artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012r.

Uchwała Nr XV/110/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Hucisko na obszarze gminy Strawczyn

Uchwała Nr XV/111/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Korczyn na obszarze gminy Strawczyn

Uchwała Nr XV/112/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kuźniaki na obszarze gminy Strawczyn

Uchwała Nr XV/113/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Małogoskie na obszarze gminy Strawczyn

Uchwała Nr XV/114/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niedźwiedź na obszarze gminy Strawczyn

Uchwała Nr XV/115/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgór na obszarze gminy Strawczyn

Uchwała Nr XV/116/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Strawczyn na obszarze gminy Strawczyn

Uchwała Nr XV/117/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2012 rok

Uchwała Nr XV/118/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2012- 2022

Uchwała Nr XV/119/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strawczyn w 2012 roku"

Uchwała Nr XV/120/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strawczyn na lata 2012 ? 2017

Uchwała Nr XV/121/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Strawczyn

Uchwała Nr XV/122/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Strawczyn

Uchwała Nr XV/123/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie nawiązania współpracy z Miastem Chodorów na Ukrainie

Uchwała Nr XV/124/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy w Strawczynie dotyczącego istniejącej sytuacji w oświacie na terenie Gminy Strawczyn

Uchwała Nr XV/125/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie poparcia stanowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącego produkcji rolnej wolnej od organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) na terenie województwa świętokrzyskiego

Protokół

========================

Raporty jednostek organizacyjnych

========================

Załączniki
Uchwała Nr XV/117/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2012 rok   536.149 KB
Uchwała Nr XV/118/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2012- 2022   1.624 MB
Uchwała Nr XV/119/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strawczyn w 2012 roku"   194.259 KB
Uchwała Nr XV/120/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strawczyn na lata 2012 ? 2017   162.729 KB
Uchwała Nr XV/121/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Strawczyn   1.268 MB
Uchwała Nr XV/122/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Strawczyn   131.134 KB
Uchwała Nr XV/123/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie nawiązania współpracy z Miastem Chodorów na Ukrainie   118.732 KB
Uchwała Nr XV/124/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy w Strawczynie dotyczącego istniejącej sytuacji w oświacie na terenie Gminy Strawczyn   176.879 KB
Uchwała Nr XV/125/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie poparcia stanowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącego produkcji rolnej wolnej od organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) na terenie województwa świętokrzyskiego   122.480 KB
Raporty jednostek organizacyjnych   5.231 MB
Protokół   288.321 KB
artykuł nr 2

Projekty Uchwał Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 30 marca

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Strawczyn

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strawczyn na lata 2012 ? 2017

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strawczyn w 2012 roku"

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy w Strawczynie dotyczącego istniejącej sytuacji w oświacie na terenie Gminy Strawczyn

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2012 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2012- 2022

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie nawiązania współpracy z Miastem Chodorów na Ukrainie

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie poparcia stanowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącego produkcji rolnej wolnej od organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) na terenie województwa świętokrzyskiego

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Strawczyn

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Hucisko na obszarze gminy Strawczyn

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Korczyn na obszarze gminy Strawczynn

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kuźniaki na obszarze gminy Strawczyn

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Małogoskie na obszarze gminy Strawczyn

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niedźwiedź na obszarze gminy Strawczyn

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgór na obszarze gminy Strawczyn

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Strawczyn na obszarze gminy Strawczyn

Załączniki
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Strawczyn   607.553 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strawczyn na lata 2012 ? 2017   376.370 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strawczyn w 2012 roku"   338.115 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy w Strawczynie dotyczącego istniejącej sytuacji w oświacie na terenie Gminy Strawczyn   274.123 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2012 rok   4.373 MB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2012- 2022   1.679 MB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie nawiązania współpracy z Miastem Chodorów na Ukrainie   118.259 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie poparcia stanowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącego produkcji rolnej wolnej od organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) na terenie województwa świętokrzyskiego   119.235 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Strawczyn   132.353 KB