artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 sierpnia 2006 r.