artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy podjęte na sesji w dniu 27 czerwca 2012 roku

Uchwała Nr XVII/131/2012 Rady Gminy w Strawczynie Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2011 rok

Uchwała Nr XVII/132/2012 Rady Gminy w Strawczynie Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strawczyn z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok

Uchwała Nr XVII/133/2012 Rady Gminy w Strawczynie Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2012 rok

Uchwała Nr XVII/134/2012 Rady Gminy w Strawczynie Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2012- 2022

Uchwała Nr XVII/135/2012 Rady Gminy w Strawczynie Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Uchwała Nr XVII/136/2012 Rady Gminy w Strawczynie Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013

Uchwała Nr XVII/137/2012 Rady Gminy w Strawczynie Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Uchwała Nr XVII/138/2012 Rady Gminy w Strawczynie Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie zmiany uchwały Nr XV/119/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strawczyn w 2012 roku"

Uchwała Nr XVII/139/2012 Rady Gminy w Strawczynie Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie

Uchwała Nr XVII/140/2012 Rady Gminy w Strawczynie Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie

Uchwała Nr XVII/1414/2012 Rady Gminy w Strawczynie Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie wystąpienia Gminy Strawczyn ze Związku Gmin Powiatu Kieleckiego w Zlewni Górnej Nidy

Protokół

Załączniki
Uchwała Nr XVII/131/2012 Rady Gminy w Strawczynie Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2011 rok   112.649 KB
Uchwała Nr XVII/132/2012 Rady Gminy w Strawczynie Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strawczyn z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok   157.716 KB
Uchwała Nr XVII/133/2012 Rady Gminy w Strawczynie Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2012 rok   601.955 KB
Uchwała Nr XVII/134/2012 Rady Gminy w Strawczynie Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2012- 2022   3.824 MB
Uchwała Nr XVII/135/2012 Rady Gminy w Strawczynie Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie udzielenia pomocy finansowej   119.333 KB
Uchwała Nr XVII/136/2012 Rady Gminy w Strawczynie Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013   164.717 KB
Uchwała Nr XVII/138/2012 Rady Gminy w Strawczynie Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie zmiany uchwały Nr XV/119/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strawczyn w 2012 roku"   66.857 KB
Uchwała Nr XVII/139/2012 Rady Gminy w Strawczynie Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie   123.315 KB
Uchwała Nr XVII/140/2012 Rady Gminy w Strawczynie Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie   157.445 KB
Uchwała Nr XVII/1414/2012 Rady Gminy w Strawczynie Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie wystąpienia Gminy Strawczyn ze Związku Gmin Powiatu Kieleckiego w Zlewni Górnej Nidy   118.749 KB
Protokół   304.229 KB
Uchwała Nr XVII/137/2012 Rady Gminy w Strawczynie Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej   1.168 MB
artykuł nr 2

Projekty uchwał na sesję w dniu 27 czerwca 2012 roku

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2012 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie zmiany uchwały Nr XV/119/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strawczyn w 2012 roku"

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2011 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strawczyn z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2012- 2022

Załączniki
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2012 rok   168.728 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013   168.181 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie udzielenia pomocy finansowej   119.947 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej   127.894 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie zmiany uchwały Nr XV/119/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strawczyn w 2012 roku"   127.639 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie   157.874 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2011 rok   111.178 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie   122.336 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strawczyn z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok   157.327 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2012- 2022   3.930 MB