główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenia Wójta Gminy Strawczyn z 2012 roku

Zarządzenie Nr 1/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie zatwierdzenia planufinansoweo zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2012 rok

Zarządzenie Nr 2/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2012 rok

Zarządzenie Nr 3/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji samochodu służbowego marki Renault Traffic w 2012 roku

Zarządzenie Nr 4/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 5/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 6/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej

Zarządzenie Nr 7/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej, położonj w Strawczynie, składającej się z działek ewidencyjnych Nr 600/44 i Nr 600/45, przeznaczonych pod publiczne drogi gminne

Zarządzenie Nr 8/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strawczynie

Zarządzenie Nr 9/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie udzielenia pełnopmocnictwa

Zarządzenie Nr 10/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie Nr 11/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie Nr 12/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie Nr 13/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Strawczyn oraz ustalenia ceny wywoławczej

Zarządzenie Nr 14/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie Nr 15/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej

Zarządzenie Nr 16/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie Nr 17/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2012 rok

Zarządzenie Nr 17/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 18/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 1 marca 2012r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie Nr 19/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 9 marca 2012r. w sprawie przystąpienia Gminy Strawczyn do konkursu pn. "Ratuj przyrodę" - VII Edycja 2012 pod hasłem "Przyjaciel ziemi" oraz powołania Gminnej Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 20/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 marca 2012r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie Nr 21/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 marca 2012r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie Nr 22/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 marca 2012r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie Nr 23/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 marca 2012r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie Nr 24/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 marca 2012r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie Nr 25/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 marca 2012r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie Nr 26/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 marca 2012r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie Nr 27/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2011 rok

Zarządzenie Nr 28/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2012 rok

Zarządzenie Nr 29/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2012 rok

Zarządzenie Nr 30/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 3 kwietnia 2012r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości Nr 616/1 położonej w Korczynie pod oczyszczalnię ścieków

Zarządzenie Nr 31/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie konkursu pn. "Najbardziej zadbana zagroda wiejska i działka" w Gminie Strawczyn

Zarządzenie Nr 32/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie w sprawie konkursu pn. "Najbardziej wszechstronne sołectwo" w Gminie Strawczyn

Zarządzenie Nr 33/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 34/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2012 rok

Zarządzenie Nr 35/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie wyznaczenia miejsca wykorzystywanego do kąpieli w zbiorniku wodnym "Strawczyn"

Zarządzenie Nr 36/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 37/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 38/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 2 maja 2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) na wydzierżawienie pakringu wraz z domkiem parkingowym w Oblęgorku

Zarządzenie Nr 39/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 7 maja 2012r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie Nr 40/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 10 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 41/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 10 maja 2012r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2012 rok

Zarządzenie Nr 42/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 maja 2012r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 43/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 maja 2012r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy

Zarządzenie Nr 44/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 maja 2012r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 45/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 46/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2012 rok

Zarządzenie Nr 47/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 maja 2012r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z parkingu

Zarządzenie Nr 48/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 maja 2012r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na "Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy" w ramach dożynek gminnych w Strawczynie w dniu 19 sierpnia 2012

Zarządzenie Nr 49/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie ogłoszenia i organizacji Konkursu na Potrawę tradycyjną "Strawczyńskie przysmaki"

Zarządzenie Nr 50/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) na wynajem lokalu handlowego w budynku świetlicy wiejskiej w Strawczynku

Zarządzenie Nr 51/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie Nr 52/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie Nr 53/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie Nr 54/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie Nr 55/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie Nr 56/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie Nr 57/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 58/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2012 rok

Zarządzenie Nr 59/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 45/07 w sprawie określenia procedury redagowania i prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 60/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 75/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 61/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości Nr 728/4 położonej w Strawczynie, przeznaczonej pod rozbudowę ujęcia wody pitnej

Zarządzenie Nr 62/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie procedury wewnętrznego systemu przepływu informacji

Zarządzenie Nr 63/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Zarządzenie Nr 65/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie Regulaminu użytkowania komputerów osobistych

Zarządzenie Nr 66/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie imiennego składu Kapituły przyznającej tytuł Zasłużony dla Gminy Strawczyn w roku 2012

Zarządzenie Nr 68/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Marty Smolarczyk ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 69/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Małgorzaty Moćko ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 70/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości kwot dla członków komisji egzaminacyjnej uczestniczących w procesie przyznawania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 71/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO

Zarządzenie Nr 72/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie powołania stałej Komisji gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Strawczyn

Zarządzenie Nr 73/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 74/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 lipca 2012 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2012 rok

Zarządzenie Nr 75/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO

Zarządzenie Nr 76/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 77/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2012

Zarządzenie Nr 78/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia ceny arkusza wydruku normatywnego lub innego aktu prawnego oraz kserokopia lub wydruku dokumentu za zakresu udostępniania informacji publicznej

Zarządzenie Nr 79/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 80/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Rudzie Strawczyńskiej

Zarządzenie Nr 81/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 82/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Strawczyn za I półrocze 2012 roku

Zarządzenie Nr 83/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2012 rok

Zarządzenie Nr 84/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2012 rok

Zarządzenie Nr 85/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 września 2012 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2012 rok

Zarządzenie Nr 86/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2012 rok

Zarządzenie Nr 87/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminny w Strawczynie na 2012 rok

Zarządzenie Nr 88/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 1 padziernika 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 103/2011 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 września 2011 roku w sprawie regulaminu pracy urzędu gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 89/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 4 padziernika 2012 roku w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składnika majątku ruchomego będącego w dyspozycji Urzędu Gminy w Strawczynie do dalszego użytkowania i przeprowadzenia w/w oceny

Zarządzenie Nr 91/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 padziernika 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.

Zarządzenie Nr 92/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 padziernika 2012 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2012r.

Zarządzenie Nr 93/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 padziernika 2012 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie uchwalenia Rocznego programu Współpracy Gminy Strawczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013

Zarządzenie Nr 94/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 padziernika 2012 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie Nr 95/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 padziernika 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 96/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 padziernika 2012 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 97/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 padziernika 2012 roku w sprawie uznania niektórych lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy za lokale socjalne

Zarządzenie Nr 98/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 padziernika 2012 roku w sprawie ustalenia stawki podstawowej czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strawczyn

Zarządzenie Nr 99/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 padziernika 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 100/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 padziernika 2012 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2012 rok

Zarządzenie Nr 101/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 padziernika 2012 roku w sprawie powołania szkolnego e-koordynatora

Zarządzenie Nr 102/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Strawczyn na 2013 rok

Zarządzenie Nr 103/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na 2013 rok

Zarządzenie Nr 104/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie zasad deponowania i zabezpieczenia kluczy

Zarządzenie Nr 105/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie postępowania przy zakładaniu rejestru spraw

Zarządzenie Nr 106/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 107/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2012 rok

Zarządzenie Nr 108/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2013 rok

Zarządzenie Nr 109/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2012 rok

Zarządzenie Nr 110/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Strawczyn oraz ustalenie ceny jej zbycia

Zarządzenie Nr 111/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Strawczynku składającej się z działek Nr 47/2 i 47/3 przeznaczonych pod poszerzenei dróg

Zarządzenie Nr 112/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2012 rok

Zarządzenie Nr 113/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2012 rok

Zarządzenie Nr 114/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości kwot dla członków komisji egzaminacyjnej uczestniczących w procesie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 115/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Małgorzaty Zielińskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 116/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2012 rok

Zarządzenie Nr 117/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2012 rok

Zarządzenie Nr 118/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Strawczyn

Zarządzenie Nr 120/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Załączniki:
Zarządzenie Nr 101/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 padziernika 2012 roku w sprawie powołania szkolnego e-koordynatora 109 KB
Zarządzenie Nr 56/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 321 KB
Zarządzenie Nr 55/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 333 KB
Zarządzenie Nr 54/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 326 KB
Zarządzenie Nr 53/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 312 KB
Zarządzenie Nr 52/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 326 KB
Zarządzenie Nr 51/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 304 KB
Zarządzenie Nr 25/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 marca 2012r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 158 KB
Zarządzenie Nr 24/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 marca 2012r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 161 KB
Zarządzenie Nr 23/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 marca 2012r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 160 KB
Zarządzenie Nr 22/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 marca 2012r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 167 KB
Zarządzenie Nr 21/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 marca 2012r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 164 KB
Zarządzenie Nr 20/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 marca 2012r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 160 KB
Zarządzenie Nr 18/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 1 marca 2012r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 145 KB
Zarządzenie Nr 16/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 165 KB
Zarządzenie Nr 14/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 165 KB
Zarządzenie Nr 12/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 138 KB
Zarządzenie Nr 11/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 162 KB
Zarządzenie Nr 10/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 138 KB
Zarządzenie Nr 9/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie udzielenia pełnopmocnictwa 165 KB
Zarządzenie Nr 60/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 75/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy w Strawczynie MB
Zarządzenie Nr 109/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2012 rok 966 KB
Zarządzenie Nr 108/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2013 rok MB
Zarządzenie Nr 120/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 102 KB
Zarządzenie Nr 118/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Strawczyn 71 KB
Zarządzenie Nr 117/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2012 rok MB
Zarządzenie Nr 116/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2012 rok MB
Zarządzenie Nr 115/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Małgorzaty Zielińskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 88 KB
Zarządzenie Nr 114/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości kwot dla członków komisji egzaminacyjnej uczestniczących w procesie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego 82 KB
Zarządzenie Nr 113/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2012 rok 567 KB
Zarządzenie Nr 112/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2012 rok MB
Zarządzenie Nr 89/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 4 padziernika 2012 roku w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składnika majątku ruchomego będącego w dyspozycji Urzędu Gminy w Strawczynie do dalszego użytkowania i przeprowadzenia w/w oceny 221 KB
Zarządzenie Nr 111/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Strawczynku składającej się z działek Nr 47/2 i 47/3 przeznaczonych pod poszerzenei dróg 136 KB
Zarządzenie Nr 110/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Strawczyn oraz ustalenie ceny jej zbycia 271 KB
Zarządzenie Nr 107/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2012 rok 810 KB
Zarządzenie Nr 106/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok MB
Zarządzenie Nr 105/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie postępowania przy zakładaniu rejestru spraw 63 KB
Zarządzenie Nr 104/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie zasad deponowania i zabezpieczenia kluczy 48 KB
Zarządzenie Nr 103/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na 2013 rok MB
Zarządzenie Nr 102/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Strawczyn na 2013 rok MB
Zarządzenie Nr 100/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 padziernika 2012 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2012 rok 922 KB
Zarządzenie Nr 99/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 padziernika 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok MB
Zarządzenie Nr 98/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 padziernika 2012 roku w sprawie ustalenia stawki podstawowej czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strawczyn 132 KB
Zarządzenie Nr 97/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 padziernika 2012 roku w sprawie uznania niektórych lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy za lokale socjalne 110 KB
Zarządzenie Nr 96/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 padziernika 2012 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie MB
Zarządzenie Nr 95/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 padziernika 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok 586 KB
Zarządzenie Nr 94/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 padziernika 2012 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 88 KB
Zarządzenie Nr 93/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 padziernika 2012 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie uchwalenia Rocznego programu Współpracy Gminy Strawczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 113 KB
Zarządzenie Nr 92/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 padziernika 2012 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2012r. 356 KB
Zarządzenie Nr 91/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 padziernika 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r. 725 KB
Zarządzenie Nr 88/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 1 padziernika 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 103/2011 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 września 2011 roku w sprawie regulaminu pracy urzędu gminy w Strawczynie 194 KB
Zarządzenie Nr 87/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminny w Strawczynie na 2012 rok 882 KB
Zarządzenie Nr 86/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2012 rok MB
Zarządzenie Nr 85/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 września 2012 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2012 rok MB
Zarządzenie Nr 84/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2012 rok 437 KB
Zarządzenie Nr 83/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2012 rok 490 KB
Zarządzenie Nr 82/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Strawczyn za I półrocze 2012 roku MB
Zarządzenie Nr 81/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie MB
Zarządzenie Nr 80/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Rudzie Strawczyńskiej 225 KB
Zarządzenie Nr 79/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Strawczynie 215 KB
Zarządzenie Nr 78/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia ceny arkusza wydruku normatywnego lub innego aktu prawnego oraz kserokopia lub wydruku dokumentu za zakresu udostępniania informacji publicznej 693 KB
Zarządzenie Nr 77/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2012 369 KB
Zarządzenie Nr 76/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok 435 KB
Zarządzenie Nr 75/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO 110 KB
Zarządzenie Nr 74/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 lipca 2012 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2012 rok 565 KB
Zarządzenie Nr 73/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok 724 KB
Zarządzenie Nr 72/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie powołania stałej Komisji gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Strawczyn 660 KB
Zarządzenie Nr 71/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO 296 KB
Zarządzenie Nr 70/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości kwot dla członków komisji egzaminacyjnej uczestniczących w procesie przyznawania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego 179 KB
Zarządzenie Nr 69/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Małgorzaty Moćko ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 210 KB
Zarządzenie Nr 68/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Marty Smolarczyk ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 199 KB
Zarządzenie Nr 66/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie imiennego składu Kapituły przyznającej tytuł Zasłużony dla Gminy Strawczyn w roku 2012 198 KB
Zarządzenie Nr 65/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie Regulaminu użytkowania komputerów osobistych 992 KB
Zarządzenie Nr 63/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej MB
Zarządzenie Nr 62/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie procedury wewnętrznego systemu przepływu informacji 373 KB
Zarządzenie Nr 61/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości Nr 728/4 położonej w Strawczynie, przeznaczonej pod rozbudowę ujęcia wody pitnej 257 KB
Zarządzenie Nr 59/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 45/07 w sprawie określenia procedury redagowania i prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej 207 KB
Zarządzenie Nr 58/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2012 rok MB
Zarządzenie Nr 57/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok MB
Zarządzenie Nr 50/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) na wynajem lokalu handlowego w budynku świetlicy wiejskiej w Strawczynku 343 KB
Zarządzenie Nr 49/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie ogłoszenia i organizacji Konkursu na Potrawę tradycyjną "Strawczyńskie przysmaki" 716 KB
Zarządzenie Nr 48/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 maja 2012r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na "Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy" w ramach dożynek gminnych w Strawczynie w dniu 19 sierpnia 2012 522 KB
Zarządzenie Nr 42/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 maja 2012r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Strawczynie 368 KB
Zarządzenie Nr 47/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 maja 2012r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z parkingu 84 KB
Zarządzenie Nr 46/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2012 rok 649 KB
Zarządzenie Nr 45/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok 710 KB
Zarządzenie Nr 44/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 maja 2012r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie MB
Zarządzenie Nr 43/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 maja 2012r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy 206 KB
Zarządzenie Nr 41/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 10 maja 2012r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2012 rok 641 KB
Zarządzenie Nr 40/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 10 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok 923 KB
Zarządzenie Nr 39/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 7 maja 2012r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 101 KB
Zarządzenie Nr 38/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 2 maja 2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) na wydzierżawienie pakringu wraz z domkiem parkingowym w Oblęgorku 179 KB
Zarządzenie Nr 37/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie 326 KB
Zarządzenie Nr 36/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok 317 KB
Zarządzenie Nr 35/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie wyznaczenia miejsca wykorzystywanego do kąpieli w zbiorniku wodnym "Strawczyn" 268 KB
Zarządzenie Nr 34/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2012 rok 625 KB
Zarządzenie Nr 33/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok 624 KB
Zarządzenie Nr 32/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie w sprawie konkursu pn. "Najbardziej wszechstronne sołectwo" w Gminie Strawczyn 111 KB
Zarządzenie Nr 31/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie konkursu pn. "Najbardziej zadbana zagroda wiejska i działka" w Gminie Strawczyn 116 KB
Zarządzenie Nr 30/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 3 kwietnia 2012r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości Nr 616/1 położonej w Korczynie pod oczyszczalnię ścieków 134 KB
Zarządzenie Nr 29/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2012 rok MB
Zarządzenie Nr 28/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2012 rok 664 KB
Zarządzenie Nr 26/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 marca 2012r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 83 KB
Zarządzenie Nr 19/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 9 marca 2012r. w sprawie przystąpienia Gminy Strawczyn do konkursu pn. "Ratuj przyrodę" - VII Edycja 2012 pod hasłem "Przyjaciel ziemi" oraz powołania Gminnej Komisji Konkursowej 104 KB
Zarządzenie Nr 17/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok 299 KB
Zarządzenie Nr 17/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2012 rok 800 KB
Zarządzenie Nr 15/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej 410 KB
Zarządzenie Nr 3/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji samochodu służbowego marki Renault Traffic w 2012 roku 342 KB
Zarządzenie Nr 13/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Strawczyn oraz ustalenia ceny wywoławczej 318 KB
Zarządzenie Nr 8/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strawczynie 80 KB
Zarządzenie Nr 7/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej, położonj w Strawczynie, składającej się z działek ewidencyjnych Nr 600/44 i Nr 600/45, przeznaczonych pod publiczne drogi gminne 137 KB
Zarządzenie Nr 6/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej 173 KB
Zarządzenie Nr 5/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok 644 KB
Zarządzenie Nr 4/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok 397 KB
Zarządzenie Nr 2/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2012 rok MB
Zarządzenie Nr 1/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie zatwierdzenia planufinansoweo zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2012 rok MB