główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenia Wójta Gminy w Strawczynie - 2010r.

Zarządzenie Nr 1/10 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 11 stycznia 2010r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie

Zarządzenie Nr 2/10 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 14 stycznia 2010r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds ochrony środowiska

Zarządzenie Nr 3/10 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 15 stycznia 2010r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strawczynie do załatwienia spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

Zarządzenie Nr 4/10 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 18 stycznia 2010r. w sprawie powołania składu osobowego komisji konkursowej i określenia jej zadań w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie

Zarządzenie Nr 5/10 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze - podinsp. ds. budownictwa

Zarządzenie Nr 6/10 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2010r.

Zarządzenie Nr 7/10 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie Nr 8/10 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie Nr 9/10 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie Nr 10/10 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie Nr 11/10 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 69/07 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie wprowadzenia i stosowania "Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych w tym danych osobowych" oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym

Zarządzenie Nr 12/10 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości przeznaczonej pod poszerzenie Gminnej nieruchomości Nr 833/8 w Strawczynie, na której zlokalizowany jest budynek szkolny

Zarządzenie Nr 13/10 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.

Zarządzenie Nr 14/10 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2010r.

Zarządzenie Nr 15/10 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków na stanowisku Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie

Zarządzenie Nr 16/10 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji samochodu służbowego marki RENAULT TRAFFIC w 2010r. 

Zarządzenie Nr 17/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 2 kwietnia 2010r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości przeznaczonej pod budowę infrastruktury technicznej pompownię ścieków

Zarządzenie Nr 18/10 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 7 kwietnia 2010r. w sprawie konkursu "Najbardziej zadbana zagroda wiejska i działka" w Gminie Strawczyn

Zarządzenie Nr 19/10 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 7 kwietnia 2010r. w sprawie konkursu "Najbardziej wszechstronne sołectwo" w Gminie Strawczyn

Zarządzenie Nr 20/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2010r.

Zarządzenie Nr 21/10 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 15 kwienia 2010r. w sprawie przeprowadzenia konkursu "Wiedzy o samorządzie terytorialnym" z okazji 20-lecia samorządu terytorialnego, przyjęcia Regulaminu Konkursu i powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 22/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 kwietnia 2010r. w sprawie przystąpienia Gminy Strawczyn do konkursu "Ratuj przyrodę" - V Edycja 2010 pod hasłem "Drzewo - przyjaciel człowieka" oraz powołania Gminnej Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 23/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie nie korzystania z pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie Nr 24/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie Nr 25/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitettów wyborczych

Zarządzenie Nr 26/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.

Zarządzenie Nr 27/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie

Zarządzenie Nr 28/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.

Zarządzenie Nr 29/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 maja 2010r. w sprawie powołania "Lidera Gminnego" do prac związanych z powszechnym spisem rolnym

Zarządzenie Nr 30/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 maja 2010r. w sprawie określenia Regulaminu pracy i trybu pracy Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu

Zarządzenie Nr 31/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 maja 2010r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego

Zarządzenie Nr 32/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2010r.

Zarządzenie Nr 33/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 maja 2010r. w sprawie powołania Zespołu Realizującego Projekt "e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" w części dotyczącej gminy Strawczyn

Zarządzenie Nr 34/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 77/06 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie przyznawania corocznej nagrody statuetki p.n. "JODŁA" dla najlepszego przedsiębiorcy gminy Strawczyn

Zarządzenie Nr 35/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy STrawczyn dla przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r. (04 lipca 2010 - II tura wyborów)

Zarządzenie Nr 36/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w celu przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku

Zarządzenie Nr 37/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na stanowisko urzędnicze - młodszy referent ds budownictwa

Zarządzenie Nr 38/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 maja 2010 roku

Zarządzenie Nr 39/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2010 rok

Zarządzenie Nr 40/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie przygotowania organizacji i zapewnienia funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych

Zarządzenie Nr 41/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Ewy Tomczyk ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 42/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Elżbiety Dębickiej-Szmidt ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 43/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Elizy Żelaznej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 44/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Ewy Tomczyk ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 45/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia wysokości kwot dla członków komisji egzaminacyjnej uczestniczących w procesie przyznawania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 46/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chełmcach

Zarządzenie Nr 47/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 48/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gry obronnej

Zarządzenie Nr 49/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 50/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Promniku

Zarządzenie Nr 51/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.

Zarządzenie Nr 52/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.

Zarządzenie Nr 53/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.

Zarządzenie Nr 54/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu

Zarządzenie Nr 55/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.

Zarządzenie Nr 56/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 sierpnia 2010r. zmieniające zarządzenie Nr 81/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31.08.2009r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie Nr 57/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.

Zarządzenie Nr 58/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 września 2010r. w sprawie odpłatnego nabycia na cele publiczne nieruchomości w Strawczynie Nr 620/2 przeznaczonej pod poszerzenie drogi publicznej oraz Nr 620/4 przeznaczonej pod zbiornik wodny Strawczyn

Zarządzenie Nr 59/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 60/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 8 października 2010r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości Nr 1674/6 położonej w Chełmcach, przeznaczonej pod poszerzenie publicznej drogi gminnej (ul. Górnej)

Zarządzenie Nr 61/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 8 października 2010r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds obsługi informatycznej organów wyborczych na terenie gminy Strawczyn

Zarządzenie Nr 62/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 63/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 8 października 2010r. w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Zarządzenie Nr 64/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 25 października 2010r. w sprawie nie korzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie Nr 65/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 25 października 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie udziału w nieruchomości przeznaczonej pod zbiornik wodny STRAWCZYN

Zarządzenie Nr 66/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 października 2010r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strawczynie

Zarządzenie Nr 67/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 68/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 56/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31.08.2010r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie Nr 69/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Strawczyn na 2011 rok

Zarządzenie Nr 70/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2011 - 2021

Zarządzenie Nr 71/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2010 rok

Zarządzenie Nr 72/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 listopada 2010r. w sprawie nie korzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie Nr 73/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 listopada 2010r.

Zarządzenie Nr 74/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 listopada 2010r.

Zarządzenie Nr 75/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) dla Urzędu Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 76/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie Nr 77/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r

Zarządzenie Nr 78/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 06 grudnia 2010r. w sprawie powołania Lidera Gminnego do prac związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkańców w 2011

Zarządzenie Nr 79/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 06 grudnia 2010r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Strawczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011

Zarządzenie Nr 80/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 06 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2009 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 marca 2009r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej Kierownikowi samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie

Zarządzenie Nr 81/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Renaty Parandyk ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 82/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości kwot dla członków komisji egzaminacyjnej uczestniczących w procesie przynawania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 83/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r

Zarządzenie Nr 84/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/06 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 02 stycznia 2006r. w sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

Zarządzenie Nr 85/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 86/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie ogłoszenia konkursu p.n. "Najciekawsza dekoracja Świąteczno-Noworoczna

Zarządzenie Nr 87/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie wyznaczenia biegłego do prac w komisji przetargowej w ramach projektu "E-Świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"

Zarządzenie Nr 89/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Strawczynie

Załączniki:
Zarządzenie Nr 74/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 listopada 2010r 144 KB
Zarządzenie Nr 73/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 listopada 2010r 144 KB
Zarządzenie Nr 65/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 25 października 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie udziału w nieruchomości przeznaczonej pod zbiornik wodny STRAWCZYN 218 KB
Zarządzenie Nr 60/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 8 października 2010r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości Nr 1674/6 położonej w Chełmcach, przeznaczonej pod poszerzenie publicznej drogi gminnej (ul. Górnej) 224 KB
Zarządzenie Nr 58/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 września 2010r. w sprawie odpłatnego nabycia na cele publiczne nieruchomości w Strawczynie Nr 620/2 przeznaczonej pod poszerzenie drogi publicznej oraz Nr 620/4 przeznaczonej pod zbiornik wodny Strawczyn 246 KB
Zarządzenie Nr 68/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 56/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31.08.2010r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 188 KB
Zarządzenie Nr 56/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 sierpnia 2010r. zmieniające zarządzenie Nr 81/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31.08.2009r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 181 KB
Zarządzenie Nr 10/10 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 22 lutego 2010r w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 176 KB
Zarządzenie Nr 9/10 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 22 lutego 2010r w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 177 KB
Zarządzenie Nr 8/10 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 22 lutego 2010r w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 176 KB
Zarządzenie Nr 7/10 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 22 lutego 2010r w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 175 KB
Zarządzenie Nr 75/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) dla Urzędu Gminy w Strawczynie MB
Zarządzenie Nr 89/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Strawczynie 130 KB
Zarządzenie Nr 87/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie wyznaczenia biegłego do prac w komisji przetargowej w ramach projektu "E-Świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" 63 KB
Zarządzenie Nr 86/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie ogłoszenia konkursu p.n. "Najciekawsza dekoracja Świąteczno-Noworoczna 78 KB
Zarządzenie Nr 85/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Strawczynie 644 KB
Zarządzenie Nr 84/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/06 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 02 stycznia 2006r. w sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego 128 KB
Zarządzenie Nr 83/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r. 685 KB
Zarządzenie Nr 82/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości kwot dla członków komisji egzaminacyjnej uczestniczących w procesie przynawania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego 76 KB
Zarządzenie Nr 81/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Renaty Parandyk ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 75 KB
Zarządzenie Nr 80/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 06 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2009 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 marca 2009r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej Kierownikowi samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie 117 KB
Zarządzenie Nr 79/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 06 grudnia 2010r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Strawczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 97 KB
Zarządzenie Nr 78/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 06 grudnia 2010r. w sprawie powołania Lidera Gminnego do prac związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkańców w 2011 110 KB
Zarządzenie Nr 77/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r. 474 KB
Zarządzenie Nr 76/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 161 KB
Zarządzenie Nr 72/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 listopada 2010r. w sprawie nie korzystania z prawa pierwokupu nieruchomości 54 KB
Zarządzenie Nr 71/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2010 rok 540 KB
Zarządzenie Nr 70/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2011 - 2021 872 KB
Zarządzenie Nr 69/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Strawczyn na 2011 rok MB
Zarządzenie Nr 67/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok 394 KB
Zarządzenie Nr 66/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 października 2010r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strawczynie 79 KB
Zarządzenie Nr 64/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 25 października 2010r. w sprawie nie korzystania z prawa pierwokupu nieruchomości 74 KB
Zarządzenie Nr 63/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 8 października 2010r. w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 141 KB
Zarządzenie Nr 62/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok 315 KB
Zarządzenie Nr 61/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 8 października 2010r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds obsługi informatycznej organów wyborczych na terenie gminy Strawczyn 123 KB
Zarządzenie Nr 59/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok 443 KB
Zarządzenie Nr 57/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r. 435 KB
Zarządzenie Nr 55/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r. 495 KB
Zarządzenie Nr 54/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu 152 KB
Zarządzenie Nr 53/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r. 314 KB
Zarządzenie Nr 52/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r. 142 KB
Zarządzenie Nr 51/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r. 167 KB
Zarządzenie Nr 50/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Promniku 153 KB
Zarządzenie Nr 48/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gry obronnej 289 KB
Zarządzenie Nr 49/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok 328 KB
Zarządzenie Nr 47/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok 330 KB
Zarządzenie Nr 46/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chełmcach 156 KB
Zarządzenie Nr 45/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia wysokości kwot dla członków komisji egzaminacyjnej uczestniczących w procesie przyznawania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego 99 KB
Zarządzenie Nr 44/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Ewy Tomczyk ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 99 KB
Zarządzenie Nr 43/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Elizy Żelaznej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 99 KB
Zarządzenie Nr 42/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Elżbiety Dębickiej-Szmidt ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 101 KB
Zarządzenie Nr 41/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Ewy Tomczyk ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 99 KB
Zarządzenie Nr 40/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie przygotowania organizacji i zapewnienia funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych 216 KB
Zarządzenie Nr 39/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2010 rok 449 KB
Zarządzenie Nr 38/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 maja 2010 roku 129 KB
Zarządzenie Nr 37/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na stanowisko urzędnicze - młodszy referent ds budownictwa 139 KB
Zarządzenie Nr 36/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w celu przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku 144 KB
Zarządzenie Nr 35/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy STrawczyn dla przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r. (04 lipca 2010 - II tura wyborów) 396 KB
Zarządzenie Nr 34/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 77/06 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie przyznawania corocznej nagrody statuetki p.n. "JODŁA" dla najlepszego przedsiębiorcy gminy Strawczyn 288 KB
Zarządzenie Nr 33/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 maja 2010r. w sprawie powołania Zespołu Realizującego Projekt "e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" w części dotyczącej gminy Strawczyn 273 KB
Zarządzenie Nr 32/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2010r. 211 KB
Zarządzenie Nr 31/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 maja 2010r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego 126 KB
Zarządzenie Nr 30/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 maja 2010r. w sprawie określenia Regulaminu pracy i trybu pracy Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu 311 KB
Zarządzenie Nr 20/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2010r. 158 KB
Zarządzenie Nr 17/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 2 kwietnia 2010r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości przeznaczonej pod budowę infrastruktury technicznej pompownię ścieków 107 KB
Zarządzenie Nr 29/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 maja 2010r. w sprawie powołania "Lidera Gminnego" do prac związanych z powszechnym spisem rolnym 104 KB
Zarządzenie Nr 28/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r. 183 KB
Zarządzenie Nr 27/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie 310 KB
Zarządzenie Nr 26/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r. 241 KB
Zarządzenie Nr 25/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitettów wyborczych 150 KB
Zarządzenie Nr 24/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 56 KB
Zarządzenie Nr 23/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie nie korzystania z pierwokupu nieruchomości 86 KB
Zarządzenie Nr 22/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 kwietnia 2010r. w sprawie przystąpienia Gminy Strawczyn do konkursu "Ratuj przyrodę" - V Edycja 2010 pod hasłem "Drzewo - przyjaciel człowieka" oraz powołania Gminnej Komisji Konkursowej 440 KB
Zarządzenie Nr 21/10 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 15 kwienia 2010r. w sprawie przeprowadzenia konkursu "Wiedzy o samorządzie terytorialnym" z okazji 20-lecia samorządu terytorialnego, przyjęcia Regulaminu Konkursu i powołania Komisji Konkursowej 379 KB
Zarządzenie Nr 19/10 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 7 kwietnia 2010r. w sprawie konkursu "Najbardziej wszechstronne sołectwo" w Gminie Strawczyn 79 KB
Zarządzenie Nr 18/10 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 7 kwietnia 2010r. w sprawie konkursu "Najbardziej zadbana zagroda wiejska i działka" w Gminie Strawczyn 78 KB
Zarządzenie Nr 16/10 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji samochodu służbowego marki RENAULT TRAFFIC w 2010r. 237 KB
Zarządzenie Nr 15/10 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków na stanowisku Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie 292 KB
Zarządzenie Nr 14/10 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2010r. 228 KB
Zarządzenie Nr 13/10 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r. 193 KB
Zarządzenie Nr 12/10 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości przeznaczonej pod poszerzenie Gminnej nieruchomości Nr 833/8 w Strawczynie, na której zlokalizowany jest budynek szkolny 108 KB
Zarządzenie Nr 11/10 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 69/07 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie wprowadzenia i stosowania "Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych w tym danych osobowych" oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym 135 KB
Zarządzenie Nr 6/10 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2010r. 289 KB
Zarządzenie Nr 5/10 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze - podinsp. ds. budownictwa 171 KB
Zarządzenie Nr 4/10 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 18 stycznia 2010r. w sprawie powołania składu osobowego komisji konkursowej i określenia jej zadań w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie 729 KB
Zarządzenie Nr 3/10 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 15 stycznia 2010r. w sprawie upoważnienia Kierownika GminnegoOśrodka Pomocy Społecznej w Strawczynie do załatwienia spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej 92 KB
Zarządzenie Nr 2/10 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 14 stycznia 2010r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds ochrony środowiska 174 KB
Zarządzenie Nr 1/10 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 11 stycznia 2010r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie MB