artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011r.

Uchwała Nr IX/57/2011 rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011 rok

Uchwała Nr IX/58/2011 rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblegorek na terenie gminy Strawczyn

Uchwała Nr IX/59/2011 rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ruda Strawczyńska na terenie gminy Strawczyn

Uchwała Nr IX/60/2011 rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach informacji o kandydatach na ławników

Uchwała Nr IX/61/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/68/97 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 grudnia 1997 r. w sprawie udziału mieszkańców gminy w budowie kanalizacji i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strawczyn

Uchwała Nr IX/62/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/44/2000 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 września 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/68/97 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 grudnia 1997 r. w sprawie udziału mieszkańców gminy w budowie kanalizacji i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strawczyn

Uchwała Nr IX/63/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie zawarcia umowy z Fundacją Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego dotyczącej prowadzenia ośrodków przedszkolnych w gminie

Uchwała Nr IX/64/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii o przekształceniu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach poprzez likwidację Poradni Schorzeń Metabolicznych w Wojewódzkiej Przychodni Przyszpitalnej w Kielcach

Protokół

Załączniki
Uchwała Nr IX/57/2011 rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011 rok   576.023 KB
Uchwała Nr IX/58/2011 rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblegorek na terenie gminy Strawczyn   166.529 KB
Uchwała Nr IX/59/2011 rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ruda Strawczyńska na terenie gminy Strawczyn   188.981 KB
Uchwała Nr IX/60/2011 rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach informacji o kandydatach na ławników   23.093 KB
Uchwała Nr IX/61/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/68/97 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 grudnia 1997 r. w sprawie udziału mieszkańców gminy w budowie kanalizacji i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strawczyn   475.503 KB
Uchwała Nr IX/62/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/44/2000 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 września 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/68/97 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 grudnia 1997 r. w sprawie udziału mieszkańców gminy w budowie kanalizacji i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strawczyn   477.453 KB
Uchwała Nr IX/63/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie zawarcia umowy z Fundacją Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego dotyczącej prowadzenia ośrodków przedszkolnych w gminie   306.600 KB
Uchwała Nr IX/64/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii o przekształceniu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach poprzez likwidację Poradni Schorzeń Metabolicznych w Wojewódzkiej Przychodni Przyszpitalnej w Kielcach   26.031 KB
Protokół   118.451 KB
artykuł nr 2

Projekty Uchwał Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011r.

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblegorek na terenie gminy Strawczyn

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Promnik na terenie gminy Strawczyn

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011 roku w sprawie zawarcia umowy z Fundacją Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego dotyczącej prowadzenia ośrodków przedszkolnych w gminie

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ruda Strawczyńska na terenie gminy Strawczyn

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/44/2000 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 września 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/68/97 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 grudnia 1997 r. w sprawie udziału mieszkańców gminy w budowie kanalizacji i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strawczyn

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/68/97 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 grudnia 1997 r. w sprawie udziału mieszkańców gminy w budowie kanalizacji i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strawczyn

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011 roku w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach informacji o kandydatach na ławników

Załączniki
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblegorek na terenie gminy Strawczyn   241.559 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Promnik na terenie gminy Strawczyn   170.650 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011 roku w sprawie zawarcia umowy z Fundacją Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego dotyczącej prowadzenia ośrodków przedszkolnych w gminie   347.151 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011 rok   133.755 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ruda Strawczyńska na terenie gminy Strawczyn   25.182 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/44/2000 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 września 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/68/97 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 grudnia 1997 r. w sprawie udziału mieszkańców gminy w budowie kanalizacji i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strawczyn   24.902 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/68/97 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 grudnia 1997 r. w sprawie udziału mieszkańców gminy w budowie kanalizacji i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strawczyn   24.479 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011 roku w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach informacji o kandydatach na ławników   23.053 KB