artykuł nr 1

Uchwały rady Gminy w Strawczynie podjęte na Sesji Rady Gminy w dniu 15 luty 2007r.