artykuł nr 1

Zarządzenia Wójta 2006r.

Zarządzenie Nr 1/06 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 2 stycznia 2006 roku w sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

Zarządzenie Nr 2/06 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 9 stycznia 2006 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 3/06 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 stycznia 2006 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2006

Zarządzenie Nr 4/2006 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 19 stycznia 2006 roku w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie

Zarządzenie Nr 5/2006 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 19 stycznia 2006 roku w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Zespół Placówek Oświatowych w Oblęgorek

Zarządzenie Nr 6/2006 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 19 stycznia 2006 roku w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Zespół Placówek Oświatowych w Promniku

Zarządzenie Nr 7/2006 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 19 stycznia 2006 roku w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Szkoła Podstawowa w Chełmcach

Zarządzenie Nr 8/2006 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 19 stycznia 2006 roku w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu

Zarządzenie Nr 9/2006 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 19 stycznia 2006 roku w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Szkoła Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej

Zarządzenie Nr 10/2006 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 19 stycznia 2006 roku w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Szkoła Podstawowa w Korczynie

Zarządzenie Nr 11/2006 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 19 stycznia 2006 roku w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Publiczne Przedszkole w Promniku

Zarządzenie Nr 12/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 30 stycznia 2006 roku w sprawie pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury w Strawczynie

Zarządzenie Nr 13/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 17 lutego 2006 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Zespołu Obsługi Szkół w Strawczynie

Zarządzenie Nr 14/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 21 lutego 2006 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu miesiecznego za dzierżawę parkingu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntow wsi Oblęgorek jako działka Nr 1047 o pow. 7200m2

Zarządzenie Nr 15/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie powołania na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury w Strawczynie

Zarządzenie Nr 16/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 20 marca 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) na wydzierżawienie parkingu w miejscowości Oblęgorek

Zarządzenie Nr 17/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 20 marca 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż nieruchomości

Zarządzenie Nr 18/06 z dnia 20 marca 2006 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 19/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 28 marca 2006 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 66/05 Wójta Gminy z dnia 18 sierpnia 2005r. w sprawie ustalenia procedury naboru pracowników w drodze przeprowadzania konkursów na stanowiska kierownicze urzędnicze i urzędnicze w Urzędzie Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 20/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Kierownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie

Zarządzenie Nr 21/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie

Zarządzenie Nr 22/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Zarządzenie Nr 23/06 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 6 kwietnia 2006 roku w sprawie przystąpienia Gminy Strawczyn do Konkursu "Ratuj przyrodę"- I Edycja 2006 pod hasłem "Bliżej lasu" oraz powołania Gminnej Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr 24/06 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 6 kwietnia 2006 roku w sprawie ogłoszenia konkursu "Najbardziej Wszechstronne Sołectwo" w Gminie Strawczyn.

Zarządzenie Nr 25/06 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 6 kwietnia 2006 roku w sprawie ogłoszenia konkursu pn. "Najbardziej Zadbana Zagroda Wiejska i Działka" w Gminie Strawczyn

Zarządzenie Nr 26/06 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko - Inspektora ds. zarządzania kryzysowego w Strawczynie

Zarządzenie Nr 27/06 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) na wynajem lokalu handlowego w świetlicy wiejskiej w Strawczynku

Zarządzenie Nr 28/06 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 kwietnia 2006 roku w sprawie zakończenia sezonu grzewczego 2005/2006

Zarządzenie Nr 29/06 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko - Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie.

Zarządzenie Nr 30/06 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko - młodszego referenta ds. budownictwa

Zarządzenie Nr 31/06 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 08 maja 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Zarządzenie Nr 32/06 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 08 maja 2006 roku w sprawie powołania Zespołu Koordynującego do kontynuacji Programu Akcji Społecznej PRZEJRZYSTA POLSKA

Zarządzenie Nr 33/06 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 maja 2006 roku w sprawie zatrudnienia Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie

Zarządzenie Nr 34/06 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 maja 2006 roku w sprawie realizacji zadania - "Opracowanie z udziałem społeczności lokalnej procedury konsultacji społecznych" w ramach III Zasady - PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ w Akcji Społecznej PRZEJRZYSTA POLSKA

Zarządzenie Nr 35/06 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 maja 2006 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko - st. referenta ds. dróg i oświetlenia ulicznego.

Zarządzenie Nr 36/06 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 23 maja 2006 roku w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy.

Zarządzenie Nr 37/06 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 czerwca 2006 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Promniku oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego

Zarządzenie Nr 38/06 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 czerwca 2006 roku w sprawie określenia Regulaminu pracy i trybu pracy Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Promniku

Zarządzenie Nr 39/06 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego w celu realizacji zadania - "Opracowanie procedury i badania funkcjonowania katalogu usług" w ramach I Zasady PRZEJRZYSTOŚCI w AKCJI SPOŁECZNEJ "PRZEJRZYSTA POLSKA"

Zarządzenie Nr 40/06 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego w celu realizacji zadania - "Opracowanie procedury corocznego przeglądu i monitoringu kodeksu etycznego Urzędnika prowadzonego przez pracowników Urzędu oraz Społeczność lokalną" w ramach II Zasady - Braku tolerancji dla korupcji w AKCJI SPOŁECZNEJ "PRZEJRZYSTA POLSKA".

Zarządzenie Nr 41/06 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Zarządzenie Nr 42/06 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko -st.referenta ds. dróg i oświetlenia ulicznego

Zarządzenie Nr 43/06 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 05 lipca 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości kwot dla członków komisji egzaminacyjnej uczestniczących w procesie przyznawania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 44/06 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 05 lipca 2006 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Monika Czerwińska ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 45/06 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 05 lipca 2006 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agnieszka Kowalska_Lasek ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 46/06 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 05 lipca 2006 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Aneta Brudzińska ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 47/06 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 05 lipca 2006 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agata Bazalińska ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 48/06 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 05 lipca 2006 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Beata Kabała ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 49/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania Kodeksu Etycznego pracownika samorządowego Urzędu Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 50/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 20 lipca 2006 roku w sprawie ustalenia systemu badania funkcjonowania katalogu usług w Urzędzie Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 51/06 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 lipca 2006 roku w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw oszacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Strawczyn

Zarządzenie Nr 52/06 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 lipca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Zarządzenie Nr 53/06 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 02 sierpnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko - Kierownika Zespołu Obsługi Szkół w Strawczynie

Zarządzenie Nr 54/06 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 02 sierpnia 2006 roku w sprawie ustalenia procedury przeglądu i monitoringu Kodeksu Etycznego pracowników Urzędu Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 55/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 17 sierpnia 2006 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 56/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 21 sierpnia 2006 roku w sprawie zatrudnienia Kierownika Zespołu Obsługi Szkół w Strawczynie

Zarządzenie Nr 57/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 22 sierpnia 2006 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Promniku

Zarządzenie Nr 58/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 22 sierpnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Etyki w Urzędzie Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 59/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 23 sierpnia 2006 roku w sprawie odwołania ze stanowiska Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury w Strawczynie

Zarządzenie Nr 60/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 24 sierpnia 2006 roku w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury w Strawczynie

Zarządzenie Nr 61/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 29 września 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r

Zarządzenie Nr 62/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 16 października 2006r. w sprawie nabycia nieruchomości pod zbiornik retencyjny w Strawczynie

Zarządzenie Nr 63/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 17 października 2006r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

Zarządzenie Nr 64/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 24 października 2006r. w sprawie nieodpłatnego nabycia od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Oblęgorku nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne

Zarządzenie Nr 65/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 24 października 2006r. w sprawie nabycia nieruchomości od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Oblęgorku pod boisko sportowe dla młodzieży sołectwa Oblęgorek i Oblęgór

Zarządzenie Nr 66/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia w sprawie rozpoczęcia sezonu grzewczego 2006/2007

Zarządzenie Nr 67/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31 października 2006r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Strawczyn i jednostki budżetowej Urzędu Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 68/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony informacji niejawnych

Zarządzenie Nr 69/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 15 listopada w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Strawczyn na 2007r.

Zarządzenie Nr 70/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 16 listopada 2006 w sprawie ustalenia wysokości kwot dla członków komisji egzaminacyjnej uczestniczących w procesie przyznawania awansu zawodowego na stopień

Zarządzenie Nr 71/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 16 listopada 2006r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anny Rutka ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 72/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 16 listopada 2006r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Małgorzaty Roguli ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 73/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 16 listopada 2006r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Zbigniewa Wójcika ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 74/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 20 listopada 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

Zarządzenie Nr 75/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Zarządzenie Nr 76/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 05 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 54/04 Wójta Gminy z dnia 08 lipca 2004r. o powołaniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strawczynie

Zarządzenie Nr 77/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie przyznawania corocznej nagrody statuetki p.n. JODłA dla najlepszego przedsiębiorcy gminy Strawczyn

Zarządzenie Nr 78/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie nie korzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie Nr 79/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie przyznania nagrody dla kierownika samodzielnego samorządowego zakładu opieki zdrowotnej w Strawczynie

Zarządzenie nr 80/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie zatrudnienia Kierownika samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie

Zarządzenie Nr 81/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie wynagrodzenia Kierownika samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej w Strawczynie

Zarządzenie nr 82/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

Załączniki
Zarządzenie Nr 1/06 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 2 stycznia 2006 roku w sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego   71.793 KB
Zarządzenie Nr 2/06 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 9 stycznia 2006 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Strawczynie   57.454 KB
Zarządzenie Nr 3/06 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 stycznia 2006 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2006   120.306 KB
Zarządzenie Nr 4/2006 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 19 stycznia 2006 roku w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie   66.337 KB
Zarządzenie Nr 5/2006 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 19 stycznia 2006 roku w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Zespół Placówek Oświatowych w Oblęgorek   67.452 KB
Zarządzenie Nr 6/2006 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 19 stycznia 2006 roku w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Zespół Placówek Oświatowych w Promniku   66.490 KB
Zarządzenie Nr 7/2006 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 19 stycznia 2006 roku w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Szkoła Podstawowa w Chełmcach   66.065 KB
Zarządzenie Nr 8/2006 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 19 stycznia 2006 roku w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu   64.578 KB
Zarządzenie Nr 9/2006 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 19 stycznia 2006 roku w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Szkoła Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej   65.065 KB
Zarządzenie Nr 10/2006 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 19 stycznia 2006 roku w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Szkoła Podstawowa w Korczynie   64.685 KB
Zarządzenie Nr 11/2006 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 19 stycznia 2006 roku w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Publiczne Przedszkole w Promniku   70.957 KB
Zarządzenie Nr 12/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 30 stycznia 2006 roku w sprawie pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury w Strawczynie   61.882 KB
Zarządzenie Nr 13/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 17 lutego 2006 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Zespołu Obsługi Szkół w Strawczynie   58.759 KB
Zarządzenie Nr 14/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 21 lutego 2006 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu miesiecznego za dzierżawę parkingu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntow wsi Oblęgorek jako działka Nr 1047 o pow. 7200m2   28.646 KB
Zarządzenie Nr 15/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie powołania na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury w Strawczynie   60.328 KB
Zarządzenie Nr 16/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 20 marca 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) na wydzierżawienie parkingu w miejscowości Oblęgorek   55.708 KB
Zarządzenie Nr 17/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 20 marca 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż nieruchomości   55.173 KB
Zarządzenie Nr 18/06 z dnia 20 marca 2006 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Strawczynie   56.113 KB
Zarządzenie Nr 19/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 28 marca 2006 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 66/05 Wójta Gminy z dnia 18 sierpnia 2005r. w sprawie ustalenia procedury naboru pracowników w drodze przeprowadzania konkursów na stanowiska kierownicze urzędnicze i urzędnicze w Urzędzie Gminy w Strawczynie   64.061 KB
Zarządzenie Nr 20/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Kierownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie   57.510 KB
Zarządzenie Nr 21/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie   57.423 KB
Zarządzenie Nr 22/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok   64.356 KB
Zarządzenie Nr 23/06 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 6 kwietnia 2006 roku w sprawie przystąpienia Gminy Strawczyn do Konkursu "Ratuj przyrodę"- I Edycja 2006 pod hasłem "Bliżej lasu" oraz powołania Gminnej Komisji Konkursowej.   201.788 KB
Zarządzenie Nr 24/06 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 6 kwietnia 2006 roku w sprawie ogłoszenia konkursu "Najbardziej Wszachstronne Sołectwo" w Gminie Strawczyn.   231.269 KB
Zarządzenie Nr 25/06 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 6 kwietnia 2006 roku w sprawie ogłoszenia konkursu pn. "Najbardziej Zadbana Zagroda Wiejska i Działka" w Gminie Strawczyn.   222.832 KB
Zarządzenie Nr 26/06 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko - Inspektora ds. zarządzania kryzysowego w Strawczynie.   58.592 KB
Zarządzenie Nr 2706 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) na wynajem lokalu handlowego w świetlicy wiejskiej w Strawczynku   449.695 KB
Zarządzenie Nr 28/06 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 kwietnia 2006 roku w sprawie zakończenia sezonu grzewczego 2005/2006.   54.271 KB
Zarządzenie Nr 29/06 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko - Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie.   58.375 KB
Zarządzenie Nr 30/06 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko - młodszego referenta ds. budownictwa.   59.531 KB
Zarządzenie Nr 31/06 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 08 maja 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok   64.550 KB
Zarządzenie Nr 32/06 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 08 maja 2006 roku w sprawie powołania Zespołu Koordynującego do kontynuacji Programu Akcji Społecznej PRZEJRZYSTA POLSKA   55.596 KB
Zarządzenie Nr 33/06 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 maja 2006 roku w sprawie zatrudnienia Kierownika Zakładu Gospdarki Komunalnej w Stawczynie.   57.952 KB
Zarządzenie Nr 34/06 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 maja 2006 roku w sprawie realizacji zadania - "Opracowanie z udziałem społeczności lokalnej procedury konsultacji społecznych" w ramach III Zasady - PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ w Akcji Społecznej PRZEJRZYSTA POLSKA   58.802 KB
Zarządzenie Nr 35/06 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 maja 2006 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko - st. referenta ds. dróg i oświetlenia ulicznego.   60.133 KB
Zarządzenie Nr 36/06 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 23 maja 2006 roku w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy.   59.463 KB
Zarządzenie Nr 37/06 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 czerwca 2006 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Promniku oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego   283.024 KB
Zarządzenie Nr 38/06 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 czerwca 2006 roku w sprawie określenia Regulaminu pracy i trybu pracy Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Promniku   433.771 KB
Zarządzenie Nr 39/06 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego w celu realizacji zadania - "Opracowanie procedury i badania funkcjonowania katalogu usług" w ramach I Zasady PRZEJRZYSTOŚCI w AKCJI SPOŁECZNEJ "PRZEJRZYSTA POLSKA"   63.614 KB
Zarządzenie Nr 40/06 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego w celu realizacji zadania - "Opracowanie procedury corocznego przeglądu i monitoringu kodeksu etycznego Urzędnika prowadzonego przez pracowników Urzędu oraz Społeczność lokalną" w ramach II Zasady - Braku tolerancji dla korupcji w ACJI SPOŁECZNEJ "PRZEJRZYSTA POLSKA".   63.335 KB
Zarządzenie Nr 41/06 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.   63.494 KB
Zarządzenie Nr 42/06 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko -st.referenta ds. dróg i oświetlenia ulicznego.   59.872 KB
Zarządzenie Nr 43/06 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 05 lipca 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości kwot dla członków komisji egzaminacyjnej uczestniczących w procesie przyznawania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.   66.744 KB
Zarządzenie Nr 44/06 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 05 lipca 2006 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowzdzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Monika Czerwińska ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.   157.967 KB
Zarządzenie Nr 45/06 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 05 lipca 2006 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowzdzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agnieszka Kowalska_Lasek ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.   165.074 KB
Zarządzenie Nr 46/06 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 05 lipca 2006 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowzdzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Aneta Brudzińska ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.   163.954 KB
Zarządzenie Nr 47/06 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 05 lipca 2006 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowzdzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agata Bazalińska ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.   163.070 KB
Zarządzenie Nr 48/06 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 05 lipca 2006 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowzdzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Beata Kabała ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.   159.778 KB
Zarządzenie Nr 49/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania Kodeksu Etycznego pracownika samorządowego Urzędu Gminy w Strawczynie   690.389 KB
Zarządzenie Nr 50/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 20 lipca 2006 roku w sprawie ustalenia systemu badania funkcjonowania katalogu usług w Urzędzie Gminy w Strawczynie   65.017 KB
Zarządzenie Nr 51/06 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 lipca 2006 roku w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw oszacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Strawczyn   564.271 KB
Zarządzenie Nr 52/06 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 lipca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok   66.265 KB
Zarządzenie Nr 53/06 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 02 sierpnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko - Kierownika Zespołu Obsługi Szkół w Strawczynie   59.047 KB
Zarządzenie Nr 54/06 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 02 sierpnia 2006 roku w sprawie ustalenia procedury przeglądu i monitoringu Kodeksu Etycznego pracowników Urzędu Gminy w Strawczynie   425.913 KB
Zarządzenie Nr 55/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 17 sierpnia 2006 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Strawczynie   238.151 KB
Zarządzenie Nr 56/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 21 sierpnia 2006 roku w sprawie zatrudnienia Kierownika Zespołu Obsługi Szkół w Strawczynie   59.202 KB
Zarządzenie Nr 57/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 22 sierpnia 2006 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Promniku   275.803 KB
Zarządzenie Nr 58/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 22 sierpnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Etyki w Urzędzie Gminy w Strawczynie   63.325 KB
Zarządzenie Nr 59/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 23 sierpnia 2006 roku w sprawie odwołania ze stanowiska Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury w Strawczynie   58.331 KB
Zarządzenie Nr 60/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 24 sierpnia 2006 roku w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury w Strawczynie   58.790 KB
Zarządzenie Nr 61/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 29 września 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.   37.099 KB
Zarządzenie Nr 63/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 17 października 2006r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej   62.449 KB
Zarządzenie Nr 64/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 24 października 2006r. w sprawie nieodpłatnego nabycia od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Oblęgorku nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne   29.863 KB
Zarządzenie Nr 65/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 24 października 2006r. w sprawie nabycia nieruchomości od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Oblęgorku pod boisko sportowe dla młodzieży sołectwa Oblęgorek i Oblęgór   29.277 KB
Zarządzenie Nr 66/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia w sprawie rozpoczęcia sezonu grzewczego 2006/2007   24.601 KB
Zarządzenie Nr 67/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31 października 2006r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Strawczyn i jednostki budżetowej Urzędu Gminy w Strawczynie   79.783 KB
Zarządzenie Nr 68/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony informacji niejawnych   23.845 KB
Zarządzenie Nr 69/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 15 listopada w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Strawczyn na 2007r.   182.503 KB
Zarządzenie Nr 70/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 16 listopada 2006 w sprawie ustalenia wysokości kwot dla członków komisji egzaminacyjnej uczestniczących w procesie przyznawania awansu zawodowego na stopień   37.892 KB
Zarządzenie Nr 71/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 16 listopada 2006r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anny Rutka ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   36.122 KB
Zarządzenie Nr 72/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 16 listopada 2006r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Małgorzaty Roguli ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   35.924 KB
Zarządzenie Nr 73/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 16 listopada 2006r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Zbigniewa Wójcika ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   35.707 KB
Zarządzenie Nr 74/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 20 listopada 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.   69.389 KB
Zarządzenie Nr 75/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok   70.760 KB
Zarządzenie Nr 76/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 05 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 54/04 Wójta Gminy z dnia 08 lipca 2004r. o powołaniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strawczynie   32.465 KB
Zarządzenie Nr 77/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie przyznawania corocznej nagrody statuetki p.n. JODłA dla najlepszego przedsiębiorcy gminy Strawczyn   58.558 KB
Zarządzenie Nr 78/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie nie korzystania z prawa pierwokupu nieruchomości   27.471 KB
Zarządzenie Nr 79/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie przyznania nagrody dla kierownika samodzielnego samorządowego zakładu opieki zdrowotnej w Strawczynie   23.408 KB
Zarządzenie nr 80/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie zatrudnienia Kierownika samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie   23.634 KB
Zarządzenie Nr 81/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie wynagrodzenia Kierownika samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej w Strawczynie   23.714 KB
Zarządzenie nr 82/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.   70.808 KB
Zarządzenie Nr 62/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 16 paźżdziernika 2006r. w sprawie nabycia nieruchomości pod zbiornik retencyjny w Strawczynie   106.010 KB