główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 października 2010r.

artykuł nr 2

Projekty uchwał Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 października 2010r.

Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 października w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na rok 2010

Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 października w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie

Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 października w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 października w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie

Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 października w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/308/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010 r. w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Oblęgór na terenie gminy Strawczyn

Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 października w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/309/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010 r. w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Oblęgorek przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Oblęgór oznaczonej numerem działki 860/1

Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 października w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/293/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 13 maja 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Korczyn na lata 2010-2016

Załączniki:
Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 października w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/293/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 13 maja 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Korczyn na lata 2010-2016 53 KB
Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 października w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/309/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010 r. w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Oblęgorek przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Oblęgór oznaczonej numerem działki 860/1 71 KB
Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 października w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/308/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010 r. w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Oblęgór na terenie gminy Strawczyn 594 KB
Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 października w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie 71 KB
Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 października w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 72 KB
Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 października w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie 84 KB
Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 października w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na rok 2010 125 KB