główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 14 stycznia 2009r.