główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012r.

Uchwała Nr XV/110/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Hucisko na obszarze gminy Strawczyn

Uchwała Nr XV/111/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Korczyn na obszarze gminy Strawczyn

Uchwała Nr XV/112/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kuźniaki na obszarze gminy Strawczyn

Uchwała Nr XV/113/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Małogoskie na obszarze gminy Strawczyn

Uchwała Nr XV/114/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niedźwiedź na obszarze gminy Strawczyn

Uchwała Nr XV/115/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgór na obszarze gminy Strawczyn

Uchwała Nr XV/116/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Strawczyn na obszarze gminy Strawczyn

Uchwała Nr XV/117/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2012 rok

Uchwała Nr XV/118/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2012- 2022

Uchwała Nr XV/119/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strawczyn w 2012 roku"

Uchwała Nr XV/120/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strawczyn na lata 2012 ? 2017

Uchwała Nr XV/121/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Strawczyn

Uchwała Nr XV/122/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Strawczyn

Uchwała Nr XV/123/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie nawiązania współpracy z Miastem Chodorów na Ukrainie

Uchwała Nr XV/124/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy w Strawczynie dotyczącego istniejącej sytuacji w oświacie na terenie Gminy Strawczyn

Uchwała Nr XV/125/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie poparcia stanowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącego produkcji rolnej wolnej od organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) na terenie województwa świętokrzyskiego

Protokół

 

========================

Raporty jednostek organizacyjnych

========================

Załączniki:
Protokół 288 KB
Raporty jednostek organizacyjnych MB
Uchwała Nr XV/125/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie poparcia stanowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącego produkcji rolnej wolnej od organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) na terenie województwa świętokrzyskiego 122 KB
Uchwała Nr XV/124/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy w Strawczynie dotyczącego istniejącej sytuacji w oświacie na terenie Gminy Strawczyn 177 KB
Uchwała Nr XV/123/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie nawiązania współpracy z Miastem Chodorów na Ukrainie 119 KB
Uchwała Nr XV/122/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Strawczyn 131 KB
Uchwała Nr XV/121/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Strawczyn MB
Uchwała Nr XV/120/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strawczyn na lata 2012 ? 2017 163 KB
Uchwała Nr XV/119/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strawczyn w 2012 roku" 194 KB
Uchwała Nr XV/118/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2012- 2022 MB
Uchwała Nr XV/117/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2012 rok 536 KB
artykuł nr 2

Projekty Uchwał Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 30 marca

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Strawczyn

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strawczyn na lata 2012 ? 2017

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strawczyn w 2012 roku"

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy w Strawczynie dotyczącego istniejącej sytuacji w oświacie na terenie Gminy Strawczyn

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2012 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2012- 2022

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie nawiązania współpracy z Miastem Chodorów na Ukrainie

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie poparcia stanowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącego produkcji rolnej wolnej od organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) na terenie województwa świętokrzyskiego

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Strawczyn

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Hucisko na obszarze gminy Strawczyn

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Korczyn na obszarze gminy Strawczynn

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kuźniaki na obszarze gminy Strawczyn

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Małogoskie na obszarze gminy Strawczyn

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niedźwiedź na obszarze gminy Strawczyn

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgór na obszarze gminy Strawczyn

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Strawczyn na obszarze gminy Strawczyn

Załączniki:
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Strawczyn 132 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie poparcia stanowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącego produkcji rolnej wolnej od organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) na terenie województwa świętokrzyskiego 119 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie nawiązania współpracy z Miastem Chodorów na Ukrainie 118 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2012- 2022 MB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2012 rok MB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy w Strawczynie dotyczącego istniejącej sytuacji w oświacie na terenie Gminy Strawczyn 274 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strawczyn w 2012 roku" 338 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strawczyn na lata 2012 ? 2017 376 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Strawczyn 608 KB