artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2009r.

Uchwała Nr XXVIII/191/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2009r.

Uchwała Nr XXVIII/192/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Uchwała Nr XXVIII/193/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XXVIII/194/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Uchwała Nr XXVIII/195/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia programu profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2009-2011

Uchwała Nr XXVIII/196/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad refundacji kosztów zakupu urządzeń grzewczych wytwarzających ciepło z energii słonecznej

Uchwała Nr XXVIII/197/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zaliczenia i ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy Strawczyn

Uchwała Nr XXVIII/198/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/158/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2008r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przemocy na rok 2009

Uchwała Nr XXVIII/199/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/168/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Uchwała Nr XXVIII/200/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym gminy Strawczyn na lata 2007-2013

Uchwała Nr XXVIII/201/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nowych specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w Dolinie Bobrzy

Uchwała Nr XXVIII/202/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie określenia składu osobowego Rady Społecznej samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie

Uchwała Nr XXVIII/203/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze poprzez likwidację Poradni Kardiologicznej i Endokrynologicznej w Wojewódzkiej Specjalistycznej Przychodni Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach

Protokół

Informacja z prac wójta między sesjami

Załączniki
Uchwała Nr XXVIII/191/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2009r.   161.669 KB
Uchwała Nr XXVIII/192/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach   29.211 KB
Uchwała Nr XXVIII/193/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki   24.906 KB
Uchwała Nr XXVIII/194/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej   17.111 KB
Uchwała Nr XXVIII/195/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia programu profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2009-2011   42.271 KB
Uchwała Nr XXVIII/197/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zaliczenia i ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy Strawczyn   5.280 MB
Uchwała Nr XXVIII/198/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/158/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2008r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przemocy na rok 2009   34.506 KB
Uchwała Nr XXVIII/199/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/168/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego   42.812 KB
Uchwała Nr XXVIII/200/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym gminy Strawczyn na lata 2007-2013   81.847 KB
Uchwała Nr XXVIII/201/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nowych specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w Dolinie Bobrzy   31.886 KB
Uchwała Nr XXVIII/202/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie określenia składu osobowego Rady Społecznej samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie   26.042 KB
Uchwała Nr XXVIII/203/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze poprzez likwidację Poradni Kardiologicznej i Endokrynologicznej w Wojewódzkiej Specjalistycznej Przychodni Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach   26.747 KB
Protokół   110.209 KB
Uchwała Nr XXVIII/196/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad refundacji kosztów zakupu urządzeń grzewczych wytwarzających ciepło z energii słonecznej   1.633 MB
Informacja z prac wójta między sesjami   2.765 MB