główna zawartość
artykuł nr 1

Protokół

Załączniki:
Protokół 473 KB
artykuł nr 2

Uchwały Rady Gminy podjęte na sesji

Załączniki:
Uchwała Nr XVI/148/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany lokalizacji przystanku komunikacyjnego na terenie gminy Strawczyn 198 KB
Uchwała Nr XVI/147/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 grudnia 2019 roku zmieniająca uchwałę Nr XXVII/170/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych 104 KB
Uchwała Nr XVI/146/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 grudnia 2019 roku zmieniająca uchwałę Nr XXVII/169/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 listopada 2016 r w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 103 KB
Uchwała Nr XVI/145/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu, udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej murowanym budynkiem mieszkalnym na rzecz najemcy oraz wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym 207 KB
Uchwała Nr XVI/144/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu, udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej drewnianym budynkiem mieszkalnym na rzecz najemcy oraz wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym 207 KB
Uchwała Nr XVI/143/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok 464 KB
Uchwała Nr XVI/142/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strawczyn, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów 108 KB
Uchwała Nr XVI/141/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/31/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2018r w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie 222 KB
Uchwała Nr XVI/140/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Piekoszów 199 KB
Uchwała Nr XVI/139/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego 199 KB
Uchwała Nr XVI/138/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/214/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego 208 KB
Uchwała Nr XVI/137/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr III/30/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego 201 KB
Uchwała Nr XVI/136/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 296 KB
Uchwała Nr XVI/135/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2020 rok MB
Uchwała Nr XVI/134/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2020-2029 MB
Uchwała Nr XVI/133/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2019 - 2029 MB
Uchwała Nr XVI/132/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 grudnia 2019 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2019r MB
artykuł nr 3

Imienny wykaz głosowania Radnych

artykuł nr 4

Nagranie z sesji

artykuł nr 5

Transmisja live

Początek Sesji - godzina 10:00