główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 listopada 2009 r.

Uchwała Nr XXXII/241/09 Rady Gminy w Strawczyne z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/20/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmiany miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Strawczynek na obszarze gminy Strawczyn

Uchwała Nr XXXII/242/09 Rady Gminy w Strawczyne z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Chełmce I na obszarze gminy Strawczyn

Uchwała Nr XXXII/243/09 Rady Gminy w Strawczyne z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego sołectwa Promnik na obszarze gminy Strawczyn

Uchwała Nr XXXII/244/09 Rady Gminy w Strawczyne z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2009r.

Uchwała Nr XXXII/245/09 Rady Gminy w Strawczyne z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXXII/246/09 Rady Gminy w Strawczyne z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXXII/247/09 Rady Gminy w Strawczyne z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Lokalnym Programie Rewitalizacji miejscowości Strawczyn na lata 2009-2013

Uchwała Nr XXXII/248/09 Rady Gminy w Strawczyne z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Hucisko na lata 2009-2013

Uchwała Nr XXXII/249/09 Rady Gminy w Strawczyne z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Oblęgorek na lata 2009-2013

Uchwała Nr XXXII/250/09 Rady Gminy w Strawczyne z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pn. ?e- świętokrzyskie rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" i zabezpieczenia wkładu własnego

Uchwała Nr XXXII/251/09 Rady Gminy w Strawczyne z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pn. ?e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" i zabezpieczenia wkładu własnego

Uchwała Nr XXXII/252/09 Rady Gminy w Strawczyne z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym gminy STrawczyn na lata 2007-2013

Uchwała Nr XXXII/253/09 Rady Gminy w Strawczyne z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXX/265/06 - ? Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strawczyn?

Uchwała Nr XXXII/254/09 Rady Gminy w Strawczyne z dnia 27 listopada 2009r.zaliczenia do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu istniejących dróg na terenie gminy Strawczyn oraz zmiany uchwały Nr XXV/176/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 marca 2009 r. i uchwały Nr XXVIII/197/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zaliczenia i ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy Strawczyn

Uchwała Nr XXXII/255/09 Rady Gminy w Strawczyne z dnia 27 listopada 2009r. uchylenia uchwały Nr XXXI/234/09 z dnia 29 października 2009 r.

Protokół

Załączniki:
Protokół 156 KB
Uchwała Nr XXXII/255/09 Rady Gminy w Strawczyne z dnia 27 listopada 2009r. uchylenia uchwały Nr XXXI/234/09 z dnia 29 października 2009 r. 22 KB
Uchwała Nr XXXII/254/09 Rady Gminy w Strawczyne z dnia 27 listopada 2009r.zaliczenia do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu istniejących dróg na terenie gminy Strawczyn oraz zmiany uchwały Nr XXV/176/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 marca 2009 r. i uchwały Nr XXVIII/197/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zaliczenia i ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy Strawczyn MB
Uchwała Nr XXXII/253/09 Rady Gminy w Strawczyne z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXX/265/06 - ? Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strawczyn? 63 KB
Uchwała Nr XXXII/252/09 Rady Gminy w Strawczyne z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym gminy STrawczyn na lata 2007-2013 96 KB
Uchwała Nr XXXII/251/09 Rady Gminy w Strawczyne z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pn. ?e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" i zabezpieczenia wkładu własnego 32 KB
Uchwała Nr XXXII/250/09 Rady Gminy w Strawczyne z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pn. ?e- świętokrzyskie rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" i zabezpieczenia wkładu własnego 30 KB
Uchwała Nr XXXII/249/09 Rady Gminy w Strawczyne z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Oblęgorek na lata 2009-2013 MB
Uchwała Nr XXXII/248/09 Rady Gminy w Strawczyne z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Hucisko na lata 2009-2013 MB
Uchwała Nr XXXII/247/09 Rady Gminy w Strawczyne z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Lokalnym Programie Rewitalizacji miejscowości Strawczyn na lata 2009-2013 79 KB
Uchwała Nr XXXII/246/09 Rady Gminy w Strawczyne z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 66 KB
Uchwała Nr XXXII/245/09 Rady Gminy w Strawczyne z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 77 KB
Uchwała Nr XXXII/244/09 Rady Gminy w Strawczyne z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2009r. 308 KB
Uchwała Nr XXXII/243/09 Rady Gminy w Strawczyne z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego sołectwa Promnik na obszarze gminy Strawczyn 192 KB
Uchwała Nr XXXII/242/09 Rady Gminy w Strawczyne z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Chełmce I na obszarze gminy Strawczyn 187 KB
Uchwała Nr XXXII/241/09 Rady Gminy w Strawczyne z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/20/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmiany miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Strawczynek na obszarze gminy Strawczyn 50 KB