główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy w Strawczynie podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 20 września 2007 roku