główna zawartość
artykuł nr 1

Komunikat dotyczący preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych - 2023-02-03

Urząd Gminy Strawczyn informuje:

do dnia 28.02.2023 r. przedłużony został nabór wniosków o zakup preferencyjny węgla.

Wniosek dotyczy zakupu maksymalnie 1,5 tony węgla przypadającej na gospodarstwo domowe. W przypadku gdy do 31 grudnia 2022 r., wnioskodawca nie dokonał zakupu preferencyjnego węgla w ilości 1,5 tony lub dokonał zakupu węgla w ilości mniejszej niż 1,5 tony będzie  uprawniony do zakupu zwiększonego powyżej 1,5 tony limitu, jednak nie więcej niż 3 tony.

Wnioski do pobrania:
- w Urzędzie Gminy w Strawczynie,
- ze strony internetowej Urzędu Gminy,
- u sołtysów.


Wniosek można złożyć:
W wersji papierowej - w Urzędzie Gminy w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn (osobiście lub przesłać pocztą)
W wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

UWAGA
Dostępny rodzaj paliwa stałego:
Węgiel gruby – orzech, kostka II (ilość ograniczona)
Groszek (0,5 cm – 2,5 cm)

Sprzedawany węgiel pochodzi z kopalni Janina i kopalni Sobieski (Tauron Wydobycie S.A.) oraz posiada wszelkie certyfikaty jakości.

Załączniki:
Wniosek o zakup węgla 182 KB
artykuł nr 2

Komunikat dotyczący preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Komunikat dotyczący preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych

W Urzędzie Gminy w Strawczynie można składać wnioski o zakup preferencyjny węgla w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

Wniosek dotyczy zakupu maksymalnie 1,5 tony węgla przypadającej na gospodarstwo domowe w terminie od 1 stycznia 2023 r.

Wnioski do pobrania:

  • w Urzędzie Gminy w Strawczynie,
  • ze strony internetowej Urzędu Gminy (link),
  • u sołtysów.

Wniosek można złożyć:

W wersji papierowej - w Urzędzie Gminy w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn (osobiście lub przesłać pocztą),
W wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

Osoby, które złożyły wniosek w 2022 r., a nie zakupiły węgla proszone są o złożenie nowego wniosku (max. 3 tony). Osoby takie będą miały pierwszeństwo, przed osobami, które już dokonały zakupu.


UWAGA
W przypadku gdy do 31 grudnia 2022 r., wnioskodawca nie dokonał zakupu preferencyjnego węgla w ilości 1,5 tony lub dokonał zakupu węgla w ilości mniejszej niż 1,5 tony będzie uprawniony do zakupu zwiększonego powyżej 1,5 tony limitu, jednak nie więcej niż 3 tony

Wnioski przyjmowane będą od 02 do 31 stycznia 2023 r. ( wtorek ) i weryfikowane według kolejności daty wpływu.

Wnioski o preferencyjny zakup węgla zostaną zweryfikowane na podstawie danych dotyczących przyznanego dodatku węglowego oraz zgłoszeń do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, wnioskodawca zostanie poinformowany, o tym, że przysługuje mu prawo do preferencyjnego zakupu.
Za jakość węgla odpowiadają podmioty wprowadzające do obrotu paliwa stałe z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych wskazane przez Ministra Aktywów Państwowych. Oferowany gminie do sprzedaży węgiel posiada niezbędne certyfikaty jakości.

artykuł nr 3

Zakup preferencyjny paliwa stałego - Informacja

INFORMACJA

Informuję, że Gmina Strawczyn realizuje zadania związane z preferencyjnym zakupem paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 01 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

 

Wójt Gminy Strawczyn

/-/ Tadeusz Tkaczyk

artykuł nr 4

Komunikat dot. preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych

W związku z wejściem w życie w dniu 3 listopada 2022r. ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, informuje, że Gmina Strawczyn przystąpiła do programu preferencyjnego zakupu węgla.

Węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić osoby fizyczne z gospodarstwa domowego, które są uprawnione do dodatku węglowego (osoby, które otrzymały dodatek węglowy lub te, które spełniają przesłanki do jego otrzymania).

W ramach zakupu preferencyjnego osoba uprawniona do dodatku węglowego będzie mogła kupić węgiel w dwóch partiach: 

1) do końca 2022 r., 

2) od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r. 

Prawa zakupu węgla od samorządu nie będą miały osoby, które zakupiły węgiel po cenie niższej niż 2000 zł. Wniosek o zakup preferencyjny zawiera oświadczenie, że ani wnioskodawca, ani żaden członek jego gospodarstwa domowego nie kupili paliwa stałego na sezon grzewczy 2022–2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości, co najmniej takiej jak określona w rozporządzeniu tj. 1,5 t.

Wnioski o zakup preferencyjny węgla należy składać na druku wniosku (zgodnie z załączonym wzorem) w Urzędzie Gminy w godzinach pracy urzędu lub wysłać go za pośrednictwem platformy ePUAP (podpisany podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym)
od dnia 14.11.2022 r. do dnia 28.11.2022 r.

Weryfikacja wniosku dotyczyć będzie w szczególności wypłacenia na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca, dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym lub pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wypłatę na rzecz tego gospodarstwa domowego dodatku węglowego bądź ustalenia spełnienia przesłanki do jego otrzymania. Dokonując weryfikacji wniosku o zakup, wójt bierze pod uwagę również dane zgromadzone w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców, o których mowa odpowiednio w art. 6 ust. 1 i art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r. poz. 1191).

UWAGA!

Osoby, które wypełniały i składały wstępne zapotrzebowanie na węgiel, w celu dokonania zakupu węgla, muszą złożyć wniosek o zakup, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy.

Terminy i pozostałe czynności w przedmiotowej sprawie będą uwzględnione w kolejnych komunikatach, po uzyskaniu przez gminę informacji od Wojewody Świętokrzyskiego i innych organów administracji rządowej.

artykuł nr 5

Zakup preferencyjny paliwa stałego - Informacja

INFORMACJA

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236) informuję, że Gmina Strawczyn przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.

 

Wójt Gminy Strawczyn

/-/ Tadeusz Tkaczyk