artykuł nr 1

Uchwały rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 listopada 2009 r.

Uchwała Nr XXXII/241/09 Rady Gminy w Strawczyne z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/20/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmiany miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Strawczynek na obszarze gminy Strawczyn

Uchwała Nr XXXII/242/09 Rady Gminy w Strawczyne z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Chełmce I na obszarze gminy Strawczyn

Uchwała Nr XXXII/243/09 Rady Gminy w Strawczyne z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego sołectwa Promnik na obszarze gminy Strawczyn

Uchwała Nr XXXII/244/09 Rady Gminy w Strawczyne z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2009r.

Uchwała Nr XXXII/245/09 Rady Gminy w Strawczyne z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXXII/246/09 Rady Gminy w Strawczyne z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXXII/247/09 Rady Gminy w Strawczyne z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Lokalnym Programie Rewitalizacji miejscowości Strawczyn na lata 2009-2013

Uchwała Nr XXXII/248/09 Rady Gminy w Strawczyne z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Hucisko na lata 2009-2013

Uchwała Nr XXXII/249/09 Rady Gminy w Strawczyne z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Oblęgorek na lata 2009-2013

Uchwała Nr XXXII/250/09 Rady Gminy w Strawczyne z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pn. ?e- świętokrzyskie rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" i zabezpieczenia wkładu własnego

Uchwała Nr XXXII/251/09 Rady Gminy w Strawczyne z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pn. ?e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" i zabezpieczenia wkładu własnego

Uchwała Nr XXXII/252/09 Rady Gminy w Strawczyne z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym gminy STrawczyn na lata 2007-2013

Uchwała Nr XXXII/253/09 Rady Gminy w Strawczyne z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXX/265/06 - ? Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strawczyn?

Uchwała Nr XXXII/254/09 Rady Gminy w Strawczyne z dnia 27 listopada 2009r.zaliczenia do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu istniejących dróg na terenie gminy Strawczyn oraz zmiany uchwały Nr XXV/176/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 marca 2009 r. i uchwały Nr XXVIII/197/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zaliczenia i ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy Strawczyn

Uchwała Nr XXXII/255/09 Rady Gminy w Strawczyne z dnia 27 listopada 2009r. uchylenia uchwały Nr XXXI/234/09 z dnia 29 października 2009 r.

Protokół

Załączniki
Uchwała Nr XXXII/241/09 Rady Gminy w Strawczyne z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/20/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmiany miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Strawczynek na obszarze gminy Strawczyn   50.119 KB
Uchwała Nr XXXII/242/09 Rady Gminy w Strawczyne z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Chełmce I na obszarze gminy Strawczyn   186.540 KB
Uchwała Nr XXXII/243/09 Rady Gminy w Strawczyne z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego sołectwa Promnik na obszarze gminy Strawczyn   192.202 KB
Uchwała Nr XXXII/244/09 Rady Gminy w Strawczyne z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2009r.   307.644 KB
Uchwała Nr XXXII/245/09 Rady Gminy w Strawczyne z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych   76.881 KB
Uchwała Nr XXXII/246/09 Rady Gminy w Strawczyne z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości   66.272 KB
Uchwała Nr XXXII/247/09 Rady Gminy w Strawczyne z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Lokalnym Programie Rewitalizacji miejscowości Strawczyn na lata 2009-2013   78.633 KB
Uchwała Nr XXXII/248/09 Rady Gminy w Strawczyne z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Hucisko na lata 2009-2013   3.141 MB
Uchwała Nr XXXII/249/09 Rady Gminy w Strawczyne z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Oblęgorek na lata 2009-2013   2.473 MB
Uchwała Nr XXXII/250/09 Rady Gminy w Strawczyne z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pn. ?e- świętokrzyskie rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" i zabezpieczenia wkładu własnego   29.824 KB
Uchwała Nr XXXII/251/09 Rady Gminy w Strawczyne z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pn. ?e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" i zabezpieczenia wkładu własnego   31.504 KB
Uchwała Nr XXXII/252/09 Rady Gminy w Strawczyne z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym gminy STrawczyn na lata 2007-2013   96.229 KB
Uchwała Nr XXXII/253/09 Rady Gminy w Strawczyne z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXX/265/06 - ? Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strawczyn?   62.961 KB
Uchwała Nr XXXII/254/09 Rady Gminy w Strawczyne z dnia 27 listopada 2009r.zaliczenia do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu istniejących dróg na terenie gminy Strawczyn oraz zmiany uchwały Nr XXV/176/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 marca 2009 r. i uchwały Nr XXVIII/197/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zaliczenia i ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy Strawczyn   2.289 MB
Uchwała Nr XXXII/255/09 Rady Gminy w Strawczyne z dnia 27 listopada 2009r. uchylenia uchwały Nr XXXI/234/09 z dnia 29 października 2009 r.   22.343 KB
Protokół   156.223 KB