artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 kwietnia 2006 roku

Uchwała NR XXXI/267/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2005 rok

Uchwała NR XXXI/268/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Uchwała NR XXXI/269/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I-szej kategorii zaszeregowania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Strawczyn

Uchwała NR XXXI/270/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie podziału Gminnej Instytucji Kultury

Uchwała NR XXXI/271/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie uchwalenia statutu gminnej instytucji kultury pn. "Gminna Biblioteka Publiczna w Strawczynie"

Uchwała NR XXXI/272/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie uchwalenia statutu gminnej instytucji kultury pn. "Gminny Ośrodek Kultury w Strawczynie"

Uchwała NR XXXI/273/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie za rok 2005

Uchwała NR XXXI/274/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie

Uchwała NR XXXI/275/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie przystąpienia do wprowadzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Strawczynek na obszarze gminy Strawczyn

Uchwała NR XXXI/276/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie przystąpienia do wprowadzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Strawczynek na obszarze gminy Strawczyn

Uchwała NR XXXI/277/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2006 roku

Uchwała NR XXXI/278/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Strawczyn


Protokół

Załączniki
Uchwała NR XXXI/267/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2005 rok   260.778 KB
Uchwała NR XXXI/268/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok   153.070 KB
Uchwała NR XXXI/269/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I-szej kategorii zaszeregowania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Strawczyn   71.987 KB
Uchwała NR XXXI/270/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie podziału Gminnej Instytucji Kultury   73.114 KB
Uchwała NR XXXI/271/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie uchwalenia statutu gminnej instytucji kultury pn. "Gminna Biblioteka Publiczna w Strawczynie"   103.510 KB
Uchwała NR XXXI/272/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie uchwalenia statutu gminnej instytucji kultury pn. "Gminny Ośrodek Kultury w Strawczynie"   116.712 KB
Uchwała NR XXXI/273/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie za rok 2005   75.618 KB
Uchwała NR XXXI/274/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Gospdarki Komunalnej w Strawczynie   15.728 KB
Uchwała NR XXXI/275/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie przystąpienia do wprowadzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Strawczynek na obszarze gminy Strawczyn   958.496 KB
Uchwała NR XXXI/276/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie przystąpienia do wprowadzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Strawczynek na obszarze gminy Strawczyn   781.614 KB
Uchwała NR XXXI/277/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2006 roku   88.812 KB
Uchwała NR XXXI/278/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Strawczyn   100.849 KB
Protokół   104.463 KB