główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy w Strawczynie podjęte na sesji w dniu 12 marca 2009r.