artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2006r.