główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy w Strawczynie podjęte na Sesji Nr XXI (28 listopad 2008r.)

Uchwała Nr XXI/146/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2008 rok

Uchwała Nr XXI/147/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała Nr XXI/148/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i zasad jej poboru

Uchwała Nr XXI/149/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXI/150/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXI/151/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała Nr XXI/152/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Strawczyn za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

Uchwała Nr XXI/153/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Protokół
Załączniki:
Uchwała Nr XXI/152/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Strawczyn za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę 233 KB
Protokół 137 KB
Uchwała Nr XXI/153/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 32 KB
Uchwała Nr XXI/151/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 721 KB
Uchwała Nr XXI/150/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 74 KB
Uchwała Nr XXI/149/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 81 KB
Uchwała Nr XXI/148/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i zasad jej poboru 106 KB
Uchwała Nr XXI/147/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 60 KB
Uchwała Nr XXI/146/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2008 rok 143 KB