główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 lutego 2011r.

Uchwała Nr IV/16/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2011-2021

Uchwała Nr IV/17/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2011 rok

Uchwała Nr IV/18/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Uchwała Nr IV/19/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu

Uchwała Nr IV/20/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu na obszarze Gminy Strawczyn

Uchwała Nr IV/21/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/274/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 marca 2010r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie

Uchwała Nr IV/22/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy Strawczyn za 2010 rok

Uchwała Nr IV/23/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Strawczynku

Uchwała Nr IV/24/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie wskazania przedstawicieli Gminy Strawczyn w Zgromadzeniu Związku Gmin Powiatu Kieleckiego w Zlewni Górnej Nidy z siedzibą w Morawicy

Uchwała Nr IV/25/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/202/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie określenia składu osobowego Rady Społecznej samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie

Protokół

Załączniki:
Protokół 160 KB
Uchwała Nr IV/25/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/202/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie określenia składu osobowego Rady Społecznej samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie 25 KB
Uchwała Nr IV/24/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie wskazania przedstawicieli Gminy Strawczyn w Zgromadzeniu Związku Gmin Powiatu Kieleckiego w Zlewni Górnej Nidy z siedzibą w Morawicy 23 KB
Uchwała Nr IV/23/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Strawczynku 26 KB
Uchwała Nr IV/22/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy Strawczyn za 2010 rok 16 KB
Uchwała Nr IV/21/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/274/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 marca 2010r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie 16 KB
Uchwała Nr IV/20/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu na obszarze Gminy Strawczyn 40 KB
Uchwała Nr IV/19/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu 26 KB
Uchwała Nr IV/18/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 17 KB
Uchwała Nr IV/17/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2011 rok 325 KB
Uchwała Nr IV/16/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2011-2021 43 KB
artykuł nr 2

Projekty uchwał Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 lutego 2011r.

Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2011 rok

Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2011-2021

Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy Strawczyn za 2010 rok.

Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/274/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 marca 2010r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie

Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu na obszarze Gminy Strawczyn

Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu

Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Strawczynku

Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie wskazania przedstawicieli Gminy Strawczyn w Zgromadzeniu Związku Gmin Powiatu Kieleckiego w Zlewni Górnej Nidy z siedzibą w Morawicy

Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/202/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30czerwca 2009 r. w sprawie określenia składu osobowego Rady Społecznej samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie

Załączniki:
Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/202/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30czerwca 2009 r. w sprawie określenia składu osobowego Rady Społecznej samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie 25 KB
Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie wskazania przedstawicieli Gminy Strawczyn w Zgromadzeniu Związku Gmin Powiatu Kieleckiego w Zlewni Górnej Nidy z siedzibą w Morawicy 23 KB
Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Strawczynku 17 KB
Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 17 KB
Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu 25 KB
Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu na obszarze Gminy Strawczyn 45 KB
Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/274/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 marca 2010r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie 16 KB
Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy Strawczyn za 2010 rok. 23 KB
Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2011-2021 120 KB
Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2011 rok 245 KB