główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenia Wójta 2007r.

Zarządzenie Nr 1 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 02 stycznia 2007r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 21/4 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2004r. w sprawie wyznaczenia pełnomocnika oraz zespołu zadaniowego d/s rozwoju lokalnego

Zarządzenie Nr 2/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 02 stycznia 2007r. w sprawie upoważnienia osób funkcyjnych do dysponowania rachunkiem bankowym

Zarządzenie Nr 3/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 02 stycznia 2007r. w sprawie powołania KOmisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. księgowości

Zarządzenie Nr 4/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 5/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 06 marca 2007 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2007r.

Zarządzenie Nr 6/2007 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 07 marca 2007r. w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie

Zarządzenie Nr 7/2007 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 07 marca 2007r. w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Zespół Placówek Oświatowych w Oblęgorku

Zarządzenie Nr 8/2007 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 07 marca 2007r. w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Zespół Placówek Oświatowych w Promniku

Zarządzenie Nr 9/2007 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 07 marca 2007r. w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Szkoły Podstawowej w Chełmcach

Zarządzenie Nr 10/2007 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 07 marca 2007r. w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Szkoły Podstawowej w Korczynie

Zarządzenie Nr 11/2007 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 07 marca 2007r. w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu

Zarządzenie Nr 12/2007 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 07 marca 2007r. w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej

Zarządzenie Nr 13/2007 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 07 marca 2007r. w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Publiczne Przedszkole w Promniku

Zarządzenie Nr 14/2007 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 13 marca 2007r. w sprawie nabycia nieruchomości pod zbiornik retencyjny Strawczyn - Niedźwiedź od Pana Hochla Mariana, zam. Niedźwiedź 34, gm. Strawczyn

Zarządzenie Nr 15/2007 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 23 marca 2007r. w sprawie nie korzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie Nr 16/2007 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 23 marca 2007r. w sprawie opracowania i wdrożenia systemu zarządzania jakością w Urzędzie Gminy w Strawczynie, powołania Pełnomocnika do spraw zarządzania jakością oraz zespołu do spraw opracowania i wdrażania Systemu Zarządzania Jakością

Zarządzenie Nr 17/2007 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 23 marca 2007r. w sprawie Konkursu pn. "Najbardziej zadbana zagroda wiejska i działka" w Gminie Strawczyn

Zarządzenie Nr 18/2007 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 23 marca 2007r. w sprawie przystąpienia Gminy Strawczyndo Konkursu pn. "Ratuj przyrodę" - II Edycja pod hasłem "Woda źródłem życia" oraz powołania Gminnej Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 19/2007 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 23 marca 2007r. w sprawie Konkursu pn. "Najbardziej Wszechstronne Sołectwo" w Gminie Strawczyn

Zarządzenie Nr 20/2007 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 marca 2007r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

Zarządzenie Nr 21/2007 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 marca 2007r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze - inspektor ds gospodarki mieniem, nieruchomościami i geodezji

Zarządzenie Nr 22/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

Zarządzenie Nr 23/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2007r. w sprawie powołania Komisji Konursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze - inspektor ds pozyskiwania funduszy, wspierania przedsiębiorczości i inwestycji

Zarządzenie Nr 24/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 12 kwietnia 2007r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 25/07 Wójta Gminy w Strawczynie zdnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie zakończenia sezonu grzewczego 2006/2007

Zarządzenie Nr 26/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

Zarządzenie nr 27/07 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30.05.2007 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze - młodszy referent ds gospodarki mieniem, nieruchomościami i geodezji

Zarządzenie nr 28/07 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 06.30.2007 roku w sprawie powierzenia pełnienia zastępstwa na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury w Strawczynie

Zarządzenie Nr 29/2007 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strawczynie

Zarządzenie Nr 30/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 12 czerwca 2007r. w sprawie udzielenia zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 31/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 12 czerwca 2007r. w sprawie zasad sporządzania planów zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 32/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 33/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw audytu wewnętrznego w ramach akcji "Przejrzysta Polska"

zarządzenie Nr 34/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych

Zarządzenie Nr 35/07 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 11 lipca 2007 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/06 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 02 stycznia 2006r. w sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

Zarządzenie Nr 36/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 20 lipca 2007r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Doroty Bednarz ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 38/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 20 lipca 2007r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Eweliny Błaszczyk ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 39/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 20 lipca 2007r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Marianny Kurczyńskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 40/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 20 lipca 2007r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agnieszki Banaśkiewicz ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 41/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 20 lipca 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości kwot dla członków komisji egzaminacyjnej uczestniczących w procesie przyznawania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 42/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 30 lipca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 43/07 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 sierpnia 2007 roku w sprawie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej w jednostkach organizacyjnych gminy

Zarządzenie Nr 44/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 20 sierpnia 2007 roku w sprawie określenia procedury tworzenia i udostępniania zarządzeń Wójta i innych wewnętrznych aktów prawnych

Zarządzenie Nr 45/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 20 sierpnia 2007 roku w sprawie określenia procedury redagowania i prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 46/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze - podinspektora ds księgowości

Zarządzenie Nr 47/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie zatrudnienia Kierownika Zespołu Obsługi Szkół w Strawczynie

Zarządzenie Nr 48/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie określenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie miejscowości Oblęgorek i Strawczyn

Zarządzenie Nr 49/07 Wójta Gminy w Strawczynie w sprawie"Regulaminu użytkowania komputerów klasy PC" w Urzędzie Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 50/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie zmina w budżecie gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 51/07 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie Zarządzenia Nr 10/99 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie zasad gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Strawczyn

Zarządzenie Nr 52/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 17 września 2007 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko podinsp. ds budownictwaZarządzenie Nr 53/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 26 września 2007 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy STrawczyn dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku

Zarządzenie Nr 54/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 27 września 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 55/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 09 października 2007 roku w sprawie rozpoczęcia sezonu grzewczego 2007/2008

Zarządzenie Nr 56/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 12 października 2007 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzania konkursu na stanowisko podinsp ds budownictwa

Zarządzenie Nr 57/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 19 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 58/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 29 października 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż nieruchomości

Zarządzenie Nr 59/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 29 października 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż nieruchomości

Zarządzenie Nr 60/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 9 listopada 2007 roku w sprawie określenia wymagań, jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Strawczyn

Zarządzenie Nr 61/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 09 listopada 2007 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzania konkursu na stanowisko - insp. ds budownictwa

Zarządzenie Nr 62/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 63/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Strawczyn na 2008 rok

Zarządzenie Nr 64/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie Nr 65/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 66/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie ogłoszenia Konkursu p.n. "Najciekawsza dekoracja Świąteczno-Noworoczna"

Zarządzenie Nr 67/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 11 grudnia 2007r. w sprawie systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych obejmującego szkolenia i samokształcenia

Zarządzenie Nr 68/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 17 grudnia 2007r. w sprawie nabycia od mieszkańców wsi Kuźniaki i Ruda Strawczyńska nieruchomości pod budowę infrastruktury technicznej - pompownie ścieków

Zarządzenie Nr 69/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie wprowadzenia i stosowania "Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych w tym danych osobowych" oraz "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym"

Zarządzenie Nr 70/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie zasad realizacji przeglądu systemu zarządzania przez kierownictwo Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy

Zarządzenie Nr 71/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 72/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie nie korzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie Nr 73/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 74/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie nabycia od mieszkańców wsi Chełmce i Strawcyznek nieruchomości pod budowę infrastruktury technicznej - pompownie ścieków

Zarządzenie Nr 75/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 76/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie Regulaminu Pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strawczynie

Zarządzenie Nr 77/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie powołania na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury w Strawczynie
Załączniki:
Zarządzenie Nr 30/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 12 czerwca 2007r. w sprawie udzielenia zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Strawczynie 135 KB
Zarządzenie Nr 67/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 11 grudnia 2007r. w sprawie systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych obejmującego szkolenia i samokształcenia 93 KB
Zarządzenie Nr 51/07 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie Zarządzenia Nr 10/99 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie zasad gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Strawczyn 24 KB
Zarządzenie Nr 62/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Strawczynie 173 KB
Zarządzenie Nr 70/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie zasad realizacji przeglądu systemu zarządzania przez kierownictwo Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy 36 KB
Zarządzenie Nr 77/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie powołania na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury w Strawczynie 25 KB
Zarządzenie Nr 76/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie Regulaminu Pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strawczynie 60 KB
Zarządzenie Nr 75/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok 185 KB
Zarządzenie Nr 74/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie nabycia od mieszkańców wsi Chełmce i Strawcyznek nieruchomości pod budowę infrastruktury technicznej - pompownie ścieków 182 KB
Zarządzenie Nr 73/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 52 KB
Zarządzenie Nr 72/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie nie korzystania z prawa pierwokupu nieruchomości 62 KB
Zarządzenie Nr 71/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok 198 KB
Zarządzenie Nr 69/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie wprowadzenia i stosowania "Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych w tym danych osobowych" oraz "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym" 35 KB
Zarządzenie Nr 68/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 17 grudnia 2007r. w sprawie nabycia od mieszkańców wsi Kuźniaki i Ruda Strawczyńska nieruchomości pod budowę infrastruktury technicznej - pompownie ścieków 91 KB
Zarządzenie Nr 66/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie ogłoszenia Konkursu p.n. "Najciekawsza dekoracja Świąteczno-Noworoczna" 151 KB
Zarządzenie Nr 65/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok 361 KB
Zarządzenie Nr 64/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 14 listopada 2007r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 25 KB
Zarządzenie Nr 64/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 79 KB
Zarządzenie Nr 63/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Strawczyn na 2008 rok 981 KB
Zarządzenie Nr 61/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 09 listopada 2007 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzania konkursu na stanowisko - insp. ds budownictwa 23 KB
Zarządzenie Nr 60/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 9 listopada 2007 roku w sprawie określenia wymagań, jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Strawczyn 56 KB
Zarządzenie Nr 59/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 29 października 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż nieruchomości 27 KB
Zarządzenie Nr 58/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 29 października 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż nieruchomości 28 KB
Zarządzenie Nr 57/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 19 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok 62 KB
Zarządzenie Nr 56/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 12 października 2007 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzania konkursu na stanowisko podinsp ds budownictwa 24 KB
Zarządzenie Nr 55/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 09 października 2007 roku w sprawie rozpoczęcia sezonu grzewczego 2007/2008 24 KB
Zarządzenie Nr 54/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 27 września 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok 76 KB
Zarządzenie Nr 53/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 26 września 2007 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy STrawczyn dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku 31 KB
Zarządzenie Nr 52/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 17 września 2007 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko podinsp. ds budownictwa 25 KB
Zarządzenie Nr 50/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie zmina w budżecie gminy na 2007 rok 66 KB
Zarządzenie Nr 49/07 Wójta Gminy w Strawczynie w sprawie"Regulaminu użytkowania komputerów klasy PC" w Urzędzie Gminy w Strawczynie 155 KB
Zarządzenie Nr 48/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie określenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie miejscowości Oblęgorek i Strawczyn 68 KB
Zarządzenie Nr 47/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie zatrudnienia Kierownika Zespołu Obsługi Szkół w Strawczynie 23 KB
Zarządzenie Nr 46/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze - podinspektora ds księgowości 25 KB
Zarządzenie Nr 45/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 20 sierpnia 2007 roku w sprawie określenia procedury redagowania i prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej 32 KB
Zarządzenie Nr 44/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 20 sierpnia 2007 roku w sprawie określenia procedury tworzenia i udostępniania zarządzeń Wójta i innych wewnętrznych aktów prawnych 36 KB
Zarządzenie Nr 43/07 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 sierpnia 2007 roku w sprawie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej w jednostkach organizacyjnych gminy 26 KB
Zarządzenie Nr 42/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 30 lipca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok 112 KB
Zarządzenie Nr 41/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 20 lipca 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości kwot dla członków komisji egzaminacyjnej uczestniczących w procesie przyznawania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego 64 KB
Zarządzenie Nr 40/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 20 lipca 2007r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agnieszki Banaśkiewicz ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 85 KB
Zarządzenie Nr 39/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 20 lipca 2007r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Marianny Kurczyńskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 75 KB
Zarządzenie Nr 38/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 20 lipca 2007r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Eweliny Błaszczyk ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 73 KB
Zarządzenie Nr 37/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 20 lipca 2007r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Emilii Zielińskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 74 KB
Zarządzenie Nr 36/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 20 lipca 2007r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Doroty Bednarz ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 71 KB
Zarządzenie Nr 35/07 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 11 lipca 2007 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/06 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 02 stycznia 2006r. w sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego 92 KB
zarządzenie Nr 34/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych MB
Zarządzenie Nr 33/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw audytu wewnętrznego w ramach akcji "Przejrzysta Polska" 131 KB
Zarządzenie Nr 32/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok 169 KB
Zarządzenie Nr 31/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 12 czerwca 2007r. w sprawie zasad sporządzania planów zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Strawczynie 30 KB
Zarządzenie Nr 29/2007 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strawczynie 64 KB
Zarządzenie nr 28/07 Wójta Gminy Strawczyn zdnia 06.30.2007 roku w sprawie powierzenia pełnienia zastępstwa na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury w Strawczynie 25 KB
zarządzenie nr 27/07 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30.05.2007 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze - młodszy referent dds gospodarki mieniem, nieruchomościami i geodezji 26 KB
Zarządzenie Nr 26/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r. 67 KB
Zarządzenie Nr 25/07 Wójta Gminy w Strawczynie zdnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie zakończenia sezonu grzewczego 2006/2007 24 KB
Zarządzenie Nr 24/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 12 kwietnia 2007r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Strawczynie 24 KB
Zarządzenie Nr 23/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2007r. w sprawie powołania Komisji Konursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze - inspektor ds pozyskiwania funduszy, wspierania przedsiębiorczości i inwestycji 26 KB
Zarządzenie Nr 22/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r. 64 KB
Zarządzenie Nr 21/2007 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 marca 2007r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze - inspektor ds gospodarki mieniem, nieruchomościami i geodezji 42 KB
Zarządzenie Nr 20/2007 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 marca 2007r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym 35 KB
Zarządzenie Nr 19/2007 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 23 marca 2007r. w sprawie Konkursu pn. "Najbardziej Wszechstronne Sołectwo" w Gminie Strawczyn 32 KB
Zarządzenie Nr 18/2007 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 23 marca 2007r. w sprawie przystąpienia Gminy Strawczyndo Konkursu pn. "Ratuj przyrodę" - II Edycja pod hasłem "Woda źródłem życia" oraz powołania Gminnej Komisji Konkursowej 32 KB
Zarządzenie Nr 17/2007 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 23 marca 2007r. w sprawie Konkursu pn. "Najbardziej zadbana zagroda wiejska i działka" w Gminie Strawczyn 32 KB
Zarządzenie Nr 16/2007 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 23 marca 2007r. w sprawie opracowania i wdrożenia systemu zarządzania jakością w Urzędzie Gminy w Strawczynie, powołania Pełnomocnika do spraw zarządzania jakością oraz zespołu do spraw opracowania i wdrażania Systemu Zarządzania Jakością 33 KB
Zarządzenie Nr 15/2007 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 23 marca 2007r. w sprawie nie korzystanbia z prawa pierwokupu nieruchomości 27 KB
Zarządzenie Nr 14/2007 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 13 marca 2007r. w sprawie nabycia nieruchomości pod zbiornik retencyjny Strawczyn - Niedźwiedź od Pana Hochla Mariana, zam. Niedźwiedź 34, gm. Strawczyn 29 KB
Zarządzenie Nr 13/2007 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 07 marca 2007r. w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Publiczne Przedszkole w Promniku 108 KB
Zarządzenie Nr 12/2007 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 07 marca 2007r. w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej 109 KB
Zarządzenie Nr 11/2007 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 07 marca 2007r. w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu 108 KB
Zarządzenie Nr 10/2007 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 07 marca 2007r. w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Szkoły Podstawowej w Korczynie 109 KB
Zarządzenie Nr 9/2007 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 07 marca 2007r. w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Szkoły Podstawowej w Chełmcach 110 KB
Zarządzenie Nr 8/2007 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 07 marca 2007r. w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Zespół Placówek Oświatowych w Promniku 112 KB
Zarządzenie Nr 7/2007 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 07 marca 2007r. w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Zespół Placówek Oświatowych w Oblęgorku 113 KB
Zarządzenie Nr 6/2007 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 07 marca 2007r. w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie 113 KB
Zarządzenie Nr 5/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 06 marca 2007 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2007r. 233 KB
Zarządzenie Nr 4/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Strawczynie 103 KB
Zarządzenie Nr 3/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 02 stycznia 2007r. w sprawie powołania KOmisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. księgowości 31 KB
Zarządzenie Nr 2/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 02 stycznia 2007r. w sprawie upoważnienia osób funkcyjnych do dysponowania rachunkiem bankowym 31 KB
Zarządzenie Nr 1 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 02 stycznia 2007r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 21/4 Wójta Gminy w STrawczynie z dnia 30 marca 2004r. w sprawie wyznaczenia pełnomocnika oraz zespołu zadaniowego d/s rozwoju lokalnego 32 KB