artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2009r.

Uchwała Nr XXXIII/256/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2009 rok

Uchwała NR XXXIII/257/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009

Uchwała NR XXXIII/258/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pn. ?e- świętokrzyskie rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" i zabezpieczenia wkładu własnego

Uchwała NR XXXIII/259/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym gminy Strawczyn na lata 2007-2013

Uchwała NR XXXIII/260/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przemocy na rok 2010

Uchwała NR XXXIII/261/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/254/09 z dnia 27 listopada 2009 r.

Uchwała NR XXXIII/262/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/228/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy Strawczyn

Uchwała NR XXXIII/263/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu istniejących dróg na terenie gminy Strawczyn

Uchwała NR XXXIII/264/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Chełmce na terenie gminy Strawczyn

Uchwała NR XXXIII/265/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Oblęgorek na terenie gminy Strawczyn

Uchwała NR XXXIII/266/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Promnik na terenie gminy Strawczyn

Uchwała NR XXXIII/267/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Strawczynek na terenie gminy Strawczyn

Protokół

Załączniki
Uchwała Nr XXXIII/256/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2009 rok   149.264 KB
Uchwała NR XXXIII/257/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009   73.402 KB
Uchwała NR XXXIII/258/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pn. ?e- świętokrzyskie rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" i zabezpieczenia wkładu własnego   30.306 KB
Uchwała NR XXXIII/259/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym gminy Strawczyn na lata 2007-2013   157.721 KB
Uchwała NR XXXIII/260/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przemocy na rok 2010   85.424 KB
Uchwała NR XXXIII/261/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/254/09 z dnia 27 listopada 2009 r.   26.345 KB
Uchwała NR XXXIII/262/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/228/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy Strawczyn   224.920 KB
Uchwała NR XXXIII/263/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu istniejących dróg na terenie gminy Strawczyn   1.352 MB
Uchwała NR XXXIII/264/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Chełmce na terenie gminy Strawczyn   251.290 KB
Uchwała NR XXXIII/265/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Oblęgorek na terenie gminy Strawczyn   240.314 KB
Uchwała NR XXXIII/266/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Promnik na terenie gminy Strawczyn   428.739 KB
Uchwała NR XXXIII/267/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Strawczynek na terenie gminy Strawczyn   495.393 KB
Protokół   149.010 KB