artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 marca 2011r.

artykuł nr 2

Projekty uchwał Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 marca 2011r.