główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy podjęte na sesji w dniu 27 czerwca 2012 roku

Uchwała Nr XVII/131/2012 Rady Gminy w Strawczynie Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2011 rok

Uchwała Nr XVII/132/2012 Rady Gminy w Strawczynie Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strawczyn z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok

Uchwała Nr XVII/133/2012 Rady Gminy w Strawczynie Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2012 rok

Uchwała Nr XVII/134/2012 Rady Gminy w Strawczynie Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2012- 2022

Uchwała Nr XVII/135/2012 Rady Gminy w Strawczynie Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Uchwała Nr XVII/136/2012 Rady Gminy w Strawczynie Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013

Uchwała Nr XVII/137/2012 Rady Gminy w Strawczynie Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Uchwała Nr XVII/138/2012 Rady Gminy w Strawczynie Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie zmiany uchwały Nr XV/119/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strawczyn w 2012 roku"

Uchwała Nr XVII/139/2012 Rady Gminy w Strawczynie Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie

Uchwała Nr XVII/140/2012 Rady Gminy w Strawczynie Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie

Uchwała Nr XVII/1414/2012 Rady Gminy w Strawczynie Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie wystąpienia Gminy Strawczyn ze Związku Gmin Powiatu Kieleckiego w Zlewni Górnej Nidy

Protokół

Załączniki:
Uchwała Nr XVII/137/2012 Rady Gminy w Strawczynie Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej MB
Protokół 304 KB
Uchwała Nr XVII/1414/2012 Rady Gminy w Strawczynie Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie wystąpienia Gminy Strawczyn ze Związku Gmin Powiatu Kieleckiego w Zlewni Górnej Nidy 119 KB
Uchwała Nr XVII/140/2012 Rady Gminy w Strawczynie Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie 157 KB
Uchwała Nr XVII/139/2012 Rady Gminy w Strawczynie Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie 123 KB
Uchwała Nr XVII/138/2012 Rady Gminy w Strawczynie Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie zmiany uchwały Nr XV/119/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strawczyn w 2012 roku" 67 KB
Uchwała Nr XVII/136/2012 Rady Gminy w Strawczynie Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 165 KB
Uchwała Nr XVII/135/2012 Rady Gminy w Strawczynie Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie udzielenia pomocy finansowej 119 KB
Uchwała Nr XVII/134/2012 Rady Gminy w Strawczynie Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2012- 2022 MB
Uchwała Nr XVII/133/2012 Rady Gminy w Strawczynie Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2012 rok 602 KB
Uchwała Nr XVII/132/2012 Rady Gminy w Strawczynie Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strawczyn z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok 158 KB
Uchwała Nr XVII/131/2012 Rady Gminy w Strawczynie Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2011 rok 113 KB
artykuł nr 2

Projekty uchwał na sesję w dniu 27 czerwca 2012 roku

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2012 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie zmiany uchwały Nr XV/119/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strawczyn w 2012 roku"

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2011 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strawczyn z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2012- 2022

Załączniki:
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2012- 2022 MB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strawczyn z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok 157 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie 122 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2011 rok 111 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie 158 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie zmiany uchwały Nr XV/119/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strawczyn w 2012 roku" 128 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 128 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie udzielenia pomocy finansowej 120 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 168 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2012 rok 169 KB