główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2008r.

Uchwała Nr XXII/154/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2009 rok

Uchwała Nr XXII/155/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2008 rok

Uchwała Nr XXII/156/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008.

Uchwała Nr XXII/157/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy Strawczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok”

Uchwała Nr XXII/158/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przemocy na rok 2009

Uchwała Nr XXII/159/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie nawiązania współpracy ze społecznością lokalną NEMIROV - UKRAINA

Uchwała Nr XXII/160/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości diet za udział w pracach Rady Gminy i zespołu doradczego Wójta oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

Uchwała Nr XXII/161/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie określenia rodzaju wyróżnień i wysokości nagród sportowych oraz zasad i trybu ich przyznawania w gminie Strawczyn

Uchwała Nr XXII/162/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/152/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Strawczyn za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

Uchwała Nr XXII/163/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I/3/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie powołania składów osobowych i określenia zakresów działania stałych Komisji Rady Gminy

Protokół
Załączniki:
Uchwała Nr XXII/158/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przemocy na rok 2009 233 KB
Protokół 120 KB
Uchwała Nr XXII/163/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I/3/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie powołania składów osobowych i określenia zakresów działania stałych Komisji Rady Gminy 32 KB
Uchwała Nr XXII/162/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/152/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Strawczyn za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę 27 KB
Uchwała Nr XXII/161/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie określenia rodzaju wyróżnień i wysokości nagród sportowych oraz zasad i trybu ich przyznawania w gminie Strawczyn 35 KB
Uchwała Nr XXII/160/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości diet za udział w pracach Rady Gminy i zespołu doradczego Wójta oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 43 KB
Uchwała Nr XXII/159/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie nawiązania współpracy ze społecznością lokalną NEMIROV - UKRAINA 33 KB
Uchwała Nr XXII/157/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia ?Rocznego Programu współpracy Gminy Strawczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok" 45 KB
Uchwała Nr XXII/156/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008. 54 KB
Uchwała Nr XXII/155/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2008 rok 161 KB
Uchwała Nr XXII/154/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2009 rok 234 KB