główna zawartość
artykuł nr 1

Sesja Rady Gminy 27 lutego 2020 r. (czwartek) o godz. 10:00

Załączniki:
Informacja o sesji 200 KB
artykuł nr 2

Sesja Rady Gminy 30 stycznia 2020r. (czwartek) o godz. 10:00

Załączniki:
Informacja o sesji 206 KB
artykuł nr 3

Wspólne posiedzenie Komisji Samorządowej, Gospodarki Komunalnej - 28 stycznia

Załączniki:
Informacja o posiedzeniu 186 KB
artykuł nr 4

Wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Inwestycji - 24 stycznia

Załączniki:
Informacja o posiedzeniu 187 KB
artykuł nr 5

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 16 stycznia

Załączniki:
Informacja o posiedzeniu 188 KB