artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 marca 2010r.

Uchwała Nr XXXV/272/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 marca 2010r. w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strawczyn na lata 2009 - 2016” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strawczyn na lata 2009 - 2016” oraz „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Strawczyn na lata 2009 – 2016” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Strawczyn na lata 2009 – 2016”

Uchwała Nr XXXV/273/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 marca 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Strawczyn

Uchwała Nr XXXV/274/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 marca 2010r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie

Uchwała Nr XXXV/275/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2010 rok

Uchwała Nr XXXV/276/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 marca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XXXV/277/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 marca 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu

Uchwała Nr XXXV/278/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 marca 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania pn. Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Strawczyn

Uchwała Nr XXXV/279/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 marca 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chełmce wraz z przerzutem ścieków do Strawczynka

Uchwała Nr XXXV/280/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 marca 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowe

Protokół

Załączniki
Uchwała Nr XXXV/274/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 marca 2010r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie   16.949 KB
Uchwała Nr XXXV/275/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2010 rok   1.707 MB
Uchwała Nr XXXV/276/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 marca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki   24.576 KB
Uchwała Nr XXXV/277/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 marca 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu   25.644 KB
Uchwała Nr XXXV/278/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 marca 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania pn. ?Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Strawczyn?   27.657 KB
Uchwała Nr XXXV/279/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 marca 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania pn. ?Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chełmce wraz z przerzutem ścieków do Strawczynka?   28.792 KB
Uchwała Nr XXXV/280/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 marca 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej   17.193 KB
Uchwała Nr XXXV/273/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 marca 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Strawczyn   121.731 KB
Protokół   106.693 KB