artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 23 lutego 2006 roku