artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 czerwca 2008r.

Uchwała Nr XVI/127/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/115/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2008 rok

Uchwała Nr XVI/128/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2008 rok

Uchwała Nr XVI/129/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałaniu Narkomanii oraz Przemocy na 2008 rok

Uchwała Nr XVI/130/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym gminy Strawczyn na lata 2007-2013

Uchwała Nr XVI/131/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Strawczyn do realizacji przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego zadania "Kampania Promocyjna Województwa Świętokrzyskiego" na lata 2008-2010

Uchwała Nr XVI/132/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Strawczyn

Uchwała Nr XVI/133/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/113/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w roku 2008

Uchwała Nr XVI/134/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia warunków pracy, płacy i dodatku specjalnego dla Wójta Gminy oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta

Uchwała Nr XVI/135/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania

Uchwała Nr XVI/136/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa wsi Strawczynek

Uchwała Nr XVI/137/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/292/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia składu osobowego Rady Społecznej samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie

Protokół

Załączniki
Uchwała Nr XVI/127/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/115/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2008 rok   85.840 KB
Uchwała Nr XVI/128/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2008 rok   145.610 KB
Uchwała Nr XVI/129/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałaniu Narkomanii oraz Przemocy na 2008 rok   50.863 KB
Uchwała Nr XVI/130/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym gminy Strawczyn na lata 2007-2013   68.473 KB
Uchwała Nr XVI/131/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Strawczyn do realizacji przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego zadania "Kampania Promocyjna Województwa Świętokrzyskiego" na lata 2008-2010   77.725 KB
Uchwała Nr XVI/132/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Strawczyn   28.313 KB
Uchwała Nr XVI/133/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/113/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w roku 2008   87.479 KB
Uchwała Nr XVI/134/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia warunków pracy, płacy i dodatku specjalnego dla Wójta Gminy oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta   27.602 KB
Uchwała Nr XVI/135/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania   71.652 KB
Uchwała Nr XVI/136/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa wsi Strawczynek   24.597 KB
Uchwała Nr XVI/137/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/292/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia składu osobowego Rady Społecznej samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie   34.731 KB
Protokół   279.951 KB