główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 kwietnia 2009r.

Załączniki:
Protokół 99 KB
Uchwała Nr XXVII/190/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 kwietnia w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego 32 KB
Uchwała Nr XXVII/189/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 kwietnia w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/158/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przemocy na rok 2009 33 KB
Uchwała Nr XXVII/188/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 kwietnia w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/105/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Strawczyn na lata 2008-2014 428 KB
Uchwała Nr XXVII/187/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 kwietnia w sprawie zmiany Statutu Gminy Strawczyn 32 KB
Uchwała Nr XXVII/186/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 kwietnia w sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Strawczyn 32 KB
Uchwała Nr XXVII/185/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 kwietnia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie za rok 2008 38 KB
Uchwała Nr XXVII/184/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 kwietnia w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2009 rok 203 KB
Uchwała Nr XXVII/183/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 kwietnia w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2008 rok 512 KB