artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 04 grudnia 2006r.

Uchwała Nr II/4/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 grudnia 2006 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie na terenie gminy Strawczyn

Uchwała Nr II/5/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 grudnia 2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

Uchwała Nr II/6/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 grudnia 2006 w sprawie ustalenia warunków pracy, płacy i dodatku specjalnego dla Wójta Gminy oraz upoważnienie Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec wójta

Uchwała Nr II/7/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 grudnia 2006 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa do obliczania podatku rolnego

Uchwała Nr II/8/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 grudnia 2006 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr II/9/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 grudnia 2006 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

Uchwała Nr II/10/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 grudnia 2006 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr II/11/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 grudnia 2006 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, określenia zasad poboru, terminów płatności i zwolnień

Uchwała Nr II/12/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 grudnia 2006 w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i zasad jej poboru

Protokół
Załączniki
Uchwała Nr II/4/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 grudnia 2006 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie na terenie gminy Strawczyn   75.960 KB
Uchwała Nr II/5/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 grudnia 2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.   384.727 KB
Uchwała Nr II/6/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 grudnia 2006 w sprawie ustalenia warunków pracy, płacy i dodatku specjalnego dla Wójta Gminy oraz upoważnienie Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec wójta   30.083 KB
Uchwała Nr II/7/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 grudnia 2006 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa do obliczania podatku rolnego   66.922 KB
Uchwała Nr II/8/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 grudnia 2006 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości   81.443 KB
Uchwała Nr II/9/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 grudnia 2006 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości   92.760 KB
Uchwała Nr II/10/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 grudnia 2006 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych   87.141 KB
Uchwała Nr II/11/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 grudnia 2006 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, określenia zasad poboru, terminów płatności i zwolnień   100.161 KB
Uchwała Nr II/12/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 grudnia 2006 w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i zasad jej poboru   115.128 KB
Protokół   105.154 KB