główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2010r.

Uchwała Nr III/6/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgorek na obszarze gminy Strawczyn

Uchwała Nr III/7/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2010 rok

Uchwała Nr III/8/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010

Uchwała Nr III/9/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/341/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr III/10/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/151/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała Nr III/11/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Strawczyn lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Uchwała Nr III/12/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Strawczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011

Uchwała Nr III/13/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011

Uchwała Nr III/14/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Strawczynie

Uchwała Nr III/15/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej Radnego Rady Gminy w Strawczynie

Protokół

Załączniki:
Protokół 91 KB
Uchwała Nr III/15/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej Radnego Rady Gminy w Strawczynie 31 KB
Uchwała Nr III/14/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Strawczynie 25 KB
Uchwała Nr III/13/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 71 KB
Uchwała Nr III/12/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Strawczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 103 KB
Uchwała Nr III/11/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Strawczyn lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych 70 KB
Uchwała Nr III/10/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/151/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 1,008 KB
Uchwała Nr III/9/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/341/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 62 KB
Uchwała Nr III/8/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010 68 KB
Uchwała Nr III/7/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2010 rok 215 KB
Uchwała Nr III/6/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgorek na obszarze gminy Strawczyn MB
artykuł nr 2

Projekty uchwał Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2010r.

Załączniki:
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przemocy na rok 2011 72 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej Radnego Rady Gminy w Strawczynie 31 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/341/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 25 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Strawczynie 25 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Strawczyn lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych 40 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Strawczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 103 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgorek na obszarze gminy Strawczyn 193 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2010 rok 152 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/151/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 142 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010 57 KB