artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 września 2011r.

Załączniki
Uchwała Nr X/65/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn   580.806 KB
Uchwała Nr X/66/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2011- 2021   100.704 KB
Uchwała Nr X/67/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 września 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu   25.526 KB
Uchwała Nr X/68/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 września 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Promnik na terenie gminy Strawczyn   187.562 KB
Uchwała Nr X/69/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 września 2011r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego   66.097 KB
Uchwała Nr X/70/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 września 2011r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej   487.223 KB
Uchwała Nr X/71/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 września 2011r. w sprawie nawiązania współpracy ze społecznością lokalną Grasellenbach w Niemczech   24.817 KB
Uchwała Nr X/72/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 września 2011r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. ?Budowa chodnika i remont nawierzchni drogi gminnej Strawczynek - Trupień?   25.991 KB
Protokół   179.338 KB
artykuł nr 2

Projekty Uchwał Rady Gminy z dnia 29 września 2011r.

Załączniki
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 września 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu   25.359 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 września 2011r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego   69.826 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 września 2011r. w sprawie nawiązania współpracy ze społecznością lokalną Grasellenbach w Niemczech   24.822 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 września 2011r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej   635.922 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 września 2011r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. ?Budowa chodnika i remont nawierzchni drogi gminnej Strawczynek - Trupień?   25.855 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 września 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Promnik na terenie gminy Strawczyn   180.526 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2011- 2021   177.399 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn   137.387 KB