główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r.

Uchwała Nr XLI/303/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2010r.

Uchwała Nr XLI/304/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia

Uchwała Nr XLI/305/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Łubnice

Uchwała Nr XLI/306/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. ?Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strawczynek - Trupień?

Uchwała Nr XLI/307/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze

Uchwała Nr XLI/308/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Oblęgór na terenie gminy Strawczyn

Uchwała Nr XLI/309/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Oblęgorek przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Oblęgór oznaczonej numerem działki 860/1

Uchwała Nr XLI/310/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Oblęgór przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Strawczynek oznaczonej numerami działek 48/1 i 48/2

Uchwała Nr XLI/311/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kuźniaki na lata 2007-2013

Uchwała Nr XLI/312/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ruda Strawczyńska na lata 2007-2013

Uchwała Nr XLI/313/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/238/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 października 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chełmce na lata 2009-2015

Uchwała Nr XLI/314/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/297/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Hucisko na lata 2009-2015

Uchwała Nr XLI/315/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/288/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Oblęgór na lata 2010-2016

Uchwała Nr XLI/316/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/249/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Oblęgorek na lata 2009-2015

Uchwała Nr XLI/317/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/178/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Promnik na lata 2009-2015

Uchwała Nr XLI/318/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/188/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Strawczyn na lata 2009-2015

Uchwała Nr XLI/319/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany statutu Gminy Strawczyn

Uchwała Nr XLI/320/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Chełmce

Uchwała Nr XLI/321/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Hucisko

Uchwała Nr XLI/322/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Korczyn

Uchwała Nr XLI/323/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Kuźniaki

Uchwała Nr XLI/324/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Małogoskie

Uchwała Nr XLI/325/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Niedźwiedź

Uchwała Nr XLI/326/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Oblęgór

Uchwała Nr XLI/327/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Oblęgorek

Uchwała Nr XLI/328/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Promnik

Uchwała Nr XLI/329/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Ruda Strawczyńska

Uchwała Nr XLI/330/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Strawczyn

Uchwała Nr XLI/331/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Strawczynek

Protokół

Załączniki:
Protokół 210 KB
Uchwała Nr XLI/331/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Strawczynek 182 KB
Uchwała Nr XLI/330/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Strawczyn 182 KB
Uchwała Nr XLI/329/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Ruda Strawczyńska 183 KB
Uchwała Nr XLI/328/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Promnik 182 KB
Uchwała Nr XLI/327/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Oblęgorek 182 KB
Uchwała Nr XLI/326/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Oblęgór 183 KB
Uchwała Nr XLI/325/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Niedźwiedź 180 KB
Uchwała Nr XLI/324/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Małogoskie 181 KB
Uchwała Nr XLI/323/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Kuźniaki 181 KB
Uchwała Nr XLI/322/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Korczyn 182 KB
Uchwała Nr XLI/321/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Hucisko 183 KB
Uchwała Nr XLI/320/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Chełmce 182 KB
Uchwała Nr XLI/319/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany statutu Gminy Strawczyn 207 KB
Uchwała Nr XLI/318/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/188/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Strawczyn na lata 2009-2015 135 KB
Uchwała Nr XLI/317/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/178/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Promnik na lata 2009-2015 132 KB
Uchwała Nr XLI/316/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/249/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Oblęgorek na lata 2009-2015 112 KB
Uchwała Nr XLI/315/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/288/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Oblęgór na lata 2010-2016 114 KB
Uchwała Nr XLI/314/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/297/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Hucisko na lata 2009-2015 125 KB
Uchwała Nr XLI/312/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ruda Strawczyńska na lata 2007-2013 MB
Uchwała Nr XLI/313/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/238/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 października 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chełmce na lata 2009-2015 MB
Uchwała Nr XLI/311/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kuźniaki na lata 2007-2013 MB
Uchwała Nr XLI/310/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Oblęgór przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Strawczynek oznaczonej numerami działek 48/1 i 48/2 62 KB
Uchwała Nr XLI/309/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Oblęgorek przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Oblęgór oznaczonej numerem działki 860/1 63 KB
Uchwała Nr XLI/308/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Oblęgór na terenie gminy Strawczyn 586 KB
Uchwała Nr XLI/307/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 32 KB
Uchwała Nr XLI/306/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. ?Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strawczynek - Trupień? 27 KB
Uchwała Nr XLI/305/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Łubnice 26 KB
Uchwała Nr XLI/304/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia 27 KB
Uchwała Nr XLI/303/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2010r. 171 KB