Oświatowych w PromnikuDz. Urz. z dn. 14.08.2003r., Nr 199 poz. 1821
20VII/63/0327.06.2003r.w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlowych, usługodawczych i gastronomicznych na terenie gminy StrawczynDz.Urz. z dn. 14.08.2003r. Nr 199, poz. 1823
21IX/80/0324.10.2003r.w sprawie pokrycia kosztów dojazdu transportem zorganizowanym uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy StrawczynDz. Urz. z dn. 27.11.2003r., Nr 249, poz. 2465
22XI/100/0330.12.2003r.w sprawie zasad i trybu przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowychDz. Urz. z dn. 11.02.2004r. Nr 21, poz. 404
23XII/104/0425.02.2004r.w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Strawczyn publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowychDz. Urz. z dn. 30.04.2004r. Nr 62 poz. 987
24XII/109/0425.02.2004r.w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu publicznego Przedszkola w PromnikuDz. Urz. z dn. 30.04.2004r. Nr 62, poz. 988
25XII/110/0425.02.2004r.w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w StrawczynieDz. Urz. z dn. 30.04.2004r. Nr 62 poz. 989
26XII/111/0425.02.2004r.w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w PromnikuDz. Urz. z dn. 30.04.2004r., nr 62 poz. 990
27XII/112/0425.02.2004r.w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w OblęgorkuDz. Urz. z dn. 30.04.2004r., nr 62 poz. 991
28XII/113/0425.02.2004r.w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Szkoły Podstawowej w ChełmcachDz. Urz. z dn. 30.04.2004r., nr 62 poz. 992
29XII/114/0425.02.2004r.w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Szkoły Podstawowej w KorczynieDz. Urz. z dn. 30.04.2004r., nr 62 poz. 993
30XII/115/0425.02.2004r.w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Szkoły Podstawowej w NiedźwiedziuDz. Urz. z dn. 30.04.2004r., nr 62 poz. 994
31XII/116/0425.02.2004r.w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Szkoły Podstawowej w Rudzie StrawczyńskiejDz. Urz. z dn. 30.04.2004r., nr 62 poz. 995
32XII/117/0425.02.2004r.w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Publicznego Gimnazjum Nr 1 w StrawczynieDz. Urz. z dn. 30.04.2004r., nr 62 poz. 996
33XII/118/0425.02.2004r.w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Publicznego Gimnazjum Nr 3 w PromnikuDz. Urz. z dn. 30.04.2004r., nr 62 poz. 997
34XIV/131/0429.04.2004r.w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Publicznego Gimnazjum Nr 2 w OblęgorkuDz. Urz. z dn. 19.07.2004r., nr 119 poz. 1646
35XIV/134/0429.04.2004r.w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Strawczyn podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu rozliczenia dotacji oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadaniaDz. Urz. z dn. 19.07.2004r. Nr 119 poz. 1648
36XV/139/0411.06.2004r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niedźwiedź na obszarze gminy StrawczynDz. Urz. z dn. 14.09.2004r. Nr 159 poz. 2217uchwała Nr XXII/176/2012 (Dz. Urz. z dn. 15.02.2013 poz. 929)
37XV/140/0411.06.2004r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Chełmce na obszarze gminy StrawczynDz. Urz. z dn. 14.09.2004r., Nr 159 poz. 2218uchwała Nr XXXII/242/09 (Dz. Urz. z dn. 27.01.2010r. Nr 28 poz. 214)
38XV/141/0411.06.2004r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Promnik na obszarze gminy StrawczynDz. Urz. z dn. 14.09.2004r., Nr 159 poz. 2219uchwała Nr XXXII/243/09 (Dz. Urz. z dn. 27.01.2010r. Nr 28 poz. 215), Nr XXIII/189/2013 (Dz. Urz. z dn. 04.04.2013 poz. 1569)
39XV/142/0411.06.2004r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Strawczynek na obszarze gminy StrawczynDz. Urz. z dn. 14.09.2004r., Nr 159 poz. 2220uchwały: Nr XXX/209/09 (Dz. Urz. z dn. 27.01.2010r. Nr 27 poz. 212), Nr XXXII/241/09 (Dz. Urz. z dn. 27.01.2010r. Nr 27 poz. 213)
40XVIII/164/0430.09.2004r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Strawczyn na obszarze gminy StrawczynDz. Urz. z dn. 28.01.2005r. Nr 20 poz. 276uchwały: Nr XVIII/147/2012 (Dz. Urz. z dn. 30.11.2012 poz. 3313), XXI/160/2012 (Dz. Urz. z dn. 30.11.2012 poz. 3316)
41XVIII/166/0430.09.2004r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgorek na obszarze gminy StrawczynDz. Urz. z dn. 28.01.2005r. Nr 20, poz. 277uchwały: Nr III/6/10 (Dz. Urz. z dn. 26.04.2011r. Nr 107 poz. 1142), Nr V/26/2011 (Dz. Urz. z dn. 26.04.2011r. Nr 107 poz. 1143), Nr XXIII/188/2013 (Dz. Urz. z dn. 04.04.2013, poz. 1568)
42XXII/199/0510.02.2005r.w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzinDz. Urz. z dn. 08.06.2005r. Nr 123 poz. 1552
43XXII/202/0510.02.2005r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Hucisko na obszarze gminy StrawczynDz. Urz. z dn. 26.07.2005r. Nr 161 poz. 1985Uchwały: Nr XXX/207/09 (Dz. Urz. z dn. 01.12.2009r. Nr 508 poz. 3732), Nr XXI/165/2012 (Dz. Urz. z dn. 04.01.2013r. poz. 52)
44XXII/203/0510.02.2005r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Korczyn na obszarze gminy StrawczynDz. Urz. z dn. 26.07.2005r. Nr 161 poz. 1986uchwała Nr XXIII/187/2013, (Dz. Urz. z dn. 04.04.2013 poz. 1567)
45XXII/204/0510.02.2005r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kuźniaki na obszarze gminy StrawczynDz. Urz. z dn. 26.07.2005r. Nr 161 poz. 1987uchwała Nr XXI/166/2012 (Dz. Urz. z dn. 04.01.2013r. poz. 53)
46XXII/205/0510.02.2005r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Małogoskie na obszarze gminy StrawczynDz. Urz. z dn. 26.07.2005r. Nr 162 poz. 1988uchwały: XVIII/144/2012 (Dz. Urz. z dn. 30.11.2012 poz. 3311), Nr XX/158/2012 (Dz. Urz. z dn. 30.11.2012r. poz. 3314)
47XXII/206/0510.02.2005r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgór na obszarze gminy StrawczynDz. Urz. z dn. 26.07.2005r. Nr 162 poz. 1989uchwały: Nr XVIII/146/2012 (Dz. Urz. z dn. 30.11.2012 poz. 3312), Nr XX/159/2012 (Dz. Urz. z dn. 30.11.2012r. poz. 3315)
48XXII/207/0510.02.2005r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ruda Strawczyńska na obszarze gminy StrawczynDz. Urz. z dn. 26.07.2005r. Nr 162 poz. 1990uchwały: Nr XXXVI/282/10 (Dz. Urz. z dn. 28.06.2010r. Nr 194 poz. 1818), Nr XXXVIII/294/10 (Dz. Urz. z dn. 28.06.2010r. Nr 194 poz. 1819), Nr XL/300/10 (Dz. Urz. z dn. 16.09.2010r. Nr 257 poz. 2581), Nr XXIII/190/2013 (Dz. Urz. z dn. 04.04.2013 poz. 1570)
49XXX/265/0623.02.2006r.sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy StrawczynDz. Urz. z dn. 06.05.2006r. Nr 110 poz. 1317

uchwały: Nr VII/64/07 (Dz. Urz. z dn. 17.10.2007r. Nr 192 poz. 2793), Nr XXXII/253/09 (Dz. Urz. z dn. 12.01.2010r. Nr 7 poz. 43)

uchylone uchwałą Nr XXIV/201/2013 z dnia 20.03.2013r.

50XXXI/270/0628.04.2006r.w sprawie podziału Gminnej Instytucji kulturyDz. Urz. z dn. 11.07.2006r. Nr 169 poz. 1996
51XXXI/271/0628.04.2006r.w sprawie uchwalenia statutu gminnej instytucji kultury pn. "Gminna Biblioteka Publiczna w Strawczynie"Dz. Urz. z dn. 11.07.2006r. Nr 169 poz. 1997uchwały: Nr XXXII/285/06 z dn. 30.06.2006r. (Dz. Urz. z dn. 26.09.2006r. Nr 250 poz. 2901), Nr VIII/56/2011 (Dz. Urz. z dn. 02.08.2011r. Nr 189 poz. 2190)
52XXXI/278/0628.04.2006r.w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy StrawczynDz. Urz. z dn. 11.07.2006r. Nr 169 poz. 2001Uchwała Nr XXXII/289/06 z dn. 30.06.2006 (Dz. Urz. z dn. 26.09.2006r. Nr 250 poz. 2904), uchylona uchwałą Nr XLVI/356/2018 (Dz. Urz. z dn. 04.10.2018r. poz. 3435)
53XXXII/279/0630.06.2006r.w sprawie procedury przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy StrawczynDz. Urz. z dn. 26.09.2006r. Nr 250 poz. 2897 Uchylona uchwałą Nr XII/55/2015 (Dz. Urz. z dn. 09.07.2015r. poz. 2158)
54XI/82/0730.11.2007w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnejDz. Urz. z dn. 13.12.2007r. Nr 237 poz. 3515
55XIV/107/0828.02.2008r.w sprawie ustanowienia uzytku ekologicznegoDz. Urz. z dn. 02.06.2008r. Nr 108 poz. 1562
56XIV/112/0828.02.2008r.w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnymDz. Urz. z dn. 02.06.2008r. Nr 108 poz. 1564
57XV/120/0825.04.2008r.w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę StrawczynDz. Urz. z dn. 01.08.2008 r.,Nr 164, poz. 2244uchylona uchwałą Nr XXXIII/229/2017 (Dz. Urz. z dn. 04.07.2017r. poz. 2146)
58XV/121/0825.04.2008r.w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w StrawczynieDz. Urz. z dn. 01.08.2008 r.,Nr 164, poz. 2245
59XV/123/0825.04.2008r.w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w StrawczynieDz. Urz. z dn. 01.08.2008 r., Nr 164, poz. 2247uchwała Nr XX/111/2016 (Dz. Urz. z dn. 06.04.2016r.)
60XVI/135/0816.06.2008r.w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobieraniaDz. Urz. z dn. 28.08.2008 r.,Nr 186, poz. 2478
61XVII/142/0812.09.2008r.w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Strawczyn lub jej jednostkom organizacyjnymDz. Urz. z dn. 27.11.2008 r., Nr 245, poz. 3290
62XXIV/168/0912.02.2009r.w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowegoDz. Urz. z dn. 21.05.2009 r., Nr 152, poz. 1381uchwały: Nr XXVIII/199/09 (Dz. Urz. z dn. 04.09.2009 r. Nr 391 poz. 2856), Nr XXXVI/286/10 (Dz. Urz. z dn. 17.06.2010 r. Nr 182 poz. 1715), Nr XVIII/151/2012, (Dz. Urz. z dn. 20.09.2012 r., poz. 2539)
63XXV/176/0912.03.2009r.w sprawie zaliczenia i ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy StrawczynDz. Urz. z dn. 09.06.2009 r., Nr 197, poz. 1649uchwała Nr XXXII/254/09 uchylona uchwałą Nr XXXIII/261/09
64XXVII/190/0924.04.2009r.w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowegoDz. Urz. z dn. 24.07.2009 r., Nr 304, poz. 2295uchylona uchwałą Nr XXVII/169/2016 (Dz. Urz. z dn. 14.12.2016r., poz. 4026)
65XXVIII/197/0930.06.2009r.w sprawie zaliczenia i ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy StrawczynDz. Urz. z dn. 04.09.2009 r., Nr 391, poz. 2855uchwała Nr XXXII/254/09 uchylona uchwałą Nr XXXIII/261/09
66XXX/228/0924.09.2009r.w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy StrawczynDz. Urz. z dn. 01.12.2009 r., Nr 508, poz. 3734uchwała Nr XXXIII/262/09 (Dz. Urz. z dn. 02.03.2010 r. Nr 79 poz. 602)
67XXX/229/0924.09.2009r.w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w StrawczynieDz. Urz. z dn. 01.12.2009 r., Nr 508, poz. 3735uchylona uchwałą Nr XXIX/235/2013 z dn. 19.09.2013 r.
68XXXI/236/0929.10.2009r.w sprawie zmiany nazwy gminnej instytucji kultury pn. "Gminny Ośrodek Kultury w Strawczynie" i nadania statutu: "Samorządowemu Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie"Dz. Urz. z dn. 08.12.2009 r., Nr 522, poz. 3874uchwały: Nr XLIII/339/10 (Dz. Urz. z dn. 15.12.2010 r. Nr 339 poz. 3680), Nr VII/48/2011 (Dz. Urz. z dn. 06.07.2011 r. Nr 165 poz. 1917)
69XXXIII/263/0930.12.2009r.w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu istniejących dróg na terenie gminy StrawczynDz. Urz. z dn. 02.03.2010 r. Nr 79, poz. 603
70XXXIII/264/0930.12.2009r.w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Chełmce na terenie gminy Strawczyn Dz. Urz. z dn. 02.03.2010 r. Nr 79, poz. 604uchwała Nr XL/301/10 (Dz. Urz. z dn. 16.09.2010 r. Nr 257 poz. 2582)
71XXXIII/265/0930.12.2009r.w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Oblęgorek na terenie gminy StrawczynDz. Urz. z dn. 02.03.2010 r. Nr 79, poz. 605uchwała Nr XLI/309/10 (Dz.Urz. z dn. 09.11.2010 Nr 296 poz. 3042
72XXXIII/266/0930.12.2009r.w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Promnik na terenie gminy StrawczynDz. Urz. z dn. 02.03.2010 r. Nr 79, poz. 606
73XXXIII/267/0930.12.2009r.w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Strawczynek na terenie gminy StrawczynDz. Urz. z dn. 02.03.2010 r. Nr 79, poz. 607
74XXXVI/289/1026.04.2010r.w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia granic, numerów oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy StrawczynDz. Urz. z dn. 20.05.2010 r. Nr 160, poz. 1408
75XLI/308/1016.09.2010r.w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Oblęgór na terenie gminy StrawczynDz. Urz. z dn. 09.11.2010 r. Nr 296, poz. 3041uchwała Nr V/36/2011, (Dz. Urz. z dn. 26.04.2011 r. Nr 107 poz. 1147)
76XLI/309/1010.09.2010r.w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Oblęgorek przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Oblęgór oznaczonej numerem działki 860/1Dz. Urz. z dn. 09.11.2010 r. Nr 296, poz. 3042
77XLI/310/1016.09.2010r.w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Oblęgór przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Strawczynek oznaczonej numerami działek 48/1 i 48/2Dz. Urz. z dn. 09.11.2010 r. Nr 296, poz. 3043
78XLI/319/1016.09.2010r.w sprawie zmiany Statutu Gminy StrawczynDz. Urz. z dn. 09.11.2010 r. Nr 296, poz. 3044 uchwała Nr XXVII/228/2013 z dn. 14.08.2013 r. (Dz. Urz. z dn. 30.08.2013 r., poz. 3089), Nr XXXVIII/300/2017 z dnia 28.12.2017 (Dz. Urz. z dn. 08.01.2018r. poz. 196), uchylona uchwałą Nr XLVII/366/2018 z dn. 18.10.2018r. (Dz. Urz. z dn. 19.10.2018r. poz. 3621)
79XLI/320/1016.09.2010r.w sprawie zmiany Statutu sołectwa ChełmceDz. Urz. z dn. 09.11.2010 r. Nr 296, poz. 3045
80XLI/321/1016.09.2010r.w sprawie zmiany Statutu sołectwa HuciskoDz. Urz. z dn. 09.11.2010 r. Nr 296, poz. 3046
81XLI/322/1016.09.2010r.w sprawie zmiany Statutu sołectwa KorczynDz. Urz. z dn. 09.11.2010 r. Nr 296, poz. 3047
82XLI/323/1016.09.2010r.w sprawie zmiany Statutu sołectwa KuźniakiDz. Urz. z dn. 09.11.2010 r. Nr 296, poz. 3048
83XLI/324/1016.09.2010r.w sprawie zmiany Statutu sołectwa MałogoskieDz. Urz. z dn. 09.11.2010 r. Nr 296, poz. 3049
84XLI/325/1016.09.2010r.w sprawie zmiany Statutu sołectwa NiedźwiedźDz. Urz. z dn. 09.11.2010 r. Nr 296, poz. 3050
85XLI/326/1016.09.2010r.w sprawie zmiany Statutu sołectwa OblęgórDz. Urz. z dn. 09.11.2010 r. Nr 296, poz. 3051
86XLI/327/1016.09.2010r.w sprawie zmiany Statutu sołectwa OblęgorekDz. Urz. z dn. 09.11.2010 r. Nr 296, poz. 3052
87XLI/328/1016.09.2010r.w sprawie zmiany Statutu sołectwa PromnikDz. Urz. z dn. 09.11.2010 r. Nr 296, poz. 3053
88XLI/329/1016.09.2010r.w sprawie zmiany Statutu sołectwa Ruda StrawczyńskaDz. Urz. z dn. 09.11.2010 r. Nr 296, poz. 3054
89XLI/330/1016.09.2010r.w sprawie zmiany Statutu sołectwa StrawczynDz. Urz. z dn. 09.11.2010 r. Nr 296, poz. 3055
90XLI/331/1016.09.2010r.w sprawie zmiany Statutu sołectwa StrawczynekDz. Urz. z dn. 09.11.2010 r. Nr 296, poz. 3056
91XLII/333/1022.10.2010r.w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługiw zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychDz. Urz. z dn. 29.11.2010 r. Nr 316, poz. 3382
92XLII/336/1022.10.2010r.w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w StrawczynieDz. Urz. z dn. 29.11.2010 r. Nr 316, poz. 3384
93XLIII/342/1010.11.2010r.w sprawie udzielania przedsiębiorcom pomocy regionalnej na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, w formie zwolnienia od podatku od nieruchomościDz. Urz. z dn. 29.11.2010 r. Nr 316, poz. 3386
94III/11/1028.12.2010r.w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Strawczyn lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionychDz. Urz. z dn. 14.02.2011 r. Nr 38, poz. 531
95VI/41/201131.03.2011r.w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych, w sprawie zakazu sprzedaży, podawania i spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowychDz. Urz. z dn. 27.05.2011 r. Nr 135 poz. 1518 Uchylona uchwałą Nr XIV/66/2015 (Dz. Urz. z dn. 12.10.2015r. poz. 2967)
96VII/43/201127.05.2011r.w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzeniaDz. Urz. z dn. 06.07.2011 r. Nr 165 poz. 1915 uchylona uchwałą Nr VIII/35/2015 (Dz. Urz. z dn. 22.04.2015r. poz. 1407)
97VII/47/201127.05.2011r.w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajówi wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnieńDz. Urz. z dn. 06.07.2011 r. Nr 165 poz. 1916
98IX/61/201112.08.2011r.w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/68/97 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 grudnia 1997 r. w sprawie udziału mieszkańców gminy w budowie kanalizacji i oczyszczalni ścieków na terenie gminy StrawczynDz. Urz. z dn. 15.09.2011 r. Nr 223, poz. 2619
99IX/62/201112.08.2011r.w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/44/2000 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 września 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/68/97 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 grudnia 1997 r. w sprawie udziału mieszkańców gminy w budowie kanalizacji i oczyszczalni ścieków na terenie gminy StrawczynDz. Urz. z dn. 15.09.2011 r. Nr 223, poz. 2620
100X/70/201129.09.2011r.w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnejDz. Urz. z dn. 31.10.2011 r. Nr 259 poz. 2970
101XII/78/201129.11.2011r.w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny, rolny, od nieruchomościDz. Urz. z dn. 14.12.2011 r. Nr 302, poz. 3615uchylona uchwałą Nr XVI/79/2015 (Dz. Urz. z dn. 10.12.2015r. poz. 3801)
102XII/80/201129.11.2011r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomościDz. Urz. z dn. 14.12.2011 r. Nr 302, poz. 3617uchylona uchwałą Nr XXI/170/2012 (Dz. Urz. z dn. 07.12.2012r. poz. 3538)
103XII/81/201129.11.2011r.w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomościDz. Urz. z dn. 14.12.2011 r. Nr 302, poz. 3618
104XII/82/201129.11.2011r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychDz. Urz. z dn. 14.12.2011 r. Nr 302, poz. 3619uchylona uchwałą Nr XXI/171/2012 (Dz. Urz. z dn. 07.12.2012r. poz. 3539)
105XII/83/201129.11.2011r.w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i zasad jej poboruDz. Urz. z dn. 14.12.2011 r. Nr 302, poz. 3620uchylona uchwałą Nr XVI/82/2015 (Dz. Urz. z dn. 10.12.2015r. poz. 3804)
106XII/84/201129.11.2011r.w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina StrawczynDz. Urz. z dn. 12.01.2012 r.,poz. 108
107XII/85/201129.11.2011r.w sprawie przystąpienia Gminy Strawczyn do regionalnego systemu gospodarki odpadami obejmującego projekt "Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Kielce i powiatu kieleckiego w Promniku k/Kielc" oraz przeniesieniu zadania własnego polegającego na unieszkodliwianiu odpadów na rzecz Gminy KielceDz. Urz. z dn. 12.01.2012 r., poz. 109Uchwała Nr XIV/109/2012 (nie publikowana)
108XII/86/201129.11.2011r.w sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę StrawczynDz. Urz. z dn. 08.02.2012 r., poz. 470 traci moc uchwałą Nr XXXVII/295/2014 (Dz. Urz. z dn. 11.07.2014r. poz. 2101)
109XIII/96/201128.12.2011r.w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Promnik przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Strawczynek oznaczonej numerem działki 1077Dz. Urz. z dn. 01.03.2012 r., poz. 692
110XIII/97/201128.12.2011r.w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Promnik przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Strawczynek oznaczonej numerem działki 1078Dz. Urz. z dn. 01.03.2012 r., poz. 693
111XIII/98/201128.12.2011r.w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Strawczyn przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Strawczynek oznaczonej numerem działki 255/2Dz. Urz. z dn. 01.03.2012 r., poz. 694
112XIII/99/201128.12.2011r.w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Strawczyn przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Strawczynek oznaczonej numerem działki 540Dz. Urz. z dn. 01.03.2012 r., poz. 695
113XIII/100/201128.12.2011r.w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Strawczynek przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Chełmce oznaczonej numerem działki 1419/1Dz. Urz. z dn. 01.03.2012 r., poz. 696
114XIII/101/201128.12.2011r.w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Oblęgorek przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Oblęgór oznaczonej numerem działki 579Dz. Urz. z dn. 01.03.2012 r., poz. 697
115XV/119/201230.03.2012r.w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strawczyn w 2012 r.”Dz. Urz. z dn. 25.07.2012r. poz. 2140uchwała Nr XVII/138/2012 (Dz. Urz. z dn. 25.07.2012 r.,poz. 2141)
116XV/120/201230.03.2012r.w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strawczyn na lata 2012 – 2017Dz. Urz. z dn. 18.05.2012 r., poz. 1457uchwała Nr XVIII/149/2012 (Dz. Urz. z dn. 20.09.2012 r., poz. 2538)
117XV/121/201230.03.2012r.w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy StrawczynDz. Urz. z dn. 18.05.2012 r., poz. 1458uchwała Nr XXIII/195/2013 (Dz. Urz. z dn. 04.04.2013 poz. 1571), Nr XXXVI/271/2017, (Dz. Urz. z dn. 03.11.2017r. poz. 3316)
118XVI/128/201221.05.2012r.w sprawie nadania statutu samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w StrawczynieDz. Urz. z dn. 03.07.2012 r., poz. 1957uchwała Nr XVIII/152/2012 (Dz. Urz. z dn. 20.09.2012 r., poz. 2540), uchwała Nr XVI/128/2012 i XVIII/152/2012 uchylone uchwałą Nr VI/23/2015 (Dz. Urz. z dn. 12.03.2015r. poz. 865)
119XIX/157/201226.09.2012r.w sprawie podziału gminy Strawczyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczymDz. Urz. z dn. 17.10.2012 r., poz. 2784 uchwała Nr XXXVII/296/2014 (Dz. Urz. z dn. 11.07.2014r. poz. 2102), Nr XXVIII/186/2016 (Dz. Urz. z dn. 05.01.2017r. poz. 143), uchylona uchwałą Nr XL/320/2018 z dnia 27.03.2018r.
120XX/163/201226.10.2012r.w sprawie podziału gminy Strawczyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczychDz. Urz. z dn. 26.11.2012 r., poz. 3232uchylona uchwałą Nr XL/321/2018 z dnia 27.03.2018r.
121XXII/180/201228.12.2012r.w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia części odcinka drogi z użytkowania w miejscowości KorczynDz. Urz. z dn. 15.02.2013, poz. 930 uchwała Nr XXV/216/2013 (Dz. Urz. z dn. 10.06.2013r. poz. 2412)
122XXII/181/201228.12.2012w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia części odcinka drogi z użytkowania w miejscowości NiedźwiedźDz. Urz. z dn. 15.02.2013, poz. 931 uchwała Nr XXV/217/2013 (Dz. Urz. z dn. 10.06.2013r. poz. 2413)
123XXIV/201/201320.03.2013w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strawczyn"Dz. Urz. z dn. 16.04.2013, poz. 1815uchylona uchwałą Nr XXXIV/240/2017 (Dz. Urz. z dn. 24.08.2017r. poz. 2506)
124XXIV/202/201320.03.2013w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpdami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłatyDz. Urz. z dn. 16.04.2013, poz. 1816uchwała Nr IV/7/2014 (Dz. Urz. z dn. 29.12.2014r. poz. 3603), uchylona uchwałą Nr XXXVII/277/2017 (Dz. Urz. z dn. 11.12.2017r. poz. 3926)
125XXIV/203/201320.03.2013w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomościDz. Urz. z dn. 16.04.2013, poz. 1817

uchwała Nr XXV/213/2013 (Dz. Urz. z dn. 18.06.2013r. poz. 2493)

uchylone uchwałą Nr XXVII/226/2013 z dn. 14.08.2013 r.

126XXIV/204/201320.03.2013w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiDz. Urz. z dn. 16.04.2013, poz. 1818uchylona uchwałą Nr XXVII/227/2013 z dn. 14.08.2013 r.
127XXIV/205/201320.03.2013w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatęDz. Urz. z dn. 16.04.2013, poz. 1819uchylona uchwałą Nr XXXIV/241/2017 (Dz. Urz. z dn. 24.08.2017r. poz. 2507)
128XXV/214/201322.05.2013w sprawie dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkanych na terenie sołectwa PromnikDz. Urz. z dn. 02.07.2013, poz. 2643
129XXV/215/201322.05.2013w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzeniaDz. Urz. z dn. 10.06.2013, poz. 2411uchylona uchwałą Nr VIII/36/2015 (Dz. Urz. z dn. 22.04.2015r. poz. 1408
130XXVII/226/201314.08.2013w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości Dz. Urz. z dn. 30.08.2013, poz. 3087uchylona uchwałą Nr XXXIV/242/2017 (Dz. Urz. z dn. 24.08.2017r. poz. 2508)
131XXVII/227/201314.08.2013w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Dz. Urz. z dn. 30.08.2013, poz. 3088uchylona uchwałą Nr XXXIV/243/2017 (Dz. Urz. z dn. 05.09.2017r. poz. 2619)
132XXIX/234/201319.09.2013w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie gminy Strawczyn oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystaniaDz. Urz. z dn. 02.10.2013, poz. 3329uchwała Nr XXXI/244/2013 (Dz. Urz. z dn. 20.11.2013r. poz. 3801); uchwały Nr XXIX/234/2013 i XXXI/244/2013 uchylone uchwałą Nr V/12/2014 z dnia 29.12.2014r.; uchwała nr V/12/2014 uchylona uchwałą Nr VII/29/2015 z dn. 27.03.2015r. (Dz. Urz. z dn. 13.04.2015r. poz. 1335)
133XXIX/235/201319.09.2013w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strawczynie Dz. Urz. z dn. 02.10.2013, poz. 3330uchwała Nr XX/112/2016 (Dz. Urz. z dn. 06.04.2016r. poz. 1191), Nr XXXII/219/2017 (Dz. Urz. z dn. 26.05.2017r. poz. 1818), Nr XXXV/254/2017 (Dz. Urz. z dn. 28.09.2017r. poz. 2935)
134XXIX/236/201319.09.2013w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Strawczyn na lata 2014 – 2017” Dz. Urz. z dn. 02.10.2013, poz. 3331
135XXXIV/272/201428.02.2014 r.w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2017Dz. Urz. z dn. 28.03.2014 r., poz. 1095
136XXXIV/273/201428.02.2014 r.w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020Dz. Urz. z dn. 28.03.2014 r., poz. 1096
137XXXIV/274/201428.02.2014 r.w sprawie podniesienia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowychDz. Urz. z dn. 28.03.2014 r., poz. 1097
138XXXIV/275/201428.02.2014 r.w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznejDz. Urz. z dn. 28.03.2014 r., poz. 1098
139XXXV/281/201428.03.2014 rw sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy StrawczynDz. Urz. z dn. 14.04.2014 r., poz. 1370
140XXXV/282/201428.03.2014 rw sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok i ich części Dz. Urz. z dn. 14.04.2014 r., poz. 1371
141XXXVII/294/201426.06.2014 rw sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli udzielających uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej w szkołach i placówkach prowadzonych przez GminęDz. Urz. z dn. 11.07.2014 r., poz. 2100uchylona uchwałą Nr XXXIV/246/2017 (Dz. Urz. z dn. 24.08.2017r. poz. 2509)
142XXXVII/295/201426.06.2014 rw sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie StrawczynDz. Urz. z dn. 11.07.2014 r., poz. 2101uchwała Nr XXVIII/187/2016 (Dz. Urz. z dn. 05.01.2017r. poz. 144), uchylona uchwałą Nr XL/323/2018
143VI/23/201523.02.2015 rw sprawie nadania statutu samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w StrawczynieDz. Urz. z dn. 12.03.2015 r., poz. 865uchylona uchwałą Nr XXXVII/280/2017
144VII/30/201527.03.2015 rw sprawie określenia kryteriów obowiązujących na II etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strawczyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriówDz. Urz. z dn. 13.04.2015 r., poz. 1336uchwała Nr XII/56/2015 (Dz. Urz. z dn. 09.07.2015r. poz. 2159), uchylona uchwałą Nr XXX/199/2017 (Dz. Urz. z dn. 16.03.2017 poz. 972)
145VIII/35/201515.04.2015rw sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkasoDz. Urz. z dn. 22.04.2015r. poz. 1407uchwała Nr XXVII/164/2016 (Dz. Urz. z dn. 08.12.2016r. poz. 3800), Nr XXIX/193/2017 (Dz. Urz. z dn. 13.02.2017r. poz. 643), Nr XXXVI/260/2017 Dz. Urz. z dn. 03.11.2017r. poz. 3313), Nr XXXIX/307/2018 (Dz. Urz. z dn. 15.02.2018r. poz. 720)
146VIII/36/201515.04.2015rw sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzeniaDz. Urz. z dn. 22.04.2015r. poz. 1408uchwała Nr XXVII/165/2016 (Dz. Urz. z dn. 08.12.2016r. poz. 3801), Nr XXIX/192/2017 (Dz. Urz. z dn. 13.02.2017r. poz. 642), Nr XXXVI/261/2017 Dz. Urz. z dn. 03.11.2017r. poz. 3314), Nr XXXIX/308/2018, (Dz. Urz. z dn. 15.02.2018r. poz. 721)
147XII/55/201529.06.2015rw sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy StrawczynDz. Urz. z dn. 09.07.2015r. poz. 2158uchylona uchwałą Nr XXIII/142/2016 (Dz. Urz. z dn. 05.09.2016r. poz. 2698) i Nr XXVI/155/2016 (Dz. Urz. z dn. 02.11.2016r. poz. 3232)
148XIV/66/201530.09.2015rw sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowychDz. Urz. z dn. 12.10.2015r. poz. 2967uchwała Nr XXI/119/2016 (Dz. Urz. z dn. 30.05.2016r. poz. 1696 - uchylona uchwałą Nr XLIV/344/2018)
149XVI/78/201504.12.2015rw sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomościDz. Urz. z dn. 10.12.2015r. poz. 3800uchylona uchwałą Nr XXVII/162/2016 (Dz. Urz. z dn. 08.12.2016r. poz. 3798)
150XVI/79/201504.12.2015rw sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny, rolny, od nieruchomościDz. Urz. z dn. 10.12.2015r. poz. 3801
151XVI/80/201504.12.2015rw sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą na terenie Gminy Strawczyn w ramach programu pomocy de minimisDz. Urz. z dn. 10.12.2015r. poz. 3802uchwała Nr XXXIII/225/2017 (Dz. Urz. z dn. 04.07.2017r. poz. 2144)
152XVI/81/201504.12.2015rw sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychDz. Urz. z dn. 10.12.2015r. poz. 3803
153XVI/82/201504.12.2015rw sprawie wprowadzenia opłaty targowej i zasad jej poboruDz. Urz. z dn. 10.12.2015r. poz. 3804
154XVI/83/201504.12.2015rw sprawie wprowadzenia samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych Gminy StrawczynDz. Urz. z dn. 16.12.2015r. poz. 4063
155XVIII/91/201530.12.2015rw sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie StrawczynDz. Urz. z dn. 14.01.2016r. poz. 308
156XVIII/92/201530.12.2015rw sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Niedźwiedź przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Oblęgór oznaczonej nnumerem działki 433/1Dz. Urz. z dn. 14.01.2016r. poz. 309uchylona uchwałą Nr XXX/200/2017 (Dz. Urz. z dn. 16.03.2017 poz. 973)
157XIX/105/201624.02.2016rw sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w StrawczynieDz. Urz. z dn. 06.04.2016r. poz. 1190uchylona uchwałą Nr XXX/200/2017 (Dz. Urz. z dn. 16.03.2017 poz. 973)
158XX/111/201630.03.2016rw sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina StrawczynDz. Urz. z dn. 26.02.2016r. poz. 704uchylona uchwałą Nr XXX/200/2017 Dz. Urz. z dn. 16.03.2017r. poz. 973
159XX/121/201618.05.2016rw sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Strawczynie oraz nadania StatutuDz. Urz. z dn. 30.05.2016r. poz. 1698uchwała Nr XXVII/167/2016 (Dz. Urz. z dn. 14.12.2016r. poz. 4025), Nr XXXVI/268/2017 (Dz. Urz. z dn. 03.11.2017r. poz. 3315)
160XXI/122/201618.05.2016rw sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Strawczynie oraz nadania jej StatutuDz. Urz. z dn. 30.05.2016r. poz. 1699
161XXIII/142/201631.08.2016rw sprawie określania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy StrawczynDz. Urz. z dn. 05.09.2016r. poz. 2698
162XXVI/155/201627.10.2016rw sprawie określania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy StrawczynDz. Urz. z dn. 02.11.2016r. poz. 3232
163XXVII/162/201630.11.2016rw sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomościDz. Urz. z dn. 08.12.2016r. poz. 3798
164XXVII/163/201630.11.2016rw sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjnąDz. Urz. z dn. 08.12.2016r. poz. 3799
165XXVII/169/201630.11.2016rw sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drgoowego dróg gminnychDz. Urz. z dn. 14.12.2016r. poz. 4026
166XXVII/170/201630.11.2016rw sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznychDz. Urz. z dn. 14.12.2016r. poz. 4027
167XXVII/171/201630.11.2016rw sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy StrawczynDz. Urz. z dn. 08.12.2016r. poz. 3802
168XXVIII/177/201629.12.2016rw sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie gminy StrawczynDz. Urz. z dn. 05.01.2017r. poz. 141uchwała Nr XXIX/194/2017 (Dz. Urz. z dn. 13.02.2017 r. poz. 644)
169XXIX/191/201703.02.2017rw sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy StrawczynDz. Urz. z dn. 13.02.2017r. poz. 641uchwała Nr XXXIII/228/2017 (Dz. Urz. z dn. 04.07.2017r. poz. 2145)
170XXX/198/201710.03.2017rw sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, uczestniczących w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminęDz. Urz. z dn. 16.03.2017r. poz. 971
171XXX/199/201710.03.2017rw sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strawczyn, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriówDz. Urz. z dn. 16.03.2017r. poz. 972
172XXX/200/201710.03.2017rw sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina StrawczynDz. Urz. z dn. 16.03.2017r. poz. 973
173XXX/205/201731.03.2017rw sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnegoDz. Urz. z dn. 05.04.2017r. poz. 1395
174XXXIII/229/201728.06.2017w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przysługujących nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę StrawczynDz. Urz. z dn. 04.07.2017r. poz. 2146uchwała Nr XXXIV/244/2017 (Dz. Urz. z dn. 05.09.2017r. poz. 2620), uchylona uchwałą Nr XLV/352/2018 (Dz. Urz. z dn. 06.09.2018r. poz. 3090)
175XXXIII/230/201728.06.2017w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku samorządowym, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłatDz. Urz. z dn. 04.07.2017r. poz. 2147
176XXXIII/231/201728.06.2017w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy StrawczynDz. Urz. z dn. 04.07.2017r. poz. 2148
177XXXIV/240/201718.08.2017w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy StrawczynDz. Urz. z dn. 24.08.2017r. poz. 2506uchylona uchwałą Nr XXXIX/309/2018 (Dz. Urz. z dn. 15.02.2018r. poz. 722)
178XXXIV/241/201718.08.2017w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatęDz. Urz. z dn. 24.08.2017r. poz. 2507uchwała Nr XXXIX/310/2018 (Dz. Urz. z dn. 15.02.2018r. poz. 723)
179XXXIV/242/201718.08.2017w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomościDz. Urz. z dn. 24.08.2017r. poz. 2508
180XXXIV/243/201718.08.2017w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiDz. Urz. z dn. 05.09.2017r. poz. 2619
181XXXIV/246/201718.08.2017w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art 42 ust 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę StrawczynDz. Urz. z dn. 24.08.2017r. poz. 2509uchylona uchwałą Nr XLII/329/2018 (Dz. Urz. z dn. 08.06.2018r. poz. 2166 )
182XXXV/256/201722.09.2017w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebieguDz. Urz. z dn. 28.09.2017r. poz. 2936
183XXXVI/268/201725.10.2017w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Gminy w StrawczynieDz. Urz. z dn. 03.11.2017r. poz. 3315
184XXXVII/277/201704.12.2017w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłatyDz. Urz. z dn. 11.12.2017r. poz. 3926
185XXXVII/280/201704.12.2017w sprawie nadania statutu samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w StrawczynieDz. Urz. z dn. 11.12.2017r. poz. 3927
186XXXVIII/296/201728.12.2017w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina StrawczynDz. Urz. z dn. 08.01.2018r. poz. 195
187XXXIX/309/201807.02.2018w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy StrawczynDz. Urz. z dn. 15.02.2018r. poz. 722
188XXXIX/311/201807.02.2018w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na montaż źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy StrawczynDz. Urz. z dn. 15.02.2018r. poz. 724
189XL/319/201827.03.2018w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie StrawczynDz. Urz. z dn. 05.04.2018r. poz. 1475
190XL/320/201827.03.2018w sprawie podziału Gminy Strawczyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczymDz. Urz. z dn. 05.04.2018r. poz. 1476
191XL/321/201827.03.2018w sprawie podziału Gminy Strawczyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obodowych komisji wyborczychDz. Urz. z dn. 05.04.2018r. poz. 1477
192XL/322/201827.03.2018w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionychDz. Urz. z dn. 05.04.2018r. poz. 1478
193XL/323/201827.03.2018w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dzieci kończą 6 lat w przedszkolach prowadzonych przez Gminę StrawczynDz. Urz. z dn. 05.04.2018r. poz. 1479
194XLII/329/201806.06.2018w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art 42 ust 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę StrawczynDz. Urz. z dn. 08.06.2018r. poz. 2166
195XLII/330/201806.06.2018w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na zbiorniku wodnym StrawczynDz. Urz. z dn. 08.06.2018r. poz. 2167
196XLIII/340/201828.06.2018w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przecidziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2022Dz. Urz. z dn. 05.07.2018r. poz. 2477
197XLIV/344/201813.07.2018w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy StrawczynDz. Urz. z dn. 19.07.2018r. poz. 2684
198XLV/352/201830.08.2018w sprawie określenia zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przysługujących nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę StrawczynDz. Urz. z dn. 06.09.2018r. poz. 3090
199XLVI/356/201827.09.2018w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy StrawczynDz. Urz. z dn. 04.10.2018r. poz. 3435
200XLVII/366/201818.10.2018w sprawie uchwalenia statutu Gminy StrawczynDz. Urz. z dn. 19.10.2018r. poz. 3621

Załączniki
Uchwała Nr 8/33/91 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 września 1991r. w sprawie nadania nazw ulicom oraz numeracji nieruchomości we wsi Promnik   927.203 KB
Uchwała Nr I/17/99 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 lutego 1999r. w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie   192.624 KB
Uchwała Nr I/18/99 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 lutego 1999r. w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 2 w Oblęgorku   180.391 KB
Uchwała Nr I/19/99 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 lutego 1999r. w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 3 w Promniku   402.794 KB
Uchwała Nr III/19/02 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 3 czerwca 2002r. w sprawie podziału gminy Strawczyn na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy w Strawczynie przeprowadzonych w 2002 roku   431.841 KB
Uchwała Nr IV/21/02 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 23 sierpnia 2002 roku w sprawie przyjęcia "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Strawczyn   205.961 KB
Uchwała Nr IV/34/02 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 23 sierpnia 2002r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży   313.557 KB
Uchwała Nr XXXX/84/84 Gminnej Rady Narodowej w Strawczynie z dnia 22 marca 1984r. w sprawie wprowadzenia ulic w sołectwie Strawczyn   463.920 KB
Uchwała Nr VII/59/03 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie Aktu Założycielskiego Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie   1.246 MB
Uchwała Nr VII/60/03 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie Aktu Założycielskiego Zespołu Placówek Oświatowych w Oblęgorku   1.240 MB
Uchwała Nr VII/61/03 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie Aktu Założycielskiego Zespołu Placówek Oświatowych w Promniku   1.237 MB
Uchwała Nr I/20/99 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 lutego 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku   117.862 KB
Uchwała Nr I/21/99 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 lutego 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Promniku   117.008 KB
Uchwała Nr I/23/99 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 lutego 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Korczynie   116.996 KB
Uchwała Nr I/24/99 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 lutego 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Chełmcach   117.021 KB
Uchwała Nr I/25/99 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 lutego 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu   116.899 KB
Uchwała Nr I/26/99 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 lutego 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej   117.589 KB
Uchwała Nr I/22/99 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 lutego 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Strawczynie   117.547 KB
Uchwała Nr VII/63/03 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych na terenie Gminny Strawczyn   140.198 KB
Uchwała Nr IX/80/03 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 października 2003 roku w sprawie pokrycia kosztów dojazdu transportem zorganizowanym uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Strawczyn   65.791 KB
Uchwała Nr XI/100/03 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych   91.793 KB
Uchwała Nr XII/104/04 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Strawczyn publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych   114.976 KB
Uchwała Nr XII/109/04 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Publicznego Przedszkola w Promniku   751.072 KB
Uchwała Nr XII/110/04 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Strawczynie   1.412 MB
Uchwała Nr XII/111/04 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Promniku   1.508 MB
Uchwała Nr XII/112/04 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku   2.170 MB
Uchwała Nr XII/113/04 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Szkoły Podstawowej w Chełmcach   1.861 MB
Uchwała Nr XII/114/04 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Szkoły Podstawowej w Korczynie   1.495 MB
Uchwała Nr XII/115/04 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu   1.622 MB
Uchwała Nr XII/116/04 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej   1.625 MB
Uchwała Nr XII/117/04 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie   1.480 MB
Uchwała Nr XII/118/04 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Promniku   1.331 MB