główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy W Strawczynie z dnia 30 czerwca 2006 r.

Uchwała Nr XXXII/279/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie procedury prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Strawczyn

Uchwała Nr XXXII\06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego dłogoterminowego

Uchwała Nr XXXII\280\06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy

UUchwała Nr XXXII\282\06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/19/02 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 03 czerwa 2002 roku w sprawie podziału Gminy Strawczyn na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gmin w Strawczynie przeprowadzonych w 2002 roku

Uchwała Nr XXXII/283/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Uchwała Nr XXXII/284/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Zespołu Obsługi Szkół

Uchwała Nr XXXII/285/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/271/06 rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie ustalenia statutu Gminnej Instytucji Kultury pn. "Gminna Biblioteka Publiczna w Strawczynie"

Uchwała Nr XXXII/286/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/272/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 kwietnia 2006 w sprawie statutu gminnej instytucji kultury pn. "Gminnego Ośrodka Kultury w Strawczynie"

Uchwała Nr XXXII/287/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2006 roku

Uchwała Nr XXXII/288/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Strawczyn na lata 2007-2013

Uchwała Nr XXXII/289/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Strawczyn

Protokół
Załączniki:
Protokół 131 KB
Uchwała Nr XXXII/289/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzanai scieków obowiązującego na terenie gminy Strawczyn 30 KB
Uchwała Nr XXXII/288/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Strawcyzn na lata 2007-2013 MB
Uchwała Nr XXXII/287/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2006 roku 34 KB
Uchwała Nr XXXII/286/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/272/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 kwietnia 2006 w sprawie statutu gminnej instytucji kultury pn. "Gminnego Ośrodka Kultury w Strawczynie" 27 KB
Uchwała Nr XXXII/285/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/271/06 rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie ustalenia statutu Gminnej Instytucji Kultury pn. "Gminna Biblioteka Publiczna w Strawczynie" 20 KB
Uchwała Nr XXXII/284/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Zespołu Obsługi Szkół 59 KB
Uchwała Nr XXXII/283/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 27 KB
Uchwała Nr XXXII\282\06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2006 rroku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/19/02 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 03 czerwa 2002 roku w sprawie podziału Gminy Strawczyn na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gmin w Strawczynie przeprowadzonych w 2002 roku 28 KB
Uchwała Nr XXXII\280\06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2006 rroku w sprawie zmian w budżecie gminy 291 KB
Uchwała Nr XXXII\06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2006 rroku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego dłogoterminowego 61 KB
Uchwała Nr XXXII/279/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie procedury prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Strawczyn 70 KB