główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały rady Gminy w Strawczynie podjęte na Sesji Rady Gminy w dniu 12 kwietnia 2007r.