główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 lutego 2009r.

Załączniki:
Realizacja uchwał Rady Gminy podjętych na sesji w dniu 12 luty 2009 r. 29 KB
Protokół 61 KB
Informacja z prac wójta między sesjami Rady Gminy 51 KB
Uchwała Nr XXIV/171/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/158/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przemocy na rok 2009 35 KB
Uchwała Nr XXIV/170/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy Strawczyn za 2008 r. 24 KB
Uchwała Nr XXIV/169/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym gminy Strawczyn na lata 2007 - 2013 139 KB
Uchwała Nr XXIV/168/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 154 KB
Uchwała Nr XXIV/167/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 18 KB
Uchwała Nr XXIV/166/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2009 rok 161 KB