główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 września 2011r.

Załączniki:
Protokół 179 KB
Uchwała Nr X/72/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 września 2011r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. ?Budowa chodnika i remont nawierzchni drogi gminnej Strawczynek - Trupień? 26 KB
Uchwała Nr X/71/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 września 2011r. w sprawie nawiązania współpracy ze społecznością lokalną Grasellenbach w Niemczech 25 KB
Uchwała Nr X/70/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 września 2011r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 487 KB
Uchwała Nr X/69/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 września 2011r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 66 KB
Uchwała Nr X/68/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 września 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Promnik na terenie gminy Strawczyn 188 KB
Uchwała Nr X/67/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 września 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu 26 KB
Uchwała Nr X/66/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2011- 2021 101 KB
Uchwała Nr X/65/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn 581 KB
artykuł nr 2

Projekty Uchwał Rady Gminy z dnia 29 września 2011r.

Załączniki:
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn 137 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2011- 2021 177 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 września 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Promnik na terenie gminy Strawczyn 181 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 września 2011r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. ?Budowa chodnika i remont nawierzchni drogi gminnej Strawczynek - Trupień? 26 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 września 2011r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 636 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 września 2011r. w sprawie nawiązania współpracy ze społecznością lokalną Grasellenbach w Niemczech 25 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 września 2011r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 70 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 września 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu 25 KB