główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r.

Uchwała Nr V/26/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/610 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgorek na obszarze gminy Strawczyn

Uchwała Nr V/27/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2011- 2021

Uchwała Nr V/28/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011 rok

Uchwała Nr V/29/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Uchwała Nr V/30/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Strawczyn

Uchwała Nr V/31/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie

Uchwała Nr V/32/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/31/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr V/33/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień

Uchwała Nr V/34/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała Nr V/35/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w obszarze pomocy społecznej w gminie Strawczyn w latach 2011 ? 2020

Uchwała Nr V/36/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/308/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010 r. w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Oblęgór na terenie gminy Strawczyn

Uchwała Nr V/37/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na czas nieokreślony nieruchomości gruntowej wraz ze znajdującymi się na niej obiektami w miejscowości Strawczynek

Protokół

Załączniki:
Protokół 116 KB
Uchwała Nr V/37/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na czas nieokreślony nieruchomości gruntowej wraz ze znajdującymi się na niej obiektami w miejscowości Strawczynek 26 KB
Uchwała Nr V/36/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/308/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010 r. w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Oblęgór na terenie gminy Strawczyn 120 KB
Uchwała Nr V/35/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w obszarze pomocy społecznej w gminie Strawczyn w latach 2011 ? 2020 MB
Uchwała Nr V/34/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 21 KB
Uchwała Nr V/33/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień 92 KB
Uchwała Nr V/32/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/31/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 63 KB
Uchwała Nr V/31/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie 18 KB
Uchwała Nr V/30/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Strawczyn 161 KB
Uchwała Nr V/29/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 17 KB
Uchwała Nr V/28/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011 rok 168 KB
Uchwała Nr V/27/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2011- 2021 77 KB
Uchwała Nr V/26/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/610 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgorek na obszarze gminy Strawczyn. 143 KB
artykuł nr 2

Projekty uchwał Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r.

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w obszarze pomocy społecznej w gminie Strawczyn w latach 2011 - 2020

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/610 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgorek na obszarze gminy Strawczyn

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Strawczyn

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2011- 2021

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/31/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/308/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010 r. w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Oblęgór na terenie gminy Strawczyn

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na czas nieokreślony nieruchomości gruntowej wraz ze znajdującymi się na niej obiektami w miejscowości Strawczynek

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie

========================
RAPORTY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2010R.

 =========================

Załączniki:
Raporty jednostek organizacyjnych za 2010r. MB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie 18 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 21 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 18 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na czas nieokreślony nieruchomości gruntowej wraz ze znajdującymi się na niej obiektami w miejscowości Strawczynek 17 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/308/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010 r. w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Oblęgór na terenie gminy Strawczyn 595 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/31/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 63 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011 rok 129 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2011- 2021 73 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Strawczyn 157 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/610 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgorek na obszarze gminy Strawczyn MB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień 453 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w obszarze pomocy społecznej w gminie Strawczyn w latach 2011 ? 2020 MB