główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 października

Uchwała Nr XXXI/232/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Chełmce I na obszarze gminy Strawczyn

Uchwała Nr XXXI/233/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Promnik na obszarze gminy Strawczyn

Uchwała Nr XXXI/234/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 października 2009r. w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska” wraz z „Planem Gospodarki Odpadami” dla Gminy Strawczyn na lata 2009 - 2016

Uchwała Nr XXXI/235/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2009 rok

Uchwała Nr XXXI/236/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmiany nazwy gminnej instytucji kultury pn. "Gminny Ośrodek Kultury w Strawczynie" i nadania statutu: "Samorządowemu Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie"

Uchwała Nr XXXI/237/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 października 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy z POLKOMTEL S.A.

Uchwała Nr XXXI/238/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 października 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chełmce na lata 2009-2015

Uchwała Nr XXXI/239/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 października 2009r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Strawczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 roku

Uchwała Nr XXXI/240/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 października 2009r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji miejscowości Strawczyn na lata 2009-2013"

Protokół

Informacja z prac wójta między sesjami

Załączniki:
Uchwała Nr XXXI/234/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 października 2009r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska? wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Strawczyn na lata 2009 - 2016 MB
Informacja z prac wójta między sesjami MB
Protokół 155 KB
Uchwała Nr XXXI/240/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 października 2009r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji miejscowości Strawczyn na lata 2009-2013" MB
Uchwała Nr XXXI/239/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 października 2009r. w sprawie przyjęcia ?Rocznego Programu współpracy Gminy Strawczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok? 80 KB
Uchwała Nr XXXI/238/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 października 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chełmce na lata 2009-2015 MB
Uchwała Nr XXXI/237/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 października 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy z POLKOMTEL S.A. 24 KB
Uchwała Nr XXXI/236/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmiany nazwy gminnej instytucji kultury pn. "Gminny Ośrodek Kultury w Strawczynie" i nadania statutu: "Samorządowemu Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie" 101 KB
Uchwała Nr XXXI/235/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2009 rok 173 KB
Uchwała Nr XXXI/233/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Promnik na obszarze gminy Strawczyn 190 KB
Uchwała Nr XXXI/232/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Chełmce I na obszarze gminy Strawczyn 192 KB